Logo
Private Banking lav

Private Banking Lav

Fonden er til dig, der som Private Banking kunde ønsker en lav risiko og har en investeringshorisont på minimum 2 år.

Kontakt os, og hør mere om en investeringsaftale eller Private Banking Portefølje

Mange danskere har en opsparing – stor eller lille – stående i banken. De nuværende lave renter betyder, at man ikke får noget ud af at have pengene stående på en indlånskonti, og opsparingen mister så at sige sin købekraft.

Med en investeringsaftale eller Private Banking Portefølje bliver det nemt og overskueligt for dig at investere dine penge, og sparekassens investeringsspecialister sørger løbende for at overvåge og tilpasse dine investeringer.

Værdipapirfonden Sjælland-Fyn Private Banking Lav investerer i aktier, investeringsbeviser, ETF'er og obligationer, herunder udenlandske stats- og virksomhedsobligationer. Denne fond er velegnet til dig, der som Private Banking kunde ønsker en lav risiko og har en investeringshorisont på minimum 2 år.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler eventuelt udbytte én gang om året.

Fakta om Private Banking lav

  • Investerer i: Obligationer, aktier, investeringsbeviser og ETF'er
  • Maksimal andel af aktier: Op til 20 %
  • Udbyttebetalende: Ja
  • Løbende omkostning: 0,84 %
  • Indirekte handelsomkostninger: 0,08 %
  • Risiko for tab: 2
  • Finanstilsynets risikomærkning: Gul
  • Minimum investeringshorisont: 2 år
  • Beskatning: Frie midler beskattes som kapitalindkomst. Pensionsmidler via PAL-skat.