Logo
Tab af erhvervsevne

Tab af erhvervsevne

Ulykke og sygdom kan ramme alle. Har du råd til hverdagen, hvis det rammer dig?

I de fleste familier er det lønnen, der får budgettet til at hænge sammen. Du kan sørge for, at du fortsat får penge ind på kontoen, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke.

Udbetalingen fra forsikringen kan dække dine udgifter i hverdagen, hvis du – i en længere periode eller permanent – er ude af stand til at arbejde.

Hvem kan tegne forsikringen?
Forsikringen kan tegnes af alle under 60 år med en pensionsordning i sparekassen, medmindre du har et job, der går under betegnelsen "særligt farefuldt".

Produktet kort fortalt
Du får udbetaling fra forsikringen hver måned, hvis du i mere end 3 måneder har mistet mere end halvdelen af din erhvervsevne, og du på denne baggrund oplever et indtægtstab.

Udbetalingen fortsætter, så længe din erhvervsevne er nedsat til under halvdelen, og du på denne baggrund oplever et fortsat indtægtstab, eller indtil forsikringen udløber.

Du kan ikke blive overkompenseret. Udbetalingen nedsættes, såfremt udbetalingen overstiger den indtægt du havde, før du blev syg. Andre indtægter mens du er syg, herunder udbetalinger fra andre lignende forsikringer, og eventuelle offentlige ydelser medregnes i vurderingen.

Forsikringen gælder, indtil udgangen af det kalenderår, hvor du er fyldt 67 år.

Kompensation ved jobafklaring- og ressourceforløbsydelse
Hvis du får udbetalt dækning ved tab af erhvervsevne, og du samtidig bliver tilkendt et jobafklaring-/ressourceforløb i det offentlige, vil det offentlige modregne deres ydelse krone for krone. For at kompensere herfor sikrer vi, at din udbetaling bliver hævet med et beløb svarende til den offentlige jobafklarings-/ressourceforløbsydelse til forsørgere af mindreårige børn i op til fem år. Din samlede indtægt, inklusiv andre udbetalinger, kan dog aldrig overstige den indtægt, du havde, inden du blev syg.

Sparekassen Sjælland-Fyn formidler
personforsikringer for Nærpension A/S.

Læs mere om Tab af erhvervsevne

Få hjælp med AP Care
Som en del af Tab af erhvervsevne-forsikringen får du adgang til AP Care, som er et tilbud om helbredvejledning til dig, der har brug for hjælp og rådgivning af kompetente vejledere, hvis du mistrives enten mentalt eller fysisk. Det betyder, at du altid har en livline, hvis du fx får rygproblemer eller mærker tegn på stress.

Læs mere om, hvad du kan bruge AP Care til

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål eller gerne vil tegne forsikringen Tab af erhvervsevne, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller ringe til os på tlf. 59 48 10 00.