Kontoforespørgsler og øvrige betalinger

Klik på nedenstående overskrifter for at læse mere om, hvilke oplysninger vi skal bruge for at behandle boet ud fra din anmodning.

Bemærk, at vi desværre ikke kan behandle din anmodning, før vi har modtaget skifteretsattest, skiftefuldmagt(er) og legitimation.

Se mere på siden 'Indsend oplysninger'.

For en god ordens skyld vil vi gøre dig opmærksom på, at vi opkræver gebyr for behandling af dødsboet. Gebyrerne opkræves i henhold til vores prisliste over serviceydelser.

Når en konto bliver lukket, sender vi et afsluttende kontoudskrift.

Læs mere om afslutning af boet og fordeling af arv.

Hvis du ikke har fuldmagt via Netbank, kan vi være behjælpelige med at overføre et beløb fra boets konti.

Send os oplysninger om:

  • beløbets størrelse
  • modtagers navn
  • registrerings- og kontonummer.

Læs mere om afslutning af boet og fordeling af arv.
Læs mere om betaling af regning

Bemærk: Har du fuldmagt via Netbank, og skal du overføre et beløb, der er et større beløb (fx boafgift), kan du sende os en besked via Netbanken med ovenstående betalingsoplysninger. Så sørger vi for betalingen – uden gebyr. Husk at skrive afdødes cpr.nr.

Oplys os om den ønskede periode for kontoudskriftet. 

Vi sender efterfølgende kontoudskriftet på mail. 

Husk derfor at oplyse din mailadresse, hvis du sender os beskeden via sikker mail.

Bemærk, at hvis du har adgang til boets konti via Netbanken, kan du selv hente kontoudskrifter for boets konti.

Har den afdøde en samlever eller ægtefælle, vil vi – så vidt muligt og på baggrund af skriftlig accept – overføre faste betalinger til f.eks. husleje og el til den efterladte. Vi kontakter naturligvis ægtefælle eller samlever, så vi sammen kan aftale, hvad der fremover skal ske med betalinger og eventuelle fælleskonti.

Hvis afdøde var alene, bliver de faste betalinger afmeldt.

Når vi har modtaget skifteretsattest, kan vi fremsende en oversigt over de afmeldte betalingsaftaler. Send os en anmodning på mail eller via sikker mail i e-Boks.

Husk at oplyse afdødes cpr.nr. og dine kontaktoplysninger.

Når sparekassen modtager meddelelse om dødsfaldet, sender vi en opgørelse over afdødes konti og depoter til skifteretten. Når boet er udleveret, kan du, som boets kontaktperson, finde opgørelserne på skifteportalen.

Hvis skifteretten beder om en oversigt over ægtefællens engagement med Sparekassen Sjælland-Fyn på dødsdagen – det vil sige eventuelle konti, depoter m.m. Så kontakt venligst sparekassen for at få lavet oversigten.