Logo
Personforsikring og pension

Pension er også forsikringer

Selvom du er ung og rask og har travlt med at leve livet, er det alligevel nu, du skal sørge for at sikre dig og din eventuelle familie. Det er vigtigt, at du overvejer sammensætningen i din pensionsopsparing og forsikringer, så du sikrer dine nærmeste en økonomisk tryghed, skulle uheldet være ude.

Familie i hverdagssituation i køkkenet

Skab en økonomisk tryghed hver dag, hele livet

Når du planlægger din pension, handler det også om at have de rette forsikringer, du kan få brug for, også inden du når pensionsalderen. Forsikringer der dækker, hvis du bliver syg og mister din indkomst. Og forsikringer der sikrer, at din familie kan blive boende i huset, selvom de mister dig.

Derfor anbefaler vi dig at tage en snak med din rådgiver, hver gang der sker noget nyt i dit liv. Så sørger vi sammen for, at dine forsikringer passer til dig og dine behov.

Med en sygdomsforsikring får du og din eventuelle familie økonomisk sikkerhed via månedlige udbetalinger, hvis du ikke længere kan arbejde som følge af sygdom eller en ulykke. I sparekassen kan du tegne nedenstående forsikringer:

Tab af erhvervsevne

Med forsikringen Tab af erhvervsevne kan du sørge for, at du fortsat får penge ind på kontoen, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke.

Læs mere om Tab af erhvervsevne

Tab af erhvervsevne-TOP

Forsikringen Tab af erhvervsevne-TOP kan tegnes af alle under 60 år med en pensionsordning i sparekassen. Med forsikringen sikrer du dig en månedlig udbetaling, hvis du som følge af sygdom eller ulykke skulle miste erhvervsevnen.

Læs mere om tab af erhvervsevne-TOP

Kritisk sygdom

I sparekassen kan vi tilbyde en forsikring, der sikrer dig, hvis du bliver ramt af en alvorlig sygdom. Forsikringen giver dig for eksempel mulighed for at søge privat speciallægebehandling, hvis du ønsker det – du bestemmer selv, hvad forsikringssummen skal bruges til.

Læs mere om forsikring ved kritisk sygdom

Med en sundhedsforsikring er du sikret behandling fra de første symptomer opstår.

Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med behandling af sygdom herunder undersøgelse, operation og direkte forbundne udgifter.

Læs mere om vores sundhedsforsikring

Selvom det er svært at forholde sig til, at du eller et familiemedlem skulle miste livet, er det en god idé at overveje en forsikring, der sikrer jer økonomisk.

Vi har flere typer af forsikringer, du kan vælge mellem. Læs mere nedenfor, og kontakt din rådgiver for mere information. 

Kundeforsikring - Lån & Kredit 

Forsikringssummen kommer til udbetaling, hvis du dør som følge af sygdom eller ulykke, eller bliver mindst 25% invalid (méngrad) som følge af en ulykke inden udgangen af det kalenderår, du fylder 67 år.

Læs mere om Kundeforsikring - Lån & Kredit 

Livsforsikring

Kan tegnes af alle, der endnu ikke er fyldt 60 år og har en pensionskonto i sparekassen. Livsforsikringen sikrer dig også i det tilfælde, du varigt mister 2/3 af din erhvervsevne. 

Læs mere om Livsforsikring

Børnerenter

Som kunde i sparekassen mellem 18 og 60 år kan du tegne en forsikring, der sikrer dit barn eller dine børn årlige, løbende udbetalinger, hvis du dør, inden du fylder 60 år.

Læs mere om forsikringen børnerente

Med tre typer af forsikringer sikrer du eller I jeres barn bedst muligt, hvis han eller hun ulykkeligvis skulle blive ramt af en kritisk sygdom, får varige mén som følge af en sygdom eller mister en af jer.

Kritisk sygdom

Forsikringen sikrer dit barn, hvis han eller hun skulle blive ramt af en alvorlig sygdom. Forsikringen giver for eksempel mulighed for at få privat speciallægebehandling, hvis I ønsker det – I bestemmer selv, hvad forsikringssummen skal bruges til.

Læs mere om forsikring ved kritisk sygdom til børn  

Børnerenter

Som kunde i sparekassen mellem 18 og 60 år kan du tegne en forsikring, der sikrer dit barn eller dine børn årlige, løbende udbetalinger, hvis du dør, inden du fylder 60 år.

Læs mere om forsikringen børnerente

Børnepakken: Tre forsikringer samlet i én pakke

Vælger du børnepakken, får du tre forsikringer i én samlet pakke og sikrer på den måde jeres barn og jeres familie bedst muligt. Dit barn får således en udbetaling, hvis han eller hun ulykkeligvis skulle få konstateret en kritisk sygdom eller får varige mén som følge af en sygdom, og du får en udbetaling, hvis dit barn ulykkeligvis skulle dø.

Læs mere om børnepakken