Logo
Balance

Værdipapirfonden Sjælland-Fyn Balance

Fonden er for dig, der ønsker en middel til høj risiko og har en investeringshorisont på minimum 5 år.

Kontakt os, og hør mere om en investeringsaftale

Mange danskere har en opsparing – stor eller lille – stående i banken. De nuværende lave renter betyder, at man ikke får noget ud af at have pengene stående på en indlånskonti, og opsparingen mister så at sige sin købekraft.

Med en investeringsaftale bliver det nemt og overskueligt for dig at investere dine penge, og sparekassens investeringsspecialister sørger løbende for at overvåge og tilpasse dine investeringer.

Værdipapirfonden Sjælland-Fyn Balance investerer i aktier, investeringsbeviser, ETF'er og obligationer, herunder udenlandske stats- og virksomhedsobligationer. Denne fond er velegnet til dig, der ønsker en middel til høj risiko og har en investeringshorisont på minimum 5 år.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler eventuelt udbytte én gang om året.

Fakta om Værdipapirfonden Sjælland-Fyn Balance

  • Investerer i: Obligationer, aktier, investeringsbeviser og ETF'er
  • Maksimal andel af aktier: Op til 40 %
  • Udbyttebetalende: Ja
  • Løbende omkostning: 0,99 %
  • Indirekte handelsomkostninger: 0,12 %
  • Risiko for tab: 3
  • Finanstilsynets risikomærkning: Gul
  • Minimum investeringshorisont: 4 år
  • Beskatning: Frie midler beskattes som kapitalindkomst. Pensionsmidler via PAL-skat.