Logo
Lovpligtige oplysninger

Det spørger vi vores kunder om

Sparekassen er forpligtiget til at have visse oplysninger om vores kunder. Når du bliver kunde i sparekassen, oplever du derfor blandt andet, at vi beder om en kopi af din legitimation.

Har du spørgsmål?
Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, eller hvorfor vi beder om oplysninger fra dig, er du altid velkommen til at kontakte din lokale filial eller rådgiver.

Se vejledninger for, hvordan du sender oplysninger

Læs sparekassens principper for anti-hvidvask

Hør mere om i videoen, hvorfor vi beder om legitimation og spørger ind til dine pengesager

Lovpligtige oplysninger

Har vi bedt om din legitimation?

Vi beder alle vores kunder aflevere legitimation til os. Er du privatkunde, beder vi dig typisk om en kopi af dit gule sundhedskort samt af dit pas, kørekort eller din dåbsattest.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi har brug for, og hvordan vi beder dig enten aflevere eller indsende legitimationen til os.

Vi skal bruge en kopi (fx et foto) af dit sundhedskort samt kørekort, pas, navne- eller dåbsattest. Det offentlige legitimationskort kan benyttes, hvis du ikke har et kørekort eller et pas. For kunder under 18 år skal vi derudover bruge en kopi af dåbs- eller navneattest, hvor forældre/værge fremgår.

Send digitalt
Du kan sende oplysningerne til os via mail i e-Boks. På grund af sikkerheden må du ikke sende oplysningerne via almindelig mail.

 

Send sikker mail via e-Boks

Kig forbi os
Har du ikke mulighed for at sende oplysningerne digitalt, kan du kigge forbi din lokale filial.

Det skal vi bruge fra jer
Alt afhængig af virksomhedsform er det forskelligt, hvad vi skal bruge af dokumentation og legitimation. Læs mere om legitimering for erhvervskunder eller klik nedenfor, og få et overblik.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt med yderligere dokumentation. Kontakt jeres rådgiver, hvis I er i tvivl.

Aflever digitalt eller lokalt
Når I ved, hvad I skal aflevere af legitimation og dokumentation, kan I benytte jer af nedenstående muligheder.

Digitalt
Send en sikker mail via e-Boks, hvor I vedhæfter oplysningerne. På grund af sikkerheden bør I ikke sende oplysningerne via almindelig mail. 

Send sikker mail via e-Boks

Lokalt
Kig forbi den lokale filial eller vores erhvervscenter i Holbæk, så tager vi en kopi og sørger for resten.

Sparekassen er som alle andre pengeinstitutter underlagt reglerne i "Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme". Også kendt som hvidvask-loven.

Vi skal derfor kunne dokumentere, at vi kender alle vores kunders identitet og forretninger med os – uanset hvor længe, du har været kunde i sparekassen.

Læs mere i Finansrådets folder "Derfor spørger banken om ID – og alt muligt andet"

Lovpligtige oplysninger

Information om din skattemæssige tilknytning

De danske skattemyndigheder har pålagt os at undersøge, hvor vores kunder er skattepligtige. Derfor kan du opleve, at vi stiller dig spørgsmål om dine skattemæssige forhold - også selvom du ikke er skattepligtig i andre lande end Danmark.

Nedenfor kan du få svar på en række af de spørgsmål, du kan have i den forbindelse.

Når du bliver oprettet som ny kunde i sparekassen, er vi forpligtet til at stille dig spørgsmål om dine skattemæssige tilhørsforhold, herunder om du er skattepligtig i et andet land end Danmark.

Desuden kan nuværende kunder opleve, at vi henvender os med en såkaldt egenerklæring med spørgsmål om mulig skattepligt i andre lande end Danmark. Det kan blandt andet være tilfældet, hvis du:

  • er statsborger eller bosiddende i et andet land*
  • er født i et andet land*
  • har arbejdstilladelse til USA (Green Card) eller et andet land
  • har et længerevarende ophold i det samme land hvert år
  • har tilbagevendende betalinger til en konto i USA eller et andet land
  • har bolig i et andet land.

*Er du født i USA, er du som udgangspunkt amerikansk statsborger, medmindre du aktivt har opsagt sit statsborgerskab. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har opsagt dit amerikanske statsborgerskab, kan du få hjælp hos den amerikanske ambassade.

Du kan have skattepligt i et andet land, hvis du eksempelvis er statsborger i landet, årligt opholder dig i landet i længere perioder eller ejer en ejendom i landet.

Deler du en konto med en person, der er skattepligtig i USA, bliver kontoen omfattet af indberetningspligten, og du kan derfor opleve at skulle besvare spørgsmål om din skattemæssige tilknytning.

Et skatteidentifikationsnummer er et nummer, der bruges til at identificere den enkelte skatteyder. I Danmark er skatteidentifikationsnummeret som privatkunde dit CPR-nummer og som erhvervskunde virksomheden CVR-nummer.

I andre lande har man særlige skatteidentifikationsnumre, som kun bruges i forbindelse med skat. De kaldes ofte TIN-nummer (Taxpayer Identification Number).

Vi oplyser blandt andet SKAT om vores kunders navn, adresse, skatteidentifikationsnummer (TIN-nummer) samt information om kundens konti og saldi.

Visse konti skal vi ikke informere om. Det drejer sig blandt andet børneopsparingskonti, pensionskonti og som hovedregel også spærrede konti.

Sparekassen behandler naturligvis alle de oplysninger, vi modtager, fortroligt, og oplysningerne er omfattet af reglerne om bankhemmelighed.

Den danske regering indgik en aftale med USA om udveksling af oplysninger (FATCA) i 2012 samt en tilsvarende aftale i OECD regi (CRS) med over 90 andre lande i 2014. Aftalerne er implementeret i dansk skattelovgivning og indebærer, alle danske finansielle virksomheder er forpligtet til at identificere alle personer og virksomheder, der er skattepligtige i andre lande end Danmark.

Mere om FATCA
Loven om FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) skal sikre, at der ikke sker skatteunddragelse til USA. Danske pengeinstitutter skal oplyse SKAT om personer, der har skattepligt i USA, og efterfølgende udveksler SKAT oplysninger med de amerikanske skattemyndigheder (IRS).

Mere om CRS
Loven om CRS (Common Reporting Standard) forpligter de 90 lande, aftalen er lavet mellem, til at udveksle skatteoplysninger.

Se de deltagende lande på OECD’s hjemmeside.

Hvis du ikke giver de oplysninger, der kræves, er sparekassen forpligtet til at indberette til SKAT på baggrund af de oplysninger, vi har om dig. Det kan betyde, at du bliver indberettet til at være skattepligtig i et andet land, end du er.