Overvejer du at investere dine penge?

Har du penge stående på en almindelig konto, får du – med det nuværende renteniveau – højst sandsynligt ikke så meget ud af det.

investering

Hvis du gerne vil se beløbet vokse, kan det være en god idé at investere dele af eller hele din opsparing. Hvis du ikke ved, hvordan du bedst muligt kan investere dine penge, kan du få gode råd og læse om dine muligheder for investering her på siden.

Gode råd inden du går i gang med investering 

Invester selv dine penge eller få hjælp af sparekasse med en investeringsaftale


Hvad kan du investere i?

Sådan arbejder sparekassen med ansvarlige investeringer

Om priser, provisionsaftaler og lovgivning

Kontakt os og få hjælp til at investere dine penge 

Spørgsmålene kan være mange, hvis du gerne vil investere. Hvordan køber man aktier? Og hvordan investerer man overhovedet? Vi hjælper dig gerne i gang, hvis du selv vil lære at investere. Du kan investere via din Netbank eller Mobilbank, men vi kan også tilbyde at investere pengene sammen med eller for dig – det er helt op til dig.

Kontakt din lokale filial eller rådgiver, hvis du vil vide mere om dine investeringsmuligheder i sparekassen.

Find filial

Vil du investere selv eller sammen med sparekassen?

Ønsker du selv at foretage investering af dine penge eller vil du hellere bruge din tid og dine kræfter på andet end at følge med på de finansielle markeder?

rådgiver peger på skærm

I sparekassen vælger du selv. Læs herunder om dine forskellige muligheder for at investere selv eller sammen med vores specialister.


 • Med en formueplejeaftale får du rådgivning af vores specialister og har samtidig selv indflydelse på dine investeringer  
 • I samarbejde med BankInvest tilbyder vi dig muligheden for at investere din pensionsopsparing i forskellige puljer, uden at du selv skal handle med aktier og obligationer. Det klarer erfarne investeringsspecialister for dig. Læs mere om KontoInvest.

Investér nemt med en investeringsaftale

Med en investeringsaftale i sparekassen overlader du dine investeringer i trygge hænder hos vores investeringsspecialister. Så slipper du for at følge de finansielle markeder tæt, og tage stilling til eksempelvis aktieanbefalinger og markedsudvikling.

Hvordan investerer vi bedst dine penge? 

Dine investeringer forvaltes af vores investeringsspecialister, der følger udviklingen i den globale økonomi tæt og vurderer tendenserne på henholdsvis aktie-, valuta- og obligationsmarkederne. På den baggrund ændrer og optimerer vi løbende dine investeringer.

Du kan altid selv se dine nuværende investeringer i dit depot i Netbank eller Mobilbank. Ved hver fondshandel modtager du en fondsnota, og hvert halve år modtager du en afkastopgørelse med vores kommentarer.

Fordele ved en investeringsaftale 

 • Du får professionel og kompetent investeringspleje.
 • Vi investerer primært i investeringsbeviser i forskellige aktivklasser. Som investor er du dermed sikret stor risikospredning og løbende overvågning på den enkelte aktie eller obligation.
  Kort sagt: du behøver ikke selv bekymre dig om dine investeringer – vi sørger for det hele for dig.

Hvad koster en investeringsaftale?

Indgår du en investeringsaftale med sparekassen, betaler du et årligt variabelt gebyr, der afhænger af størrelsen på det beløb, du har investeret. Ved køb og salg af værdipapirer betaler du en reduceret kurtage.

Er du interesseret i, at læse mere om hvordan sparekassens investeringsaftaler er sat sammen, så læs mere via nedenstående link.

Læs mere om investeringsaftaler

Sådan investerer du selv

Vil du selv investere dine penge, er det nemt og billigt at købe og sælge værdipapirer og aktier i sparekassens Netbank eller Mobilbank.

Investering for begyndere – sådan kommer du i gang 
For at kunne investere og handle med værdipapirer og obligationer i Netbank eller Mobilbank, skal du:

 • være tilmeldt sparekassens Netbank og eventuelt også sparekassens Mobilbank
 • have en bankkonto i sparekassen
 • have et depot i sparekassen, hvor du kan se dine værdipapirer.

