Logo
Whistleblower

Whistleblower-ordning

I Sparekassen Sjælland-Fyn har vi en intern whistleblower-ordning, der giver medarbejderne mulighed for at indberette overtrædelser af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder bl.a. lov om finansiel virksomhed og hvidvaskloven.

Derudover kan ordningen også bruges til at indberette seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen. Der kan indberettes om alvorlige såvel som mindre alvorlige forseelser.

Ønsker du som ekstern interessant – f.eks. kunde eller samarbejdspartner – at foretage en indberetning om sparekassen, kan du gøre det via Finanstilsynets eller Datatilsynets whistleblower-ordninger.

Finanstilsynetswhistleblower-ordning

Datatilsynetswhistleblower-ordning