Nem og overskuelig investering i Værdipapirfonden Sjælland-Fyn

Få en fleksibel og overskuelig investeringsløsning, der giver mulighed for at investere din opsparing - ligegyldig om den er lille eller stor - via en investeringsaftale eller en Private Banking Portefølje.

Vi overvåger og tilpasser investeringerne for dig

Vi sørger for at investere dine penge professionelt, og at investeringen passer til dig, din risikoprofil og dine behov. Vores investeringsspecialister overvåger og tilpasser løbende investeringerne i fondene ud fra vores forventninger til de finansielle markeder.

Det betyder, at du ikke selv behøver bruge tid på at følge med i dine investeringer og sikrer, at du ikke pludselig står med en forkert sammensætning, der er for risikabel i forhold til din situation.

Kontakt os, og hør om dine muligheder 

Hvordan kommer du i gang med at investere?

Du kan investere i Værdipapirfonden Sjælland-Fyn via en investeringsaftale eller en Private Banking Portefølje.

Når du investerer, køber du værdipapirer, som passer til netop din risikoprofil og dine behov. Helt konkret vil din investering bestå af en blanding af fonde i Værdipapirfonden Sjælland-Fyn, der hver har en forskellig sammensætninger af aktier og obligationer — herunder stats— og virksomhedsobligationer — og alternativer.

Læs mere om fondene

Herefter bliver din opsparing løbende investeret, og vi sørger for at geninvestere dine udbytter. Du kan nemt og hurtigt sælge dine værdipapirer igen, hvilket giver dig stor fleksibilitet og mulighed for at få adgang til din opsparing, når du har brug for det.

Du kan som privatperson investere i fondene med frie midler og pensionsmidler, ligesom selskaber også har mulighed for at investere. Du kan ikke investere med midler, der er omfattet af virksomhedsskatteordningen.

Vælg mellem forskellige fonde

Når du har en investeringsaftale, bliver din portefølje  på baggrund af din risikoprofil  sammensat af tre forskellige fonde. Fondene har forskellige andele af aktier og obligationer. Jo større andelen af aktier er, jo større sandsynlighed er der for, at du får et højere afkast, men samtidig er risikoen for tab tilsvarende højere.

Læs mere om fondene og følg med i afkastet 

Stabil


Balance


Aktiv

Er du Private Banking-kunde? 

Som Private Banking-kunde i Sparekassen Sjælland-Fyn har du  via en investeringsaftale eller en Private Banking Portefølje  mulighed for at investere i nedenstående værdipapirfonde. Vi sammensætter en portefølje til dig, der matcher din risikoprofil.


Læs mere om fondene og følg med i afkastet 


Private Banking Lav 


Private Banking Høj 

Dine fordele som investor

  • Professionel og aktiv pleje af dine investeringer i aktier og obligationer
  • Adgang til markeder, der ellers kan være vanskelige at få adgang til som privat investor
  • Stor risikospredning — selv for mindre beløb
  • Let adgang til løbende at følge med i dine investeringer
  • Mulighed for hurtigt at kunne sælge dine investeringer igen.

Du kan løbende følge med

  • I Netbank og Mobilbank kan du følge udviklingen i kurs og afkast på dine investeringer.
  • Hvert kvartal får du en rapport over dine afkast.
  • Her fra siden får du dagligt indblik i bl.a. indre værdi, afkast og de bagvedliggende investeringer i værdipapirfonden.

Læs mere om de fem fonde

Forskellen på de enkelte fonde er andelen af aktier og obligationer. Jo større andelen af aktier er, jo større sandsynlighed er der for, at du får et højere afkast, men samtidig er risikoen for tab tilsvarende højere.

Stabil (moderat aktiespecifik risiko)

VP fonde - stabil - moderat aktiespecifik risiko
rød - aktier Mellem 0 og 20 % aktier.

grøn - obligationer Mellem 65 og 100 % obligationer, herunder udenlandske stats- og
virksomhedsobligationer.

mixed - alternative investering Mellem 0 og 10 % alternative investeringer
Se detaljer
Se forventet udbytte for 2021
Se aktuelle afkast

Balance (middel aktiespecifik risiko)

VP fonde - balance - middel aktiespecifik risiko
rød - aktier Mellem 20 og 40 % aktier.

grøn - obligationer Mellem 25 og 80 % obligationer, herunder udenlandske stats- og
virksomhedsobligationer.

mixed - alternative investeringer Mellem 0 og 15 % alternative investeringer
Se detaljer
Se forventet udbytte for 2021
Se aktuelle afkast

Aktiv (middel-høj aktiespecifik risiko)

VP fonde - aktiv - middel-høj aktiespecifik risiko
rød - aktier Mellem 75 og 100 % aktier.

grøn - obligationer Mellem 0 og 25 % obligationer, herunder udenlandske stats- og
virksomhedsobligationer.

mixed - alternative investering Mellem 0 og 15 % alternative investeringer
Se detaljer
Se forventet udbytte for 2021
Se aktuelle afkast

Private Banking Lav (lav  aktiespecifik risiko)

Private Banking Lav (lav aktiespecifik risiko)
rød - aktier Mellem 0 og 20 % aktier.

grøn - obligationer Mellem 65 og 100 % obligationer, herunder udenlandske stats- og
virksomhedsobligationer.

mixed - alternative investering Mellem 0 og 10 % alternative investeringer
Se detaljer
Se forventet udbytte for 2021
Se aktuelle afkast


Private Banking Høj (høj aktiespecifik risiko)

Private Banking Høj (høj aktiespecifik risiko)
rød - aktier Mellem 75 og 100 % aktier.

grøn - obligationer Mellem 0 og 25 % obligationer, herunder udenlandske stats- og
virksomhedsobligationer.

mixed - alternative investering Mellem 0 og 15 % alternative investeringer
Se detaljer
Se forventet udbytte for 2021
Se aktuelle afkast


Forklaring:

grøn - obligationer = Obligationer     rød - aktier = Aktier     mixed - alternative investering = Alternative investeringer

Sådan arbejder vi med ansvarlige investeringer

Ansvarlighed, herunder bæredygtighed, vægtes stadig højere af både vores kunder og det samfund, vi er en del af. Det gælder ikke mindst på investeringsområdet, hvor vi ikke kun ønsker at skabe værdi for dig ved at få din investering til at vokse, men også ved, at investeringen vokser på den rigtige måde – på en ansvarlig måde.

Kontakt os om en investeringsaftale

Send

Felter er obligatoriske og skal udfyldes.