Logo
Sundhedsforsikring

Sundhedsforsikring

Alle syge ønsker at blive hurtigt raske. Har du adgang til god, effektiv og gratis behandling, hvis dit helbred svigter?

Det er hårdt at blive syg. Og det er endnu hårdere, hvis du skal vente længe på behandling. Eller hvis du skal tænke på, om du har råd til at købe behandling, som det offentlige ikke betaler.

Med en Sundhedsforsikring har du mulighed for at få hjælp fra læger og specialister, når du har brug for det – uden at du skal bekymre dig om udgifterne.

Med en Sundhedsforsikring får du udover den økonomiske hjælp også hurtig adgang til behandling fra de første symptomer opstår og dermed færre dage med smerter, uvished og ubehag.

Hvem kan tegne forsikringen?
Du kan tegne forsikringen, når du er mellem 18 og 66 år og er kunde i sparekassen. Tegner både du og din ægtefælle/samlever en sundhedssikring, kan jeres hjemmeboende børn under 18 år medforsikres gratis.

Hvad dækker forsikringen?
Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med behandling af sygdom, herunder undersøgelse, operation og heraf direkte forbundne udgifter på offentlige danske sygehuse, hvor det offentlige opkræver egenbetaling, og på private hospitaler/klinikker i Europa, forudsat at behandlingen er lægelig godkendt – dog skal du efter lægelig vurdering kunne få det væsentligt og varigt bedre efter behandling.

Sparekassen Sjælland-Fyn formidler personforsikringer for Nærpension A/S.

Læs mere om Sundhedsforsikring

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål eller gerne vil tegne en Sundhedsforsikring, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller ringe til os på tlf. 59 48 10 00.