Logo
Firmapension

Firmapension til virksomheder med mere end 5 ansatte

Med en firmapensionsordning fra Nærpension/AP Pension er både virksomheden og dens medarbejdere bedre stillet.

 • Økonomisk tryghed for virksomheden ved langtidssygdom
 • Økonomisk tryghed for medarbejder og familie ved død, ulykke og sygdom
 • Attraktive priser og vilkår for både virksomhed og medarbejder
 • Let administrativ løsning der er tilpasses både virksomhed og medarbejder
 • Medarbejder kan komme tilbage i job ved sygdom
 • Personalegode der kan tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere
 • En bedre økonomi i seniorlivet

Fordele for både virksomheden og medarbejderne

Skulle en medarbejder blive syg eller udsat for en ulykke, er både medarbejderen og virksomheden bedre stillet med en firmapensionsordning. Virksomheden får dækket udgifter for udbetaling af løn til den fraværende medarbejder, som har bedre chancer for at vende hurtigere og stærkere tilbage til arbejdspladsen og sit normale liv.

Sammen med vores stærke samarbejdspartner Nærpension/AP Pension har du mulighed for at få en pensionsordning, sundhedsforsikring og andre forsikringer, der dækker ved kritisk sygdom, tab af erhvervsevne og død.

Kort sagt får du en aftale om firmapension, der sikrer dine medarbejdere og din virksomhed på bedst mulige vis.

Kontakt din erhvervsrådgiver allerede i dag

Kontakt din rådgiver i sparekassen allerede i dag for en snak om, hvordan vi aktivt kan hjælpe din virksomhed.

Du kan desuden læse mere om fordelene ved en firmapension, og hvad Nærpension/AP Pension kan tilbyde dig.

Hvad er firmapension?
Det tilbyder en firmapensionsordning

Jørgen Bo Christensen
Jørgen Bo Christensen, Pensionsspecialist

”En veltilrettelagt aftale om firmapension er en meget social balanceret og værdifuld investering for både arbejdsgiver og lønmodtager. Den bør være en helt naturlig del af en lønpolitik i enhver veletableret virksomhed.”

Firmapension

Hvad er firmapension?

Firmapension er en aftale, der er indgået mellem en virksomhed og et pensionsselskab, for at sikre en medarbejdergruppe økonomisk i tilfælde af død, sygdom og/eller ved pensionering.

Overenskomstmæssige og private firmapensioner

Stort set alle virksomheder i Danmark er i dag omfattet af enten en overenskomstmæssig firmapensionsaftale eller en privat aftale, som virksomheden har indgået med de pensionsselskaber, der leverer firmapensionsløsninger.

Gennem vores samarbejdspatner Nærpension/AP Pension tilbyder vi din virksomhed en økonomisk attraktiv og fleksibel firmapensionsordning.

En naturlig del af en ansættelsespakke

Pensionsbidraget ligger typisk på 12-15 % med en klassisk fordeling, hvor virksomheden bidrager med 2/3 og medarbejderen med 1/3.

Er virksomheden ikke omfattet af en overenskomstmæssig pensionsaftale, kan I frit lave en aftale om både pensionsbidragets størrelse og fordeling samt de forsikringsydelser, I vil have med i den enkelte firmapensionsløsning.

Derfor skal du sikre dine medarbejdere

Sådan vil det gå 100 30-årige mænd og kvinder i løbet af 35 år:

 • 19 bliver uarbejdsdygtige før pensionsalderen - midlertidigt eller varigt - og har derfor brug for en dækning ved tab af erhvervsevne.
 • 15 dør og efterlader sig arvinger, inden de når pensionsalderen, og har derfor brug for en dækning ved død.
 • 25 har hvert år brug for behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller hospital og har derfor stor fordel af en sundhedsforsikring.
 • 66 går på pension, når de når deres pensionsalder - plus de førnævnte 19, der bliver uarbejdsdygtige før pensionsalderen. Begge grupper får glæde af deres pensionsopsparing.

Kilde: Danmarks statistik, befolkningsprognose 1999-2040 og Mølholm Forsikring (nu Gjensidige)

Vi ser flere gode grunde – både økonomiske og sociale – til at sikre dine medarbejdere med en aftale om firmapension. Nedenfor kan du læse mere om to af de fordele, du får med en firmapensionsordning via Nærpension/AP Pension.

