Logo
Kundeforsikring - Lån og Kredit

Kundeforsikring - Lån og Kredit

Død eller ulykke er tragisk for en familie. Med en kundeforsikring kan du søge for økonomisk tryghed til både dig selv og familien.

Mens du er sund og rask, er det en god idé at spænde et sikkerhedsnet ud under din økonomi.

Du kan sørge for at give dig selv og din familie økonomisk tryghed, uden at det koster dig dyrt, hvis du skulle gå bort eller komme ud for en tragisk ulykke.

Forsikringen Kundeforsikring - Lån og Kredit indfrier først din restgæld i pengeinstituttet og er udbetalingen stor nok, så udbetales det overskydende beløb enten til dig eller din familie.

Hvem kan tegne forsikringen?
Forsikringen kan tegnes af alle, der endnu ikke er fyldt 60 år og har et helkundeforhold i sparekassen.

Forsikringen udbetales ved dødsfald – uanset om sygdom eller ulykke er årsag hertil – eller ved en

ulykke, hvis forsikringen tegnes med ulykkesforsikring, hvor din méngrad, som følge af ulykken, er på mindst 25 %.

Forsikringssummen udbetales, hvis du dør som følge af sygdom eller ulykke inden udgangen af det kalenderår, du fylder 67 år.

Sparekassen Sjælland-Fyn formidler personforsikringer for Nærpension A/S.

Læs mere Kundeforsikring - Lån og Kredit

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål eller gerne vil tegne forsikringen Kundeforsikring - Lån og Kredit, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller ringe til os på tlf. 59 48 10 00.