Hvad skal du være opmærksom på, når du skal i gang med at investere?
Inden du begynder at handle med værdipapirer på egen hånd, anbefaler vi dig blandt andet at overveje, hvor stor en risiko du kan og vil påtage dig.

Husk, at du skal betale skat af din eventuelle gevinst, når du sælger værdipapirer.

Det er dit eget ansvar at sikre, at oplysningerne hos SKAT er korrekte i din årsopgørelse.

Læs mere om risiko, investeringsperiode og skat.

Hvad koster det at investere selv? 

Invester selv med en investeringsapp
Med en investeringsapp har du mulighed for selv at investere i aktier og obligationer direkte via mobilen for et startindskud på kun 1.000 kr. Du kan selv tilpasse din investering, så den passer til din økonomi og tidshorisont. Investeringsappen hedder Darwin og er en mobilapp, som du kan downloade i både Google Play og App Store.

Læs mere om investeringsappen Darwin.

investeringsfordele med en Aktiesparekonto

Sparekassen Sjælland-Fyn kan nu tilbyde dig en Aktiesparekonto, der gør det nemmere og billigere at komme i gang med at investere.

Aktiesparekontoen er særligt et godt tilbud til dig, der gerne vil i gang med at investere i aktier. Det kan især være en god mulighed for dig, hvis du – ligesom mange andre danskere – har penge stående på en almindelig opsparingskonto til 0 % i rente, fortæller Formue- og Kapitalmarkedsdirektør, Steen Grøndahl. 

Læs mere om Aktiesparekonto her.

Med en formueplejeaftale får du hjælp af investeringsspecialister og har selv indflydelse

Med en formueplejeaftale i sparekassen er det altid dig, der beslutter, hvornår og hvordan du ønsker at tilpasse og omlægge dine investeringer. Men du får hjælp og rådgivning fra sparekassens hold af investeringsspecialister.

Med udgangspunkt i din investeringsprofil og den aktuelle markedssituation rådgiver sparekassens investeringsspecialister dig løbende om sammensætningen af dine investeringer med udgangspunkt i deres store viden om den globale og nationale økonomi og de nyeste tendenser på aktie-, valuta- og obligationsmarkedet.

Desuden kontakter vi dig løbende med forslag til omlægninger i henhold til din investeringsprofil og den aktuelle markedssituation.

En formueplejeaftale henvender sig til dig med en formue på over 3 mio. kr.

Det får du:

 • En fast og personlig investeringsrådgiver
 • Professionel og kompetent investeringspleje og sparring, der passer til din investeringsprofil
 • Favorable kurtagesatser, som årligt bliver fastlagt ud fra dit handelsomfang
 • Afkastrapporter hvert kvartal eller halvår
 • Eksklusiv adgang til specifikke fonde
 • Mulighed for at få hjælp til at udfærdige en beholdningsopgørelse og transaktionslister
 • Minimum et årligt opfølgningsmøde med din investeringsrådgiver, hvor I gennemgår markedets udvikling og din overordnede investeringsprofil.

Hvad koster en formueplejeaftale?

Du betaler et årligt formueplejegebyr.

Se vores gældende priser.

Kontakt din lokale filial for mere information, så hjælper vi dig godt i gang.

Kontakt


Sådan arbejder vi med ansvarlige investeringer

Ansvarlighed, herunder bæredygtighed, vægtes stadig højere af både vores kunder og det samfund, vi er en del af. Det gælder ikke mindst på investeringsområdet, hvor vi ikke kun ønsker at skabe værdi for dig ved at få din investering til at vokse men også ved, at investeringen vokser på den rigtige måde – på en ansvarlig måde.

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med ansvarlige investeringer her
Steen V. Grøndahl
Steen Grøndahl, Formue- og Kapitalmarkedsdirektør

”Vi overvåger din investering og tilpasser den i forhold til vores forventninger til de finansielle markeder og den investeringsprofil, du har aftalt med din rådgiver.”

