Private Banking Lav

Fonden er til dig, der som Private Banking kunde ønsker en lav risiko og har en investeringshorisont på minimum 2 år.

Kontakt os, og hør mere om en investeringsaftale eller Private Banking Portefølje


Mange danskere har en opsparing – stor eller lille – stående i banken. De nuværende lave renter betyder, at man ikke får noget ud af at have pengene stående på en indlånskonti, og opsparingen mister så at sige sin købekraft. 


Med en investeringsaftale eller Private Banking Portefølje bliver det nemt og overskueligt for dig at investere dine penge, og sparekassens investeringsspecialister sørger løbende for at overvåge og tilpasse dine investeringer.

Værdipapirfonden Sjælland-Fyn Private Banking Lav investerer i aktier, investeringsbeviser, ETF'er og obligationer, herunder udenlandske stats- og virksomhedsobligationer. Denne fond er velegnet til dig, der som Private Banking kunde ønsker en lav risiko og har en investeringshorisont på minimum 2 år.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler eventuelt udbytte én gang om året.

Se aktuel kurs og afkast

Fakta om Private Banking lav

 • Investerer i: Obligationer, aktier, investeringsbeviser og ETF'er
 • Maksimal andel af aktier: Op til 20 %
 • Udbyttebetalende: Ja
 • Forventet ÅOP: 1,10 %
 • Indirekte handelsomkostninger: 0,05 %
 • Risiko for tab: 3
 • Finanstilsynets risikomærkning: Gul
 • Minimum investeringshorisont: 2 år
 • Beskatning: Frie midler beskattes som kapitalindkomst. Pensionsmidler via PAL-skat.

Reduktion af midlertidigt forhøjede emissionstillæg og indløsningsfradrag

På grund af likviditetssituationen i obligationsmarkederne som følge af Coronavirus er forskellen mellem købs og salgspriser blevet udvidet. Det er vores vurdering, at usikkerheden om prisstillelsen er reduceret. Det har medført nedenstående reduktion af de midlertidigt forhøjede maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag med virkning fra og med 15. maj 2020:

Andelsklasse
ISIN Emissions-tillæg før Ændring Emissions-tillæg efter Indløsnings-fradrag før Ændring Indløsnings-
fradrag efter
Stabil DK0061144821
0,40 %
-0,03 % 0,37 %
0,43 %
-0,06 %
0,37 %
Balance DK0061144904
0,32 %
0,00 % 0,32 %
0,38 %
-0,06 %
0,32 %
Aktiv DK0061145042
0,35 %
-0,03 %
0,32 %
0,35 %
-0,03 %
0,32 %
Private Banking Lav DK0061146362
0,37 %
0,00 % 0,37 %
0,41 %
-0,04 %
0,37 %
Private Banking Høj DK0061144748
0,34 %
-0,04 %
0,30 %
0,37 %
-0,07 %
0,30 %


Investeringsåret 2020: Et udfordrende år

Nedenfor kan du læse sparekassens kommentar til de finansielle markeder i 2020 samt vores forventninger til 2021.

Et år med negativ økonomisk vækst

Den økonomiske vækst blev i 2020 for alvor påvirket af corona-pandemien, og det generelle makroøkonomiske billede er stadig, at den økonomiske vækst ender med at være negativ i 2020.

Seneste prognose fra OECD viser igen, at det er Euro-regionen, der ser ud til at blive hårdest ramt af corona-pandemien i 2020, hvorimod vækstforventningerne ser lidt bedre ud for både USA og Kina.

Der har været mange finanspolitiske initiativer verden over, og støtten til trængte virksomheder og forbrugere har været nødvendig for at undgå et endnu større væksttab.

USA får en ny præsident

Det blev demokraten Joe Biden, der kommer til at overtage det ovale kontor i januar 2021, og med Joe Biden i det hvide hus forventer vi en mildere tone i forhold til USA’s handelspartnere og et betydeligt større fokus på grøn omstilling.

Lave renter i 2020

Centralbankerne har holdt et fast greb om de korte renter i 2020 og har generelt ført en lempelig pengepolitik i mange år. Konsekvensen af dette er, at negative indlånsrenter er blevet en del af hverdagen for mange bankkunder i udviklede økonomier.

De lave renter har i de sidste ni måneder af 2020 medvirket til, at investorer har fået mere mod på at øge risikoen, og det har understøttet investeringer i kreditobligationer og aktier.

Blandet udvikling på aktiemarkederne

Første kvartal af 2020 ramte aktiemarkederne hårdt, og ikke alle steder har aktiemarkederne fået indhentet det tabte.

