Logo
Kom i gang med at investere

Kom i gang med at investere

Har du penge stående på en almindelig konto, får du – med det nuværende renteniveau – højst sandsynligt ikke så meget ud af det.

Investering_svkan_svsbl_ved-computer_Steen-peger_Bagfra

Overvejer du at investere dine penge?

Hvis du gerne vil se beløbet vokse, kan det være en god idé at investere dele af eller hele din opsparing. Hvis du ikke ved, hvordan du bedst muligt kan investere dine penge, kan du få gode råd og læse om dine muligheder for investering her på siden.

5 gode råd til dig, der vil i gang med at investere

Vil du selv Investere eller skal vi hjælpe?

Hvad kan du investere i?

Lidt om priser, provisionsaftaler og lovgivning

Læs også om hvordan sparekassen arbejder med ansvarlige investeringer

Kontakt os og kom i gang

Spørgsmålene kan være mange, hvis du gerne vil investere. Hvordan køber man aktier? Og hvordan investerer man overhovedet? Vi hjælper dig gerne i gang, hvis du selv vil lære at investere. Du kan investere via din Mobilbank, men vi kan også tilbyde at investere pengene sammen med eller for dig – det er helt op til dig.

Kontakt din lokale filial eller rådgiver, hvis du vil vide mere om dine investeringsmuligheder i sparekassen.

Kom i gang med at investere

Vil du investere selv eller sammen med sparekassen?

Ønsker du selv at foretage investering af dine penge eller vil du hellere bruge din tid og dine kræfter på andet end at følge med på de finansielle markeder?

Rådgiver-peger-på-skærm

I sparekassen vælger du selv

Du har som kunde i Sparekassen Sjælland-Fyn forskellige muligheder for at investere din formue. Om du gør det selv eller sammen med vores specialister kan du læse mere om herunder.

 • Med en formueplejeaftale får du rådgivning af vores specialister og har samtidig selv indflydelse på dine investeringer.

 • I samarbejde med BankInvest tilbyder vi dig muligheden for at investere din pensionsopsparing i forskellige puljer, uden at du selv skal handle med aktier og obligationer. Det klarer erfarne investeringsspecialister for dig.

  Læs mere om KontoInvest.
Steen V. Grøndahl
Steen Grøndahl, Formue- og Kapitalmarkedsdirektør

”Vi overvåger din investering og tilpasser den i forhold til vores forventninger til de finansielle markeder og den investeringsprofil, du har aftalt med din rådgiver.”

Kom i gang med at investere

Investér nemt med en investeringsaftale

Med en investeringsaftale i sparekassen overlader du dine investeringer i trygge hænder hos vores investeringsspecialister. Så slipper du for at følge de finansielle markeder tæt, og tage stilling til eksempelvis aktieanbefalinger og markedsudvikling.

Hvordan investerer vi bedst dine penge?

Dine investeringer forvaltes af vores investeringsspecialister, der følger udviklingen i den globale økonomi tæt og vurderer tendenserne på henholdsvis aktie-, valuta- og obligationsmarkederne. På den baggrund ændrer og optimerer vi løbende dine investeringer.

Du kan altid selv se dine nuværende investeringer i dit depot i Mobilbank. Ved hver fondshandel modtager du en fondsnota, og hvert halve år modtager du en afkastopgørelse med vores kommentarer.

Fordele ved en investeringsaftale

 • Du får professionel og kompetent investeringspleje.

 • Vi investerer primært i investeringsbeviser i forskellige aktivklasser.
  Som investor er du dermed sikret stor risikospredning og løbende overvågning på den enkelte aktie eller obligation.

Kort sagt: du behøver ikke selv bekymre dig om dine investeringer – vi sørger for det hele for dig.

Hvad koster en investeringsaftale?

Indgår du en investeringsaftale med sparekassen, betaler du et årligt variabelt gebyr, der afhænger af størrelsen på det beløb, du har investeret. Ved køb og salg af værdipapirer betaler du en reduceret kurtage.

Er du interesseret i, at læse mere om hvordan sparekassens investeringsaftaler er sat sammen, så læs mere via nedenstående link.