Som investor skal du være opmærksom på følgende

Få overblik over de væsentligste områder, du bør forholde dig til som ny investor – ligegyldig om du investerer selv eller sammen med sparekassen.

Hvor risikovillig er du – guide til din investering?

For at sikre dig en god investering har vi samlet en række råd om investering, du kan få gavn af. Afkastet (din økonomiske gevinst ved at investere) hænger tæt sammen med, hvor stor risiko du som investor er villig til at påtage dig. Derfor skal du overveje, hvad der er vigtigst for dig: Udsigten til et potentielt højt afkast på kort sigt eller ønsket om en mere kursstabil investering med et lavere afkast som resultat.

Hvornår skal du bruge pengene igen?
Over hvor lang en periode ønsker du at investere? Har du en investeringshorisont på 2-3 år, bør du vælge en anden type investering, end hvis du vælger en periode på 10 år. Det gælder, uanset hvilken risiko du vælger at investere efter.

Spred din risiko
Når du – eventuelt i samarbejde med sparekassen – har taget stilling til risiko og investeringshorisont (også kaldet din investeringsprofil), skal du overveje

sammensætningen af din investeringsportefølje. Uanset hvordan din investeringsprofil ser ud, anbefaler vi, at du spreder din risiko på tværs af aktivklasser (eksempelvis både aktier, obligationer, kontanter) men også inden for hver enkel aktivklasse (det vil sige, at du for eksempel investerer i flere forskellige typer af aktier).

Har du husket skat?
Når du sælger værdipapirer, skal du betale skat af din gevinst, mens du omvendt kan trække dit eventuelle tab fra i skat. 

Derfor skal du være opmærksom på, at dine investeringer kan have skattemæssige konsekvenser, som vi anbefaler dig at undersøge, inden du går i gang med større investeringer. Få rådgivning hos sparekassen eller din eventuelle revisor.

Læs mere om når du køber og sælger aktier og værdipapirer hos SKAT.

Hvad kan du investere i?

Hvor meget ved du om investering? Er du interesseret i information, der handler om investering for begyndere? Læs mere her og kom godt i gang.

Hvis du eksempelvis vælger at investere i aktier eller obligationer, har du mulighed for selv at styre og overvåge dine køb og salg i netbanken. Du kan også få vores dygtige investeringsspecialister til helt eller delvist at investere for dig. Læs mere om forskellige investeringsmuligheder – herunder om forskellen på at investere i aktier, obligationer eller investeringsforeningsbeviser.

Har du spørgsmål kan du kontakte din lokale filial eller rådgiver, så hjælper vi dig med at komme i gang.

Herunder kan du blive klogere på dine muligheder, fordele og risici.

Brug for en LEI-kode? 
Hvis du som virksomhed, forening eller fond ønsker at handle med værdipapirer skal du have en LEI-kode for at kunne gennemføre en handel. 

Læs mere om LEI-kode her 

 • Aktier

  En aktie er en ejerandel af et selskab, og når du køber en aktie, ejer du en andel af en virksomhed.

  Din investering afhænger derfor blandt andet af, hvordan virksomheden klarer sig. Investering i aktier er relevant for dig, der har positive forventninger til udviklingen i specifikke virksomheder, industrier eller regioner.

  Sådan gør du
  Du kan selv investere i aktier via Netbank. For at kunne investere og handle værdipapirer i Netbank, skal du:

  • være tilmeldt sparekassens Netbank.
  • have en bankkonto i sparekassen.
  • have et depot til værdipapirerne i sparekassen.

  Ønsker du vejledning og sparring fra en af vores professionelle investeringsrådgivere, kan du kontakte din lokale filial og få lavet en investeringsaftale. Gør du det, sammensætter vi en individuel investeringsprofil for dig.

  Hvad er fordelene?

  • Som udgangspunkt giver aktier et højere afkast end obligationer, men der er samtidig også en større risiko forbundet med at investere i aktier.
  • Aktier er oftest likvide, det vil sige, at de er nemme at købe og sælge.
  • Der er ingen øvre grænse for, hvor meget du kan tjene på en aktie.

