Logo
Principper for anti-hvidvask

Principper for anti-hvidvask

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig samfundsopgave som Sparekassen Sjælland-Fyn tager meget alvorligt.

Hvidvask Task Force

I november 2019 kom Finans Danmarks Hvidvask Task Force med 25 anbefalinger, der på tværs af den finansielle sektor, myndigheder og samfund sætter fokus på en fælles indsats i forhold til bekæmpelse af finansiel kriminalitet.

Sparekassen Sjælland-Fyn støtter op om Finans Danmarks adfærdsprincipper, der har til formål at sikre en forbedret og ensartet indsats mod hvidvask og terrorfinansiering på tværs af de danske pengeinstitutter.

Sparekassen arbejder med adfærdsprincipperne til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

  • Vi påtager os loyalt og ansvarligt at bekæmpe økonomisk kriminalitet.
  • Vi anerkender, at forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering ikke er et konkurrenceparameter, og at samarbejde og fælles løsninger derfor er ønskelige.
  • Vi vil sikre, at ledelse og medarbejdere arbejder efter de 6 adfærdsprincipper med tilhørende handleanvisninger.

De 6 adfærdsprincipper

  1. Vi sætter altid etik før profit.
  2. Vi følger loven og lovens ånd.
  3. Vi vil gerne kigges i kortene.
  4. Vi arbejder målrettet med vores virksomhedskultur.
  5. Vi påtager os ledelsesansvar og sikrer, at alle medarbejdere tager ansvar i forhold til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.
  6. Vi samarbejder konstruktivt med alle interessenter, herunder myndighederne.

Sparekassens politikker og praksis understøtter målet om at gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at vi ikke bliver misbrugt til hvidvask, finansiering af terrorisme, økonomisk kriminalitet eller andre ulovlige aktiviteter.

Principper for anti-hvidvask

Sparekassens organisering

Sparekassens har etableret tre forsvarslinjer

Første forsvarslinje er kundevendte medarbejdere og ekspertfunktioner (herunder anti-hvidvask), anden forsvarslinje er sparekassens compliance- og risikofunktioner, og tredje forsvarslinje er sparekassens interne revision.

Whistleblowerbeskyttelsen

Sparekassen har en intern whistleblowerordning, hvor sparekassens ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af sparekassen. Sparekassen har etableret denne lovpligtige ordning efter lov of finansiel virksomhed §75 a.

Hvordan uddanner sparekassen sit personale?

Sparekassens medarbejdere gennemfører løbende obligatoriske uddannelser, ligesom der afholdes målrettede information- og uddannelsesforløb, i forbindelse med ændrede regler og over for udvalgte medarbejdergrupper.

Hvorfor spørger banken om ID, samt hvor pengene kommer fra ved betalinger m.v.?

Vi er nødt til at kende vores kunder og forstå, hvordan du bruger os som bank. Det skal vi for at beskytte dig som kunde og os som bank imod at blive misbrugt til hvidvask, terrorfinansiering eller andre ulovlige formål.

Med udgangspunkt i det kendskab arbejder vi løbende på at identificere usædvanlige eller mistænkelige forhold.

Du kan læse mere på siden "Det spørger vi vores kunder om", hvor du også kan se en uddybende video.