Logo
Børnepakken

Børnepakken: Tre forsikringer samlet i én pakke

For de feste børn er livet fuld af leg og læring. Med børnepakken kan du sikre dit barn bedst muligt, hvis barnet skulle få konstateret en kritisk sygdom, får varige mén efter sygdom eller dør.

Vælger du børnepakken, får du tre forsikringer i én samlet pakke og sikrer på den måde jeres barn og jeres familie bedst muligt.

Hvordan kan du sikre dit barn?
Vi giver dig mulighed for som mor, far eller værge at tegne en samlet forsikringspakke, der dækker dit barn frem til 18 år. Pakken sikrer dit barn en sum, hvis dit barn får konstateret en kritisk sygdom, får varige mén efter sygdom eller dør.

Hvad dækker Børnepakken?
Pakken indeholder følgende forsikringer:

  • Kritisk sygdom: Der udbetales et engangsbeløb, hvis dit barn får konstateret en kritisk sygdom
  • Varigt mén ved sygdom: Der udbetales et engangsbeløb, hvis barnet får varige mén som følge af en sygdom. Summen afhænger af den méngrad, dit barn har fået konstateret.
  • Livsforsikring: Der udbetales et engangsbeløb, hvis dit barn dør efter det er fyldt 1. år.

Sparekassen Sjælland-Fyn formidler personforsikringer for Nærpension A/S.

Læs mere om Børnepakken

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil tegne en Børnepakke, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller ringe til os på tlf. 59 48 10 00.