Kom i gang med at investere

Sådan investerer du selv

Vil du selv investere dine penge, er det nemt og billigt at købe og sælge værdipapirer og aktier i Mobilbank.

Investering for begyndere – sådan kommer du i gang

For selv at kunne investere og handle med værdipapirer (eksempelvis aktier), skal du:

 1. have en bankkonto og adgang til Mobilbank i sparekassen

 2. have et depot i sparekassen, hvor du kan se dine værdipapirer.

Hvad skal du være opmærksom på, når du skal i gang med at investere?

Inden du begynder at handle med værdipapirer på egen hånd, anbefaler vi dig blandt andet at overveje, hvor stor en risiko du kan og vil påtage dig.

Husk, at du skal betale skat af din eventuelle gevinst, når du sælger værdipapirer. Ligesom der er visse konti som eksempelvis aktieparekonto, hvor der gælder særlige regler.

Det er også dit eget ansvar at sikre, at oplysningerne hos SKAT er korrekte i din årsopgørelse.

5 gode råd til dig, der gerne vil i gang med at investere

Særligt for erhvervskunder

Hvis du som virksomhed, forening eller fond ønsker at handle med værdipapirer skal du have en LEI-kode for at kunne gennemføre en handel.

Læs mere om LEI-kode her

Hvad koster det at investere selv?

Få investeringsfordele med en Aktiesparekonto

Sparekassen Sjælland-Fyn kan nu tilbyde dig en Aktiesparekonto, der gør det nemmere og billigere at komme i gang med at investere.

Aktiesparekontoen er særligt et godt tilbud til dig, der gerne vil i gang med at investere i aktier. Det kan især være en god mulighed for dig, hvis du – ligesom mange andre danskere – har penge stående på en almindelig opsparingskonto til 0 % i rente, fortæller Formue- og Kapitalmarkedsdirektør, Steen Grøndahl.

Læs mere om Aktiesparekonto her.

Kom i gang med at investere

Hvad kan du investere i?

Blive klogere på dine investeringsmuligheder, fordele og risici.

Få styr på dine muligheder

Vi har herunder lavet en oversigt over dine forskellige investeringsmuligheder, som du kan købe og sælge via dit værdipapirdepot.

Du kan også læse om forskellen på at investere i aktier, obligationer eller investeringsforeningsbeviser.

Følg med i dine investeringer

Når du investere kan du selv følge med via din Net- eller Mobilbank — uanset om du gør selv eller via vores investeringsspecialister.

Har du spørgsmål kan du kontakte din lokale filial eller rådgiver, så hjælper vi dig med at komme i gang.

En aktie er en ejerandel af et selskab, og når du køber en aktie, ejer du en andel af en virksomhed.

Din investering afhænger derfor blandt andet af, hvordan virksomheden klarer sig. Investering i aktier er relevant for dig, der har positive forventninger til udviklingen i specifikke virksomheder, industrier eller regioner.

Sådan gør du

Du kan selv investere i aktier via Netbank eller Mobilbank. For at kunne investere og handle værdipapirer i Netbank, skal du:

 • være tilmeldt sparekassens Netbank.
 • have en bankkonto i sparekassen.
 • have et depot til værdipapirerne i sparekassen.

Ønsker du vejledning og sparring fra en af vores professionelle investeringsrådgivere, kan du kontakte din lokale filial og få lavet en investeringsaftale. Gør du det, sammensætter vi en individuel investeringsprofil for dig.

Hvad er fordelene?

 • Som udgangspunkt giver aktier et højere afkast end obligationer, men der er samtidig også en større risiko forbundet med at investere i aktier.
 • Aktier er oftest likvide, det vil sige, at de er nemme at købe og sælge.
 • Der er ingen øvre grænse for, hvor meget du kan tjene på en aktie.

Hvilke risici/ulemper er der?

 • Aktiehandel er som regel forbundet med større risici, end hvis du for eksempel investerer i obligationer, og du kan i værste fald miste din investering, hvis selskabet, du har investeret i, går konkurs.
 • Køber du kun aktier i en enkelt virksomhed, er du mere følsom over for virksomhedens kursudvikling, end hvis du spreder dine investeringer over flere aktier. Det kaldes også diversificering.

