Logo

Indsend oplysninger (skifteretsattest, skiftefuldmagt og legitimation)

Når skifteretsattesten er udstedt, får boets arvinger adgang til boets midler – herunder konti m.m. Er der flere arvinger, er det en god idé at lave skiftefuldmagter, så der kun er én person, der administrerer boets midler – ellers skal alle arvinger underskrive, hver gang der skal foretages dispositioner i boet.

Vi har brug for følgende:

  • Skifteretsattest
  • Evt. skiftefuldmagt(er)
  • Legitimation*

Bemærk, at vi desværre ikke kan behandle boet, før vi har modtaget legitimation fra alle arvinger eller fra en evt. fuldmagtshaver.

Hvilken legitimation skal du sende til os?

Du skal sende en tydelig kopi af et gyldigt billedlegitimation – det vil sige pas eller kørekort og kopi af adresselegitimation (sundhedskort**). 

Har du ikke et billedelegitimation, kan du sende kopier af to af de følgende dokumenter:

  • Dansk sundhedskort (sygesikringskort)
  • Dåbs- eller navneattest
  • Din seneste forskuds- eller årsopgørelse fra skattemyndighederne.

Hvis du er kunde i sparekassen, har vi højst sandsynligt allerede en kopi af din legitimation. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.

Hvis der er flere arvinger, og disse har afgivet fuldmagt, skal vi kun have legitimation på fuldmagtshaver. Er der ikke afgivet fuldmagt, skal vi have legitimation på alle arvinger.

*Bruger I kørekortapp'en, skal I både tage billede/screenshot af forsiden samt af den del af ”kortinfo”, som indeholder kørekortets udløbstidspunkt.
**Bruger I sundhedskortapp'en, skal I sørge for, at adressen og hele CPR-nummeret er synligt. OBS. Ved brug af app'en må datoen nederst højst være 7 dage gammel, når vi modtager legitimationen.

Sådan sender du oplysningerne til os:

[email protected]
Tlf: 5948 1065

Husk at skrive:

  • att. Filialservice Bobehandling
  • afdødes CPR-nummer
  • dine kontaktoplysninger.

Bor du i udlandet?

Har du bopæl uden for Danmark, skal vi have en kopi af et gyldigt billedlegitimation i form af enten pas, EU-/EØS kørekort eller nationalt identitetskort samt dokumentation for din nuværende adresse i form af et  officielt dokument eller regning.