  Hvilke risici/ulemper er der?

  • Aktiehandel er som regel forbundet med større risici, end hvis du for eksempel investerer i obligationer, og du kan i værste fald miste din investering, hvis selskabet, du har investeret i, går konkurs.
  • Køber du kun aktier i en enkelt virksomhed, er du mere følsom over for virksomhedens kursudvikling, end hvis du spreder dine investeringer over flere aktier. Det kaldes også diversificering.

  Afkast
  Dit afkast består af både udbytte/dividende og kursudviklingen. Udbyttet/dividenden er en del af virksomhedens overskud, du får udbetalt én gang om året. Kursudviklingen er stigning og fald i aktiens værdi, det vil sige aktiens pris.

 • Danske realkreditobligationer

  Som obligationsinvestor stiller du dine penge til rådighed for låntagere, der har taget realkreditlån i deres bolig.

  Realkreditobligationer bliver udstedt af realkreditinstitutter, der også har en høj kreditværdighed. Handel med realkreditobligationer er relevant, hvis du ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast.

  Hvad er fordelene?

  • Sammenlignet med at investere i aktier, er du sikret et forholdsvist sikkert og stabilt afkast.
  • Du modtager løbende rente (kupon).
  • Da det er en anelse mere risikofyldt at investere i realkreditobligationer end statsobligationer, er det forventede afkast typisk lidt højere.

  Hvilke risici/ulemper er der?

  • Generelt er det relativt sikkert at investere i obligationer, men tidens meget lave renteniveau har øget risikoen ved at investere i obligationer.
  • Realkreditobligationen kan miste sin værdi, hvis det kapitalcenter, der har udstedet realkreditobligationen, går konkurs.
  • Set over en lang periode får du oftest et lavere afkast ved at investere i statsobligationer frem for aktier.
  • Realkreditmarkedet er som udgangspunkt mindre likvidt end aktiemarkedet, og det kan derfor være sværere at købe og sælge obligationerne.

  Afkast

  • Investerer du i obligationer, får du et afkast, der består af en rente og en eventuel kursgevinst. Det samlede afkast afhænger af kursen og renten (kuponen) på dine obligationer.
  • Har du købt en obligation med fast rente, får du en fastkuponudbetaling, som du kan regne med.
  • Sælger du realkreditobligationen, inden den udløber, kan kursen – der kan variere over tid – få indflydelse på dit samlede afkast.

  Sommeren 2019 – det skal du være særligt opmærksom på:
  Hen over foråret og sommeren 2019 er det generelle renteniveau faldet til et rekord lavt niveau. Det betyder, at du som investor og potentiel investor skal være særligt opmærksom på det forventede fremtidige afkast indtil udløb af obligationen. For mange realkreditobligationer – med kortere løbetid – vil det forventede afkast være negativt.

 • Statsobligationer

  En obligation er i princippet et lån til dem, der udsteder obligationen. Som modydelse for lånet betaler udstederen en rente.

  Det er staten eller en statsgaranteret virksomhed, der udsteder statsobligationer. Statsobligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast

  Hvad er fordelene?

  • Generelt er obligationer en relativt sikker investering, og det er muligt at få et forholdsvist sikkert og stabilt afkast.
  • Du modtager løbende renter.
  • Statsobligationer er generelt likvide, og der er ofte et velfungerende marked med dagsaktuelle priser.

  Hvilke risici/ulemper er der?

  • Du får typisk et lavere afkast, end hvis du investerer i aktier.
  • En statsobligation kan miste sin værdi, hvis den stat der har udstedet den går konkurs.
  • Kursen kan ændre sig, hvis udstederen får ændret sin kreditværdighed – det udtrykkes oftest ved en rating. En dårlig rating er normalt ensbetydende med en større risiko for konkurs.

  Afkast

  • Det samlede afkast afhænger af både kurs og renten (kuponen) på obligationen.
  • Har du købt en obligation med fast kupon, kan du regne med en fast kuponbetaling.
  • Sælger du obligationen, før den udløber, kan kursen få indflydelse på dit samlede afkast, da kursen kan variere over tid.