Såvel mindre som større virksomheder er følsomme over for enkeltpersoners fravær på grund af sygdom. 
Uanset om det er en medarbejder i en ledende stilling, en sælger eller en produktionsmedar-bejder, der er sygemeldt, kan virksomheden mærke medarbejderens fravær på bundlinjen. Med en firmapensionsordning kan du minimere de økonomiske konsekvenser for din virksom-hed og give din medarbejder de bedste vilkår for at komme til hægterne igen.

Eksempel: Udækket lønudgift ved sygdom

Din medarbejder bliver sygemeldt i ti måneder, hvor du skal betale fuld løn i de første seks måneder. Ved en løn på 30.000 kr. om måneden får medarbejderen udbetalt en løn på 300.000 kr. for 10 måneder, og du kan få refunderet sygedagpenge for ca. 170.000 kr. Du har derfor en udækket lønudgift på 130.000 kr. til din fraværende medarbejder (+ evt. udgifter til vikar m.v.).

Løsningsforslag: Tab af erhvervsevne og sundhedsforsikring

Typisk indgår der en forsikring i en firmapensionsordning, der dækker ved tab af erhvervsevne. Opfylder medarbejderen betingelserne, kan du få udbetalt penge fra forsikringen sammen med sygedagpengene. Eksempelvis kan du tegne en dækning på 40 % af medarbejderens løn. I eksemplet ovenfor svarer det til 100.000 kr. (40 % af 300.000) i 10 mdr. Regner du sygedagpengene med, har virksomheden nu kun en udækket lønudgift på 30.000 kr.
Har virksomheden også tegnet en sundhedsforsikring til medarbejderne, kan de  på grund af behandlingsgaranti ofte komme i behandling hurtigere end gennem det offentlige system.

 

Et tilbud om en god firmapensionsordning kan gøre en forskel, når en dygtig medarbejder skal rekrutteres eller fastholdes i virksomheden.
For medarbejderen er der flere årsager til, at det kan være attraktivt at vælge en virksomhed med en god pensionsordning.

Sikkerhed og tryghed

En firmapensionsordning giver dine medarbejdere tryghed, fordi den fungerer som et sikkerhedsnet for medarbejderen og dennes eventuelle familie i tilfælde af sygdom, ulykke eller dødsfald.

Billigere (og bedre) dækning

For medarbejderne er en firmapensionsordning blandt andet attraktiv, fordi medarbejderen får adgang til en forsikringsdækning, der ville være betydeligt dyrere og ofte dårligere dækket, hvis medarbejderen som privatperson selv skulle lave en lignende ordning.

Flere penge til opsparing

På grund af en billigere forsikring bliver der samlet set flere penge til medarbejderens pensionsopsparing, der også er billigere at administrere for den enkelte medarbejder.

Attraktiv sundhedsforsikring

Medarbejdere sætter ofte pris på at få en sundhedsforsikring, der giver mulighed for at komme i behandling allerede ved de første symptomer. Sundhedsforsikringen sikre hurtig behandling, så medarbejderen hurtigt er tilbage på arbejde.  

Det tilbyder en firmapension dig og dine ansatte

Gennem vores samarbejdspartner Nærpension/AP Pension tilbyder vi en række forsikringsdækninger og en opsparingspakke, der er samlet i én skræddersyet og fleksibel løsning tilpasset den enkelte medarbejders behov.

Læs mere om de forskellige dækninger og opsparinger herunder.

Vi samarbejder med Mølholm Forsikring, som er landets markedsledende udbyder af sundhedsordninger og sundhedssikringer.
Med sundhedsforsikringen får du og virksomhedens medarbejdere mulighed for at blive behandlet på privathospital og en lang række specialklinikker, herunder adgang til blandt andet:

 • Psykolog
 • Fysioterapeut
 • Kiropraktor
 • Zoneterapeut
 • Ergoterapeut
 • Akupunktør
 • Massør

Behandlingsgaranti

Med sundhedsordningen får I adgang til at blive behandlet inden for 10 dage, og I er ikke afhængige af eventuelle lange ventelister i det offentlige.

Faglig vurdering og vejledning

Alle skader bliver vurderet af sygeplejersker, lige så snart de bliver meldt. Det sikrer dig, at du får vejledning og hjælp lige fra starten, og at du får den rigtige behandling fremadrettet.

Bliv hurtigere rask

Med en sundhedsforsikring får du og dine medarbejdere de bedste forudsætninger for at komme hurtigere til hægterne igen.