Afkast

Dit afkast består af både udbytte/dividende og kursudviklingen. Udbyttet/dividenden er en del af virksomhedens overskud, du får udbetalt én gang om året. Kursudviklingen er stigning og fald i aktiens værdi, det vil sige aktiens pris.

Læs mere om at investere i aktier

Som obligationsinvestor stiller du dine penge til rådighed for låntagere, der har taget realkreditlån i deres bolig.

Realkreditobligationer bliver udstedt af realkreditinstitutter, der også har en høj kreditværdighed. Handel med realkreditobligationer er relevant, hvis du ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast.

Hvad er fordelene?

 • Sammenlignet med at investere i aktier, er du sikret et forholdsvist sikkert og stabilt afkast.
 • Du modtager løbende rente (kupon).
 • Da det er en anelse mere risikofyldt at investere i realkreditobligationer end statsobligationer, er det forventede afkast typisk lidt højere.

Hvilke risici/ulemper er der?

 • Generelt er det relativt sikkert at investere i obligationer, men tidens meget lave renteniveau har øget risikoen ved at investere i obligationer.
 • Realkreditobligationen kan miste sin værdi, hvis det kapitalcenter, der har udstedet realkreditobligationen, går konkurs.
 • Set over en lang periode får du oftest et lavere afkast ved at investere i statsobligationer frem for aktier.
 • Realkreditmarkedet er som udgangspunkt mindre likvidt end aktiemarkedet, og det kan derfor være sværere at købe og sælge obligationerne.

Afkast

 • Investerer du i obligationer, får du et afkast, der består af en rente og en eventuel kursgevinst. Det samlede afkast afhænger af kursen og renten (kuponen) på dine obligationer.
 • Har du købt en obligation med fast rente, får du en fastkuponudbetaling, som du kan regne med.
 • Sælger du realkreditobligationen, inden den udløber, kan kursen – der kan variere over tid – få indflydelse på dit samlede afkast.

Læs mere om danske realkreditobligationer

En obligation er i princippet et lån til dem, der udsteder obligationen. Som modydelse for lånet betaler udstederen en rente.

Det er staten eller en statsgaranteret virksomhed, der udsteder statsobligationer. Statsobligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast

Hvad er fordelene?

 • Generelt er obligationer en relativt sikker investering, og det er muligt at få et forholdsvist sikkert og stabilt afkast.
 • Du modtager løbende renter.
 • Statsobligationer er generelt likvide, og der er ofte et velfungerende marked med dagsaktuelle priser.

Hvilke risici/ulemper er der?

 • Du får typisk et lavere afkast, end hvis du investerer i aktier.
 • En statsobligation kan miste sin værdi, hvis den stat der har udstedet den går konkurs.
 • Kursen kan ændre sig, hvis udstederen får ændret sin kreditværdighed – det udtrykkes oftest ved en rating. En dårlig rating er normalt ensbetydende med en større risiko for konkurs.

Afkast

 • Det samlede afkast afhænger af både kurs og renten (kuponen) på obligationen.
 • Har du købt en obligation med fast kupon, kan du regne med en fast kuponbetaling.
 • Sælger du obligationen, før den udløber, kan kursen få indflydelse på dit samlede afkast, da kursen kan variere over tid.

Læs mere om statsobligationer, DKK og EUR

Køber du investeringsbeviser, bliver du en del af en investeringsforening, hvor I går flere sammen om at samle jeres midler og investere i forskellige typer af værdipapirer.

Det er investeringseksperter, der tager sig af markedsovervågningen og udvælger for eksempel aktier og obligationer for foreningen.

Det er relevant for dig at købe investeringsbeviser, hvis du ønsker at sprede dine investeringer og lade eksperter stå for dine investeringer

Sådan gør du

Kontakt din lokale filial eller rådgiver, hvis du ønsker at blive en del af en investeringsforening, så hjælper vi dig i gang.

Hvad er fordelene?

 • Dine investeringer bliver spredt.
 • Du skal ikke bruge tid på at investere og overvåge udviklingen.
 • Du behøver ikke have den store viden om markederne, da en professionel investeringsekspert står for investeringerne.