  Sommeren 2019 – det skal du være særligt opmærksom på:
  Hen over foråret og sommeren 2019 er det generelle renteniveau faldet til et rekord lavt niveau. Det betyder, at du som investor og potentiel investor skal være særligt opmærksom på det forventede fremtidige afkast indtil udløb af obligationen. For mange statsobligationer vil det forventede afkast være negativt.

   

 • Investeringsforeningsbevis

  Køber du investeringsbeviser, bliver du en del af en investeringsforening, hvor I går flere sammen om at samle jeres midler og investere i forskellige typer af værdipapirer.

  Det er investeringseksperter, der tager sig af markedsovervågningen og udvælger for eksempel aktier og obligationer for foreningen.

  Det er relevant for dig at købe investeringsbeviser, hvis du ønsker at sprede dine investeringer og lade eksperter stå for dine investeringer

  Sådan gør du
  Kontakt din lokale filial eller rådgiver, hvis du ønsker at blive en del af en investeringsforening, så hjælper vi dig i gang.

  Hvad er fordelene?

  • Dine investeringer bliver spredt.
  • Du skal ikke bruge tid på at investere og overvåge udviklingen.
  • Du behøver ikke have den store viden om markederne, da en professionel investeringsekspert står for investeringerne.

  Hvilke risici/ulemper er der?

  • Du udvælger ikke selv de enkelte aktiver (for eksempel aktier og obligationer), du vil investere i.
  • Der kan være omkostninger forbundet med at træde ind og ud af en investeringsforening, ligesom der er udgifter forbundet med administration og provision.

  Læs mere om kvalitetsforbedrende services på investeringsaftaler

  Læs mere om investeringsforeningsbeviser

Sådan arbejder vi med ansvarlige investeringer

Ansvarlighed, herunder bæredygtighed, vægtes stadig højere af både vores kunder og det samfund, vi er en del af. Det gælder ikke mindst på investeringsområdet, hvor vi ikke kun ønsker at skabe værdi for vores kunder ved at få deres investeringer til at vokse men også ved, at investeringen vokser på den rigtige måde – på en ansvarlig måde.

FN's 17 verdensmål FN'S 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (kilde: www.verdensmaal.org).

Der er ingen tvivl om, at det stigende internationale fokus på menneskerettigheder, miljømæssige- og sociale forhold har påvirket de investeringsmæssige beslutninger over hele verden i de senere år. Og det er en udvikling, vi gerne vil støtte op om, da vi ved, at vi som pengeinstitut spiller en vigtig rolle som accelerator for omstillingen mod en mere grøn og bæredygtig udvikling. Det ses bl.a. på investeringsområdet, hvor vi ønsker at udvise ansvarlighed både i forhold til de produkter, vi rådgiver vores kunder til at investere i, og de produkter, der investeres i som led i vores formueforvaltning.

Af samme grund styrker vi løbende vores arbejde med at integrere miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse i vores investeringsprocesser. Det kalder vi ESG-integration. Betegnelsen ESG dækker: E for Environmental (miljø), S for Social (sociale forhold) og G for Governance (god selskabsledelse). Det betyder bl.a., at vi – når vi yder investeringsrådgivning til vores kunder eller tager investeringsbeslutninger på vores kunders vegne - tager hensyn til de finansielle produkters vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og stiller krav til, at vores samarbejdspartnere på investeringsområdet har politikker, holdninger og processer, som gør, at vi selv og vores kunder kan føle sig trygge ved at investere.

”Vi har indarbejdet spørgsmål om bl.a. screening og aktiv dialog med selskaber, når vi vælger kapitalforvaltere,” fortæller Formue- og Kapitalmarkedsdirektør, Steen Grøndahl, der ser det som en helt naturlig del af sparekassens arbejde som porteføljeforvaltere af afdelingerne i Værdipapirfonden Sjælland-Fyn.

