Meddelelser fra Værdipapirfonden Sjælland-Fyn

Værdipapirfonden Sjælland-Fyn, fejlberegning af indre værdi i henhold til lov om investeringsforeninger mv. § 75, stk. 1

Syd Fund Management A/S har konstateret en fejl, som var større end 0,5% af indre værdi, ved beregningen af indre værdi i nedenstående afdeling i perioden fra og med 08.02.2023 til og med 17.02.2023 kl. 10:30.

ISINAfdelingsnavnFejlens størrelse
DK0061144748PB HøjIndre værdi var op til 0,71% for høj
DK0061145042AktivIndre værdi var op til 0,72% for høj

Investorer, som har handlet beviser i den nævnte periode, bliver berigtiget.