Hvilke risici/ulemper er der?

 • Du udvælger ikke selv de enkelte aktiver (for eksempel aktier og obligationer), du vil investere i.
 • Der kan være omkostninger forbundet med at træde ind og ud af en investeringsforening, ligesom der er udgifter forbundet med administration og provision.

Læs mere om kvalitetsforbedrende services på investeringsaftaler

Læs mere om investeringsforeningsbeviser

Kom i gang med at investere

Investorbeskyttelse (MiFiD)

Hovedformålet med MiFID er at styrke investorbeskyttelsen inden for EU-området.

Fordele som investor

 • Større gennemsigtighed i forbindelse med alle tilbudte investeringsydelser gennem opdaterede retningslinjer og større krav til dokumentation.
 • Rådgivning med fokus på de specifikke risici i relation til de anbefalede værdipapirer.
 • Sikkerhed for, at de værdipapirer, og investeringsydelser, der tilbydes, er i overenstemmelse med din investeringsprofil og kundeklassificering, og at reglerne for "best execution" overholdes.

Vi fastlægger din investeringsprofil

Hvis du som kunde ønsker rådgivning omkring investering, er vi forpligtiget til i samarbejde med dig at fastlægge din investeringsprofil. I investeringsprofilen indgår blandt andet holdning til risiko, investeringshorisont samt kendskab og erfaring med forskellige værdipapirtyper.

Yderligere information

PRIIPS

Handler du finansielle instrumenter i sparekassen, stiller vi en række informationsdokumenter til rådighed for dig, som kan hjælpe dig med at forstå og sammenligne de vigtigste aspekter og risici ved den investering, du ønsker at foretage. Disse dokumenter finder du her:

Købt valutaterminsforretning (FXF Buy USDDKK 6M)
Solgt valutaterminsforretning (FXF Sell USDDKK 6M)
Købt FX swap (FXS Buy USDDKK 6M)
Solgt FX swap (FXS Sell USDDKK 6M)
Købt call option valuta (FXO Buy Call USDDKK 3M)
Købt put option valuta (FXO Buy Put USDDKK 3M)
Payer (IRS Payer DKK 10Y)
Receiver (IRS Receiver DKK 10Y)

Kom i gang med at investere

Central information

- ny varedeklaration på investeringsbeviser

Pr. den 1. januar 2023 skal alle investeringsfonde, der købes af private investorer, offentliggøre endnu mere detaljerede oplysninger om bl.a. afkast, risiko og omkostninger. Det skal hjælpe dig, som allerede i dag investerer eller som ønsker at gøre det i fremtiden, til endnu bedre at forstå investeringsprodukternes karakteristika og vigtigste egenskaber.

Du finder de nye informationer i faktaarket ”Central Information”, som har erstatter det faktaark, som du måske allerede kender under navnet ”Central Investorinformation”. 

Klar besked

”Central Information” giver dig klar besked om investeringernes indhold, afkast, risiko og omkostninger.

I sparekassen kalder vi det en varedeklaration på investeringsbeviser.

Du kan se et eksempel på en varedeklaration på sparekassens værdipapirfond ”Stabil” her

Det skal du være særligt opmærksom på!

Finanstilsynet, Finans Danmark og Dansk Aktionærforening har udarbejdet en guide, der beskriver de væsentligste tilføjelser i det nye faktaark ”Central Information”, og som peger på de forhold, som du i særlig grad bør være opmærksom på, når du vælger at investere, herunder risikoklassificering, opgørelse af omkostninger m.m.

Kom i gang med at investere

CD-ident og VP-kontonummer

Når du skal handle værdipapirer, kan du blive bedt om en CD-ident og et VP-kontonummer.

CD-ident er sparekassens nummer som kontoførende i Værdipapircentralen (VP) og ens for alle vores kunder.

Sparekassens CD-ident er: 00522

Dit VP-kontonummer (VP-depotummer) er individuelt og består af CD-identen efterfulgt af dit depotnummer foranstillet med nuller, så det i alt består af 15 cifre (femcifret CD-ident +ticifret depotnummer).

Kontakt din rådgiver, hvis du er i tvivl om CD-ident og VP-kontonummer.