Det brede danske og amerikanske aktieindeks klarede sig godt i 2020 med stigninger på hhv. ca. 28 % og ca. 16 % (målt i USD), hvorimod europæiske aktier, over en bred kam, endte i et minus.

Siden vi ramte bunden af aktiemarkederne den 23. marts, har vi set pæne stigninger – bl.a. understøttet af finans- og pengepolitiske lempelser. Årets sidste måneder blev præget af en forventning om en corona-vaccine, som virker, og dermed er fundamentet på plads for yderligere stigninger i risikoaktiver.

Forventningerne til 2021

Normalisering af væksten

Ved indgangen til 2021 synes forventningerne til den økonomiske vækst ganske optimistiske. En global vækst i 2021 på et sted mellem 4 og 5 % nævnes af mange økonomer som det mest sandsynlige udfald.

Vores forventning er, at væksten vil tage mest til i andet halvår af 2021, da vacciner skal have tid til at blive bredt ud til befolkningerne og reducere graden af nedlukning. I skrivende stund har vi stadig meget høje smittetal, men som månederne går, er det vores forventning, at der vil komme godt gang i forbruget og investeringerne igen.

Mutationer af coronavirus, og dermed øget smittefare eller reduceret virkning af vacciner, er en klar risikofaktor for væksten i 2021.

Fortsat stabile lave renter

Vores forventninger til udviklingen i renterne ligner en gentagelse af forventninger fra tidligere år – centralbankerne vil holde et fast greb om de korte renter. Derudover har signalerne fra bl.a. FED og ECB været meget tydelige: Den lempelige pengepolitik vil gælde så længe, der er brug for den - og lidt til.

Vi forventer også begrænsede udsving i de lange renter. Men som følge af højere vækstforventninger og mange udstedelser af statsobligationer til finansiering af hjælpepakker virker en lille rentestigning i løbet af 2021 sandsynlig.

Corona-pandemien har ramt mange virksomheder hårdt på både omsætning og indtjening. Vi forventer at se et lidt større antal konkurser og/eller nedjusteringer af virksomhedsobligationer end gennemsnitligt i 2020. Det forventes dog at være koncentreret til de sektorer, der har mærket, eller mærker, coronakrisen hårdest.

Aktiernes år – igen

Med udsigt til stigende økonomisk vækst og generelt forbedrede muligheder for indtjening ser potentialet i aktier fortsat attraktivt ud. Læg dertil både en lempelig finans- og pengepolitik, og så begynder der at tegne sig et billede af, at 2021 bliver et godt aktieår – selv med stigningerne i 2020 in mente.

Vi forventer, at globale aktier vil stige med beskedne 5-10 %, da usikkerhed om corona og gevinsthjemtagning i aktier kan sætte gang i én til to mindre korrektioner i løbet af året.

Selvom stigningerne i aktierne forventes at være nogenlunde bredt funderet, har vi i sparekassen identificeret et par temaer, som vi har særligt fokus på i det kommende år:

 1. Bæredygtighed: Vi forventer at den grønne omstilling vil tage fart i de kommende år. Det betyder, at der vil komme fokus på selskaber, der har en stærk position i forhold til bæredygtighed. Miljø, grøn energi m.v. har mediernes og kapitalmarkederne bevågenhed, og vi forventer, at der skal investeres massivt på disse områder i de kommende år.
 2. Infrastruktur: Vi forventer, at en udvidelse af den tekniske infrastruktur bliver en forudsætning for den grønne omstilling. Konkret betyder fx udvidelse af 5G netværk og flere ladestationer til elbiler, at der skal investeres markant på disse områder og at selskaber, der har deres aktiviteter her, formentlig kan se frem til fyldte ordrebøger i 2021 og i årene, der kommer.

Positioner i Værdipapirfonden Sjælland-Fyn

Ved indgangen til 2021 har vi valgt en marginal overvægt af risikoaktiver som aktier og kreditobligationer.

I obligationsbenet har vi valgt at undervægte traditionelle stats- og realkreditobligationer set i lyset af de lave forventede afkast. I stedet investerer vi lidt mere i High Yield-obligationer med kort løbetid.

I aktiebenet har vi fortsat en undervægt i europæiske aktier. Vi investerer en neutral andel i amerikanske aktier, hvorimod vi har en overvægt i aktier i nye økonomier – mere specifikt i Asien/Kina.

Som tidligere nævnt er bæredygtighed et af de temaer, vi har et særligt fokus på. Investeringsmæssigt understøtter vi dette ved bl.a. at investere i tema-baserede ETF’er med fokus på rent drikkevand/spildevandshåndtering og ”grøn/ren” energi.