Priser og vilkår

Priser og rentesatser

Vejledende rentesatser på indlån og udlån samt en prisliste over serviceydelser i sparekassen.

 

Få færre gebyrer i hverdagen

Med PrivatFRI har vi samlet en lang række af de produkter og services, du typisk har brug for i hverdagen, i én gratis og praktisk pakkeløsning.


 

PRISER OG VILKÅR

Regler og vilkår

Vælg et område herunder, som du vil se regler og vilkår for.

 

Privat

Gældende regler og vilkår for privatkunder i Sparekassen Sjælland-Fyn.

Vedtægtergældende pr.
2022

Har du brug for et tidligere eksemplar er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Formue

Gældende vilkår for formuekunder i Sparekassen Sjælland-Fyn

Vilkår for Private Bankinggældende
07.03.2022
Priser og vilkår

Hvordan er dine penge sikret?

Som kunde i sparekassen er du omfattet af Garantiformuen.

Garantiformuen dækker både privatpersoner og juridiske personer (selskaber mv.), der har indskud og værdipapirer i danske institutter.

Dækningen udgør for indskud et beløb svarende til EUR 100.000 pr. indskyder og for værdipapirer EUR 20.000 pr. investor, hvis instituttet ikke kan tilbagelevere værdipapirerne.

Læs mere om hvordan og hvilke af dine indskud er dækket på Garantiformuens hjemmeside eller i vedlagte information om indskydergaranti.