Logo
Begreber

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Der er mange ord, forkortelser og begreber - som fx ÅOP, indløsningsfradrag og emissionstillæg - du skal forholde dig til, når du investerer – her på siden forklarer vi, hvad nogle af dem betyder.

ÅOP er en forkortelse for årlige omkostninger i procent, og du er måske stødt på begrebet i relation til fx bolig- eller billån. Har du eller skal du have en investeringsaftale, kan du via ÅOP få indblik i og mulighed for at sammenligne de forventede årlige omkostninger, du har ved at investere i forskellige danske investeringsfonde. 
ÅOP dækker over de samlede omkostninger, herunder bl.a. løbende omkostninger samt det højest mulige emissionstillæg og indløsningsfradrag, og er dermed det mest komplette nøgletal, når det drejer sig om investeringsomkostninger.
Vær dog opmærksom på, at ÅOP ikke er et udtryk for nøjagtig de årlige omkostninger, du vil få – men det er de forventede baseret på bl.a. tidligere løbende omkostninger i investeringsfonden. 
Bonusinformation: Det oplyste ÅOP er altid beregnet med udgangspunkt i en løbetid – den tid, du investerer dine penge – på syv år. Investerer du i kortere tid, bliver din forventede ÅOP sandsynligvis højere, og er din tidshorisont omvendt længere, bliver din forventede ÅOP sandsynligvis lavere. 
De forventede årlige omkostninger angiver, hvor meget vi forventer, du skal betale i løbende omkostninger i den enkelte fond, du investerer i. De løbende omkostninger betaler du som en procentdel af den gennemsnitlige formue, du har investereret i løbet af året.
Omkostningen dækker bl.a. udgifter til administration, rådgivning, tilsyn og revision. I dokumentet ”Central Investorinformation” har du mulighed for at se, hvor meget du forventeligt skal betale i løbende omkostninger for den enkelte værdipapirfond, du investerer i. Du finder dokumentet her på hjemmesiden under hver fond. 
Du betaler et gebyr, når du som ny investor skal have oprettet et værdipapir eller investeringsbevis (flere værdipapirer samlet i ét papir) og dermed indtræder i en fond.
Det oplyste emissionstillæg angiver de maksimale omkostninger, der forbundet med at udstede det nye investeringsbevis i en fond, herunder handelsomkostninger i forbindelse med indkøb af værdipapirer samt formidlingsprovision til samarbejdspartnere.
Som udgangspunkt er gebyret for indtrædelse lavere på danske aktier og obligationer, end det er på udenlandske.
Formålet med gebyret er at sikre, at de øvrige investorer ikke bliver påvirket, når en ny investor træder ind i fonden.

 

Du betaler et  gebyr, når du vil indløse dine investeringsbeviser og dermed udtræde af en fond. Gebyret dækker omkostningerne ved at sælge de underliggende værdipapirer.
Som udgangspunkt er gebyret for udtrædelse lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske. 
Formålet med gebyret er at sikre, at de tilbageværende investorer ikke bliver påvirket, når en investor træder ud af fonden.

Modsat flere af de andre omkostningsbegreber angiver de indirekte handelsomkostninger ikke et konkret gebyr, du skal betale for at handle med værdipapirer. Derimod er det en indirekte omkostning, du påtager dig, når du køber et værdipapir. Der er nemlig forskel på købs- og salgskurser (det kaldes også spreads), og du vil derfor ikke kunne sælge et værdipapir til helt den samme pris, som du lige har købt det for.

De indirekte handelsomkostninger bliver dermed bestemt af markedet. 

Hvorfor kan de forventede omkostninger ændre sig i løbet af året?

Tallene for de forskellige omkostninger bliver opdateret i løbet af året og kan derfor variere fra de tal, du fx finder i den enkelte fonds regnskab.

I tilfælde af ekstraordinære situationer, hvor spreads – forskellen mellem købs- og salgsprisen på et værdipapir eller en aktie – eller andre omkostninger i forbindelse med handlerne i værdipapirfonden ændrer sig væsentligt, kan indtrædelses- og udtrædelsesomkostningerne afvige betydeligt fra det, der er angivet i værdipapirfondens prospekt.