Logo
LEI-kode

Hvornår har du brug for en LEI-kode?

EU-regler fra januar 2018 kræver, at virksomheder, der handler værdipapirer, aktier, obligationer eller andre investeringsprodukter skal have en LEI-kode for at kunne gennemføre en handel. Dette gælder også for ikke-erhvervsdrivende fonde. Der er dog undtagelser, hvor du ikke behøver en LEI-kode. Læs mere om dette nedenfor.

Det kræver en LEI-kode, hvis du vil handle med værdipapirer

Er du erhvervskunde, og ønsker du at handle med aktier, obligationer, investeringsbeviser eller derivater, eller ønsker du at kunne sælge ud af fx værdipapirer i dit nuværende depot, så skal du have en LEI-kode.

Hvad er en LEI-kode?

LEI står for Legal Entity Identifier. En LEI-kode er en standardiseret kode på 20 karakterer, som er unik for den enkelte virksomhed eller forening. Koden gør det muligt at identificere virksomheder og foreninger, som deltager i finansielle transaktioner – på tværs af landegrænser, markeder og retssystemer.

Hvem kan få en LEI-kode?

Alle virksomheder og foreninger kan få en LEI-kode. Filialer eller forretningsenheder, som er en del af en større virksomhed, skal som udgangspunkt anvende modervirksomhedens LEI-kode. Privatpersoner kan ikke få en LEI-kode.

Som administrator/bestyrelsesmedlem i en fond skal du sørge for, at fonden får en LEI-kode for at kunne sælge ud af fx værdipapirer i fondens nuværende depot, eller hvis du ønsker at købe yderligere værdipapirer til fonden.

Du skal altid meddele din LEI-kode til banken.

Hvem er undtaget LEI-kode?

Ejer du en enkeltmandsvirksomhed, er du som udgangspunkt undtaget fra kravet om en LEI-kode, uanset hvordan du investerer.

Har du en virksomhed, som udelukkende investerer via sparekassens investeringsaftaler – dvs. at din virksomhed investerer i unoterede værdipapirer – behøver du heller ikke en LEI-kode. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis din virksomhed fremadrettet regner med at investere i børsnoterede værdipapirer eller finansielle instrumenter, vil en LEI-kode i det tilfælde være påkrævet. I forbindelse med anskaffelse af en LEI-kode må der påregnes en vis leveringstid.

KundetyperJaNej
Erhvervskunde*X 
Enkeltmandsvirksomhed/VSO** X
Foreninger med CVR-nummerX 
Privatperson** X


*Undtagelse: Virksomheder, der udelukkende investerer via sparekassens investeringsaftaler, er ikke forpligtet til at oprette et LEI-kode.

**Investerer du i OTC-derivater, kræver det altid en LEI-kode.

Hvorfor skal du have en LEI-kode?

Baggrunden for kravet om en LEI-kode er at sikre en effektiv markedsmisbrugsovervågning, hvor kundeidentifikationen er ensartet, entydig og pålidelig i hele EU.

Du kan finde yderligere information på Finanstilsynets hjemmeside

Sådan får du en LEI-kode

Du kan oprette en LEI-kode hos en officielt godkendt LEI-udsteder – en LOU (Local Operating Unit) – som validerer en række oplysninger om din virksomhed, inden LEI-koden udstedes.

Der er mange udstedere du kan vælge mellem. På nedenstående side kan du få et overblik over en række danske og udenlandske udstedere.

https://lei-koder.dk

Sådan foregår registreringsprocessen for en LEI-kode:

 1. Vælg, hvilken LEI-udsteder du ønsker at bruge.
 2. Inden du bestiller koden, skal du have en række oplysninger om din virksomhed klar:
  - Juridisk navn for alle virksomheder eller fonde
  - Registreret/registrerede adresse(er)
  - Hovedkontoradresse(r)
  - Enhedsstatus
  - Enhedens retlige form
  - Bemyndiget/bemyndigede person(er).
 3. Indtast de nødvendige oplysninger til brug for registreringen på udstederens hjemmeside.
 4. Betal registreringsgebyret ved at følge anvisningerne på udstederens hjemmeside.
 5. LEI-udstederen validerer de oplysninger, du har indtastet.
 6. LEI-udstederen foretager registreringen og sender herefter en bekræftelse pr. mail.

Hvad koster det at oprette en LEI-kode?

Oprettelsen af en LEI-kode koster ca. 150 euro inkl. moms. De efterfølgende år opkræves et årligt gebyr på ca. 125 euro inkl. moms, som dækker drift og vedligehold af LEI-systemet.

Gebyret opkræves af LEI-kode-udstederen, og sparekassen modtager ikke nogen betaling i forbindelse med LEI-kode-udstedelsen eller løbende vedligeholdelse.

Send din LEI-kode til os

Det vigtigt, at du sender din LEI-kode til os, så vi kan registrere den i vores system. Du kan sende en mail til os på [email protected] med oplysning om:

 • LEI-kode
 • CVR-nr.
 • Navn og adresse
 • Telefonnummer

Har du spørgsmål om LEI-koder?

Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du fx har spørgsmål om indberetning og anvendelse af LEI-koder. Du kan også læse mere på den officielle hjemmeside for GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).

www.gleif.org