Dit stærke lokale og digitale alternativ

Vores formål er at bidrage til at gøre lokalområdet til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed.

Vi går ikke på kompromis med en sund, solid og stabil drift og en markedskonform indtjening, der er sammenlignelig med andre pengeinstitutter i vores størrelse.

Formål før profit
Vi er dog overbeviste om, at der er behov for et stærkt lokalt og regionalt pengeinstitut med en forretningsmodel, der er kendetegnet ved mere end det, der kan sættes to streger under i et regneark. Derfor sætter vi samfundsansvar og kundernes økonomiske tryghed før end den sidst tjente krone.

SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYNS MISSION

Vores formål er at bidrage til at gøre lokalområdet til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed.

Vi er, vi bliver, og vi udvikler

Sparekassens strategi er at opretholde, udvikle og udbygge det eksisterende filialnet på Sjælland og Fyn.

Filialoversigt på kort over Sjælland og Fyn Sparekassens filialer på Sjælland og Fyn - med rød markering, hvor vores erhvervscentre er placeret og med gul markering, hvor vi er det eneste tilbageværende pengeinstitut.

Vores filialer finder du lokalt nede om hjørnet i vores geografiske markedsområde fra Middelfart i vest til Dragør i øst - både på land og i by.

Ingen eksotiske skattely
Til gengæld har vi ingen filialer eller samarbejdspartnere i diverse eksotiske skattely som Cayman Island, Seychellerne eller Panama.

Vi er, vi bliver, og vi udvikler lokalt, og vi arbejder aktivt og engageret på at skabe og understøtte et rigt liv, hvor vores logo lyser op.

Derfor lukker vi ikke filialer - heller ikke i de lokalsamfund, hvor vi er det eneste tilbageværende pengeinstitut.

Det har afgørende betydning for både privatpersoner og erhvervsliv - ikke mindst i de mindre byer - at der fortsat findes en beslutningsdygtig finansieringskilde lokalt, der engagerer sig i lokalområdet, og som kender livsvilkårene.  

Nye filialer på vej 
I 2016 slog sparekassen dørene op for nye filialer i Nyborg og Vanløse, ligesom vi åbnede et såkaldt Hot-Spot i Hundested. I 2017 har vi åbnet filialer i Helsingør, Frederiksværk og på Islands Brygge, hvor vi også har slået dørene op til et nyt erhvervscenter. I løbet af 2018 åbner vi i Greve og i Helsinge.

Find din lokale filial

Til glæde og gavn for lokalområdet siden 1825

Sparekassen er landets ældste sparekasse. Selvom der er sket meget siden sparekassens grundlæggelse i 1825, har vi bibeholdt værdierne fra dengang.Sparekassen grundlægges

December 1825: Sparekassen etableres på det daværende Frydendal, der i dag kendes som Torbenfeldt Gods. 
 

Også Fyns lokale sparekasse
September 2013: Sparekassen opkøber Sparekassen Faaborg (nu Sparekassen Fyn). 

Kort over Fyn

Sparekassen børsnoteres
December 2015: Sparekassen Sjælland-koncernen børsnoteres på Nasdaq Copenhagen.

   

Hele hovedstadens sparekasse
Vanløse filialDecember 2016: Med åbning af filial i Vanløse, har sparekassen syv filialer i hovedstadsområdet. 

1825

2016


 Hele sjællands sparekasse

Oktober 2011: Med opkøbet af Max Bank cementerer Sparekassen Sjælland positionen som Sjællands stærkeste regionale alternativ til de landsdækkende banker. 35.000 nye kunder kommer til. 
 

Nyt logo - samme velkendte værdier
August 2014: Sparekassens nye logo - en moderne abstraktion af det gamle sparekasse-S - ser dagens lys.

Sparekassen Sjælland og Sparekassen Fyn slår sig sammen
Oktober 2016: Sparekassen Fyn og Sparekassen Sjælland sammenlægges under det fælles navn Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. 

Per og Mette Sørensen, privat- og erhvervskunder

"Sparekassen er en god sparringspartner for os - både som privat- og erhvervskunder."

Alle er velkomne

Alle er velkomne i sparekassen uanset alder og økonomiske vilkår.

Mere end 150.000 privatkunder har valgt sparekassen - og mange nye kommer til hver dag. Det skyldes blandt andet, at vi sætter en ære i at være der for vores kunder - både i medgang og modgang og når livet går sin vante gang.

Og at vi altid strækker os langt for at tilbyde attraktive priser og produkter, hurtig ekspedition, gennemskuelige vilkår og nærværende, kompetent og lokal rådgivning om ind- og udlånsforretning, opsparing, bolig, pension, private banking, forsikringer og formueforvaltning.

Vi er også erhvervslivets lokale alternativ
Sparekassens erhvervskunder har også fordel af, at vi er et stærkt lokalt pengeinstitut med korte beslutningsveje og en enkel forretningside, der bygger på nærhed, dialog og hurtig ekspedition.

Intet er for småt - og vi har rådgivere med indsigt i og specifik viden om små og mellemstore virksomheder og erhverv i alle brancher - også landbruget. 

Kig forbi din lokale sparekassefilial for at høre nærmere om, hvad vi kan gøre for dig eller din virksomhed.

Find filial 

Vi støtter op om uddannelse og talentpleje

I sparekassen ønsker vi at bidrage til at sikre børn og unge en solid uddannelse at bygge fremtiden på.

Agnes-og-Oscar

Samtidig skal vi have øje på og bakke op omkring de særlige talenter og talentmiljøer, der lyser op.

Lokale partnerskaber 
Sparekassen har derfor dedikeret en betydelig del af vores sponsorkroner til talentpleje og -udvikling samt uddannelse via partnerskaber

med foreninger, talentmiljøer og uddannelsesinstitutioner i vores markedsområde.

Vi involverer os aktivt i de lokalsamfund, vi er en del af. Og håbet er, at vores kunder og samarbejdspartnere føler, at de får lidt ekstra i sparekassen, fordi vi interesserer os for livsvilkårene lokalt, hvor vi er.

Vi siger nej til spekulation

Vidste du, at sparekassen har fravalgt spekulative produkter, bonusordninger og aktieoptioner?

For at sikre vores kunders interesser har hverken bestyrelse, direktion, ledelse, rådgivere eller andre i sparekassen salgsrelaterede bonusordninger eller aktieoptioner, der kan så tvivl om den rådgivning, vi yder. Det mener vi er sund fornuft.

Desuden ønsker vi at drive en sund, enkel og gennemskuelig forretning, der dækker vores kunder ind i hverdagen på tryg vis. Derfor har vi fravalgt en lang række særligt risikable og uigennemskuelige spekulative produkter.

Vi siger:

  • Nej til salgsrelaterede bonusordninger
  • Nej til salgsoptioner
  • Nej til investeringskreditter og aktieudlån
  • Nej til spekulative og risikable rente- og valutaswaps
  • Nej til spekulativ finansiering i udenlandsk valuta
  • Nej til komplekse og uigennemskuelige investeringsprodukter.