Mulighed for tilmelding af ægtefælle/samlever

Medarbejdernes ægtefæller eller samlevere kan blive tilknyttet sundhedsforsikringen. Mølholm Forsikring opkræver betalingen for ægtefælle/samlever direkte hos ægtefælle/samlever.

Gratis kollektiv børnedækning

Hvis en medarbejder har børn, er de automatisk gratis medforsikret indtil de fylder 24 år.

Med en firmapensionsordning følger også en attraktiv pensionsopsparing, hvor du og dine medarbejdere selv kan vælge, hvordan I vil spare op.

I kan vælge mellem opsparingstyperne ratepension og livrente, der også kan kombineres. Vi tager en snak med hver medarbejder og finder den løsning, der passer til den enkeltes liv, behov og økonomi.

Investering af pensionsopsparing

Du har selv indflydelse på, hvordan dine penge skal investeres. Du har tre forskellige muligheder for at investere din pensionsopsparing. Vi hjælper dig med at finde den løsning, som passer bedst til dig. Du kan vælge mellem disse tre modeller:

 

 1. Traditionel opsparing
  Det vil sige depotrente også kaldet gennemsnitsrente. Her får du oplyst en depotrente, der er gældende for det pågældende år. Det er AP Pension, der investerer midlerne for dig, så du ikke selv skal tage stilling til og bekymre dig om dine investeringer.
 2. Livscyklus – markedsrente
  Vælger du Livscyklus - markedsrente, afspejler renten den generelle situation på aktie- og obligationsmarkedet. Her er det også AP Pension, der investerer midlerne for dig, så du ikke selv skal tage stilling til og bekymre dig om dine investeringer.

  Når AP Pension investerer for dig som Livscyklus – markedsrente, så gør de det ud fra din nuværende alder og din forventede folkepensionsalder. Det betyder, at jo tættere du kommer på folkepensionsalderen, jo mere forsigtig bliver AP Pension med dine investeringer. Så jo yngre du er, jo højre risiko og jo ældre du er, jo mindre risiko.
 3. Du vælger selv
  Her har du selv ansvaret for dine investeringer. AP Pension sætter et bredt udvalg af investeringsmuligheder til rådighed via deres hjemmeside, hvor du selv kan vælge den sammensætning af investeringer, du ønsker.

Med en firmapensionsordning får du og dine medarbejdere adgang til nedenstående personforsikringer.

Dækning ved visse kritiske sygdomme

Forsikringen bliver udbetalt i tilfælde af, at en medarbejder bliver ramt af visse kritiske sygdomme. Typisk udgør den et skattefrit beløb fra 100.000 kr. og opefter. Forsikringen udbetales til medarbejderen uden betingelser, når diagnosen bliver stillet. Bliver man helbredt og rask igen, så har det ingen konsekvenser for den udbetalte sum. Beløbet ud-betales kontant, og medarbejderen vælger selv, hvad pengene skal bruges til.

Tab af erhvervsevne

Mister du eller en medarbejder evnen til at arbejde i kortere eller længere tid, kan vedkommende via denne forsikring få en delvis lønkompensation i sygdomsperioden. Udbetalingen beregnes som en forud valgt procentandel af lønnen og tager højde for medarbejderens arbejdsopgaver. Den kan dog aldrig udgøre mere end 80 % af den nuværende løn og udbetales tidligst efter tre måneders fravær.

Livsforsikring

Livsforsikringen er først og fremmest tiltænkt lønmodtagere, der har en familie, de gerne vil sikre i tilfælde af, at vedkommende mister livet i en tidlig alder. Forsikringen udbetaler et engangsbeløb til familien, som afhænger af medarbejderens lønindkomst, på det tidspunkt hvor forsikringen blev tegnet. Livsforsikringen kan suppleres med indbetaling til en børnepension, hvor der afsættes et årligt beløb til børnene, til de fylder 24 år.

Præmiefritagelse

Præmiefritagelsen betyder ganske enkelt, at så længe der modtages udbetaling fra forsikringsdækningen ved tab af erhvervsevne, så overtager forsikringsselskabet den månedlige betaling af forsikringspræmien.

Derudover indbetaler forsikringsselskabet også den del, der går til pensionsopsparingen. Forsikringsselskabet betaler det fulde månedlige pensionsbidrag. En medarbejder der går på pension med en sygdom eller et handicap er altså ikke ringere stillet, end hvis vedkommende havde været fuldt arbejdsdygtig frem til pensionsalderen.