Læs mere om investering i Værdipapirfonden Sjælland-Fyn via en investeringsaftale i sparekassen

Fokus på ESG, ansvarlighed og bæredygtighed er kun lige begyndt, og i sparekassen følger vi udviklingen tæt og bakker ikke mindst op om udviklingen. Vores tiltag på området er bl.a. beskrevet i vores CSR-rapport og i vores politik for integration af bæredygtighedsrisici. Politikken beskriver, hvordan vi i sparekassen arbejder med at sikre vores kunder investeringsmuligheder, der ikke kun kan skabe et afkast, men som også tager hensyn til bl.a. miljømæssige og sociale forhold.

Du kan læse mere her:

Derudover kan du læse mere om, hvordan vores tre største samarbejdspartnere på investeringsområdet arbejder med ansvarlige investeringer via følgende links:

Bankinvest
Sparinvest
Sydinvest

Mere om investering

Læs mere om investering – herunder gældende lovgivning, priser og vilkår – nedenfor.

Investorbeskyttelse (MiFiD)

Hovedformålet med MiFID er at styrke investorbeskyttelsen inden for EU-området.

Fordele som investor

 • Større gennemsigtighed i forbindelse med alle tilbudte investeringsydelser gennem opdaterede retningslinjer og større krav til dokumentation.
 • Rådgivning med fokus på de specifikke risici i relation til de anbefalede værdipapirer.
 • Sikkerhed for, at de værdipapirer, og investeringsydelser, der tilbydes, er i overenstemmelse med din investeringsprofil og kundeklassificering, og at reglerne for "best execution" overholdes.

Vi fastlægger din investeringsprofil
Hvis du som kunde ønsker rådgivning omkring investering, er vi forpligtiget til i samarbejde med dig at fastlægge din investeringsprofil. I investeringsprofilen indgår blandt andet holdning til risiko, investeringshorisont samt kendskab og erfaring med forskellige værdipapirtyper.

Yderligere information

PRIIPS

Handler du finansielle instrumenter i sparekassen, stiller vi en række informationsdokumenter til rådighed for dig, som kan hjælpe dig med at forstå og sammenligne de vigtigste aspekter og risici ved den investering, du ønsker at foretage. Disse dokumenter finder du her:

Købt valutaterminsforretning (FXF Buy USDDKK 6M)
Solgt valutaterminsforretning (FXF Sell USDDKK 6M)
Købt FX swap (FXS Buy USDDKK 6M)
Solgt FX swap (FXS Sell USDDKK 6M) 
Købt call option valuta (FXO Buy Call USDDKK 3M)
Købt put option valuta (FXO Buy Put USDDKK 3M)
Payer (IRS Payer DKK 10Y)
Receiver (IRS Receiver DKK 10Y)

Central investorinformation

- ny varedeklaration på investeringsbeviser

Ny varedeklaration
Fremover tager rådgivningen om investeringsbeviser udgangspunkt i et helt nyt dokument kaldet "Central investorinformation".

Klar besked
Dokumentet giver klar besked om investeringernes indhold, afkast, risiko og omkostninger.

I sparekassen kalder vi det en varedeklaration på investeringsbeviser. De nye regler gælder for investeringsforeninger fra hele Europa.

Guide til investorerne
For at gøre det nemt for investorerne at sætte sig ind i de nye varedeklarationer har InvesteringsForeningsRådet udarbejdet en guide, der gennemgår et eksempel på en varedeklaration.
 

CD-ident og VP-kontonummer

Når du skal handle værdipapirer, kan du blive bedt om en CD-ident og et VP-kontonummer.

CD-ident er sparekassens nummer som kontoførende i Værdipapircentralen (VP) og ens for alle vores kunder. 

Sparekassens CD-ident er: 00522

Dit VP-kontonummer (VP-depotummer) er individuelt og består af CD-identen efterfulgt af dit depotnummer foranstillet med nuller, så det i alt består af 15 cifre (femcifret CD-ident +ticifret depotnummer).

Kontakt din rådgiver, hvis du er i tvivl om CD-ident og VP-kontonummer.