Tab af erhvervsevne

Ulykke og sygdom kan ramme alle. Har du råd til hverdagen, hvis det rammer dig?

I de feste familier er det lønnen, der får budgettet til at hænge sammen. Du kan sørge for, at du fortsat får penge ind på kontoen, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke.

Udbetalingen fra forsikringen kan dække dine udgifter i hverdagen, hvis du – i en længere periode eller permanent – er ude af stand til at arbejde.

Du får fuld udbetaling hver måned, hvis du i mere end 3 måneder har mistet mere end 2/3 af din erhvervsevne, og du på denne baggrund oplever et indtægtstab.

Udbetalingen fortsætter, så længe din erhvervsevne er nedsat, og du på denne baggrund oplever et indtægtstab, eller indtil forsikringen udløber.

Hvem kan tegne forsikringen?
Forsikringen kan tegnes af alle under 51 år med en pensionsordning i sparekassen, medmindre du har et job, der går under betegnelsen "særligt farefuldt".

  • Beløbet udbetales månedligt forud med 1/12 af det årlige beløb.
  • Beløbet udbetales, fra du har været erhvervsudygtig i tre måneder.
  • Du er sikret den månedlige udbetaling, hvis du mister 2/3 af din erhvervsevne, hvad enten det skyldes en ulykke eller sygdom.
  • Mister du mellem 1/2 og 2/3 af erhvervsevnen, er du sikret halvdelen af den årlige udbetaling.

Sparekassen Sjælland-Fyn formidler personforsikringer for Nærpension A/S.

Læs mere om Tab af erhvervsevne

Få hjælp med AP Care
Som en del af Tab af erhvervsevne-forsikringen får du adgang til AP Care, som er et tilbud om helbredvejledning til dig, der har brug for hjælp og rådgivning af kompetente vejledere, hvis du mistrives enten mentalt eller fysisk. Det betyder, at du altid har en livline, hvis du fx får rygproblemer eller mærker tegn på stress.

Læs mere om, hvad du kan bruge AP Care til

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål eller gerne vil tegne forsikringen Tab af erhvervsevne, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller ringe til os på tlf. 59 48 10 00.