Logo
Klagevejledning

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over sparekassen, skal du i første omgang kontakte den lokale leder i den filial, hvor du er kunde.

Hvis du derefter fortsat er uenig i sparekassens behandling af din henvendelse eller resultat heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Sparekassen Sjælland-Fyn via mail til [email protected] eller pr. brev til: Sparekassen Sjælland-Fyn, Isefjords Alle 5, 4300 Holbæk, Att.: Den klageansvarlige.

Du kan også vælge at indbringe din klage for Det finansielle ankenævn, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, tlf. 35 43 63 33, www.fanke.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online via ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse [email protected].