Logo
Privatliv

Vilkår for brug af denne hjemmeside

Datapolitik i sparekassen Sjælland-Fyn

I sparekassen tilbyder vi en række digitale services, der forudsætter, at du afgiver nogle bestemte personlige oplysninger i en webformular (eksempelvis telefonnummer, adresse, eller e-mailadresse).

Du kan være sikker på, at dine oplysninger bliver behandlet fortroligt og i fuld overensstemmelse med Lov om behandling af personoplysninger, Lov om Finansiel Virksomhed, Datatilsynets anbefalede retningslinjer samt sparekassens generelle forretningsbetingelser.

Oplysningerne du giver os, vil udelukkende blive brugt til at imødekomme dine henvendelser og forespørgsler og at yde den bedste service over for dig som kunde og bruger. Du kan være sikker på, at vi ikke bruger dine oplysninger til andet, end hvad formålet med afgivelsen tilsigter.

Håndteringen af dine personoplysninger er beskyttet af loven. Det gælder alt fra indsamling, registrering, brug, videregivelse, blokering og sletning.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sparekassen.

Ophavsret (Copyright)

Indholdet på sparekassens hjemmeside er beskyttet af reglerne om ophavsret. Mangfoldiggørelse af indholdet på www.spks.dk må derfor ikke ske uden, at sparekassen forinden har givet sit skriftlige samtykke hertil. Det er dog tilladt at downloade og udskrive materiale til eget brug.

Link til spks.dk

Links til www.spks.dk kan i henhold til lovgivningen finde sted uden sparekassens godkendelse. Derfor er sparekassen ikke ansvarlig for, fra hvilke sider eller i hvilken sammenhæng der linkes til www.spks.dk. 

Links fra spks.dk

På www.spks.dk linkes der til hjemmesider, der drives af tredjemænd. Disse links er kun angivet til brugerens information, og sparekassen er således ikke ansvarlig for indholdet på disse sider. 

Ændringer af vilkår for spks.dk

Sparekassen Sjælland-Fyn forbeholder sig ret til når som helst at ændre i vilkårene for brug af www.spks.dk ved at opdatere denne side. Du bør derfor jævnligt genlæse vilkårene. 

Ansvarsfraskrivelse

Alle former for vurderinger, skøn og anbefalinger af den fremtidige udvikling på de finansielle markeder kan kun betragtes som vores forventninger. 

Derfor er vi ikke ansvarlige for, om markedet udvikler sig i overensstemmelse hermed. Vi er således ikke ansvarlige for tab, som måtte følge af brugerens beslutning om at følge eller benytte anbefalinger, skøn og vurderinger fra hjemmesiden.

Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl på hjemmesiden.

Beregninger

Vi påtager os intet ansvar for beregninger foretaget på hjemmesiden, og er dermed heller ikke ansvarlige for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af dispositioner, der er foretaget på baggrund af disse beregninger. 

Kontakt vores filialer for individuel rådgivning.

Eksterne kilder

Sparekassen bestræber sig på at videregive korrekte oplysninger, og bruger derfor kun kilder, som vores medarbejdere finder pålidelige. 

Vi er dog ikke ansvarlige for eventuelle fejlagtige og manglende oplysninger, som vi har indhentet hos eksterne kilder.

Tekniske fejl

Vi er ikke ansvarlige for tab og skader som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til vores servere, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer.

Tredjemands misbrug

Vi er endvidere ikke ansvarlige for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til sparekassens, brugerens eller tredjemands data. 

Vi kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, downloading eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af vores hjemmeside.

Sådan behandler vi personoplysninger

Personoplysninger er oplysninger, der kan bruges til at identificere dig – enten alene eller kombineret med andre oplysninger. Det er fx dit navn, CPR-nummer eller dit kontonummer.
I Sparekassen Sjælland-Fyn passer vi på dine personoplysninger, og vi agerer som dataansvarlig efter reglerne om databeskyttelse.
I dokumentet "Information om behandling af dine personoplysninger i Sparekassen Sjælland-Fyn" kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger alt afhængigt af, om du fx er kunde, eller overvejer at blive kunde hos os.
I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overføres dine personoplysninger til databehandlere, herunder databehandlere i tredjelande udenfor EU og EØS (Canada, UK, Indien og USA).
 
Vi bruger en række juridiske mekanismer, herunder standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, for at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine personoplysninger:
Har du spørgsmål til eller kommentarer vedrørende vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os via mail til [email protected]