Sparekassens organisation og ledelse

Sparekassen Sjælland-Fyn er det stærke lokale alternativ til de landsdækkende banker på Sjælland og Fyn, men også det digitale alternativ til de store banker i hele landet.

I fanerne herunder kan du læse mere om direktionen, bestyrelsen, repræsentantskabet og organisationen i sparekassens hovedsæde i Holbæk.

Direktion

Tab 1

Lars Petersson

Administrerende direktør

portræt af Lars Petersson

Administrerende direktør i 2015
Ordførende direktør i 2010
Indtrådt i direktionen i 2009
Ansat i 1986
Fødselsår i 1967
Bopæl i Arnakke

Uddannelse

 • Bankuddannet
 • Master i ledelse

Aktiebeholdning

13.765 stk. pr. 9. august 2019

Bestyrelsesformand

 • Holbæk Kommunes Talentråd
 • Museum Vestsjælland

Bestyrelsesmedlem


 • BankInvest Holding A/S          
 • DLR Kredit A/S
 • Nærpension
 • Tilskudsfonden for pensionister i DLR
 • Regional Invest Fyn A/S
 • Ejendomsselskabet Sjælland-Fyn A/S
 • Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S

Følg Lars Petersson på LinkedInBruno Riis-Nielsen

Sparekassedirektør

Portræt af Bruno Riis-Nielsen

Sparekassedirektør i 2016
Ansat i 2014
Fødselsår i 1953
Bopæl i Holbæk

Uddannelse

 • Bankuddannet

Aktiebeholdning

8.024 stk. pr. 20. februar 2019

Bestyrelsesformand

 • Leasing Fyn Faaborg A/S

Bestyrelsesmedlem

 • Finance Zealand
 • Leasing Fyn Bank A/S
 • Lokal Puljepension
 • Regional Invest Fyn A/S

Følg Bruno Riis-Nielsen på LinkedInLars Bolding

Sparekassedirektør

Portræt Lars Bolding

Sparekassedirektør i 2019
Ansat i 2019
Fødselsår i 1964
Bopæl i Aabenraa

Uddannelse

 • Bankuddannet
 • SMB INSEAD

Aktiebeholdning

6.000 stk. pr. 9. august 2019


Følg Lars Bolding på LinkedIn

Bestyrelse

Tab 1

Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på fire til ni medlemmer, som herudover består af et antal medarbejdervalgte medlemmer i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.
 

Bestyrelsesmedlem Antal aktier* udløb
valgperiode
Uafhængig
Thomas Kullegaard, formand 15.961 stk. 2020 X
Jakob N. Andersson, næstformand 13.909 stk. 2021 X
Bent Andersen 1.212 stk. 2020 X
Otto Spliid 986 stk. 2020 X
Erik Larsen 4.612 stk. 2021 X
Kirsten Hede Nielsen 2.134 stk. 2021 X
Per Olsen, medarbejdervalgt 5.348 stk. 2020
Mads Wallin, medarbejdervalgt 768 stk. 2020
Helle Lindhof Bjørnøe, medarbejdervalgt 2.906 stk. 2020

 *Aktiebeholdning pr. 9. august 2019 - inklusive nærtstående

Sparekassen har fravalgt at udstede aktieoptioner, warrants og konvertible obligationer til direktionen, bestyrelsen og andre væsentlige risikotagere

Møder og mødedeltagelse 

Bestyrelsesudvalg

Repræsentantskab

Tab 1

Valg til repræsentantskab.

Repræsentantskab pr. 7. marts 2019
Advokat Palle Andersen, Vipperød
Økonomichef Jakob Andersson, Holbæk
Direktør Lene Bakgaard, Holbæk
Forretningsindehaver Jeanette Benard, Frederiksberg C
Advokat Per Bjørnsholm, Frederiksberg C
Direktør Connie Christensen, Slagelse
Direktør Annette Christensen, Holbæk
Bolchekoger Michael B. Christensen, Næstved
Cand. merc. Jørgen Dyhrfjeld, Frederikssund
Ejendoms og økonomikonsulent Finn Hallberg, Vig
Fhv. kirkegårdsinspektør Henning Hansen, Kastrup
Direktør Gert Torben Hansen, Slagelse
Skoventreprenør Michael Henriksen, Holbæk
Adm. direktør Anders Hestbech, Frederiksberg
Assurandør Lars Horneman, Odense
Adm. direktør Michael Huus, Holbæk
Maskinhandler, Gert Jensen, Hørve
Direktør Jesper I. Justesen, Holbæk
Direktør Birgitte Kastrup, Sorø
Gårdejer Egon Lund Keinicke, Gørlev
Direktør Allan Kienast, Holbæk
Økonomikonsulent Hans Jørgen B. Kolding, Slagelse
Statsautoriseret revisor Claus Kolin, Odense
Direktør, arkitekt maa Thomas Kullegaard, Holbæk
Gårdejer Erik Larsen, Dalmose
Autoforhandler Peter Klarskov Larsen, Kalundborg
Murermester Palle Larsen, Kalundborg
Adm. Direktør og Chefredaktør Torben Dalby Larsen, Ringsted
El-installatør Erik Vang Larsen, Højby
Entreprenør Jan Lorentzen, Sorø
Anlægsgartnermester Per Malmos, Jyderup
Direktør Ole Mosbæk, Holbæk
Kvalitetschef Marie Bruun de Neergaard, Skævinge
Konsulent Kirsten Hede Nielsen, København
El-installatør Leif Nielsen, Ringsted
Gårdejer Ole Nielsen, Orø
Detailchef Brian Stanislaw Nielsen, Regstrup
Direktør Eva Nielsen, Holbæk
Statsautoriseret revisor Kim Thomas Nielsen, Skælskør
Direktør Torben Arnth Nielsen, Espergærde
Overlærer Jørgen Olsen, Store Fuglede
Læge Jacob Frimodt Olsen, Høng
Tømrermester Boye Pedersen, Holbæk
Reg.revisor Roland Petersen, Vig
Advokat Steen Røgilds, Kalundborg
Direktør Jakob Schiøtt, Holbæk
Konsulent Susanne Vang Søgård, Holbæk
Tømrermester Claus Sørensen, Holbæk
HR-chef John Ziegler, Frederikssund
Bedemand Heidi Ørskov, Holbæk

Stabsfunktioner

Tab 1

Sparekassens Hovedsædet omfatter en direktion og en række serviceområder og afdelinger, som du er velkommen til at kontakte:

Direktionssekretariat:
Vicedirektør Jan Kolbye Jensen
Tlf. 59481043, e-mail: jkj@spks.dk 
Direktionssekretær Anja Grønning
Tlf. 59481004, e-mail: agr@spks.dk
Direktionssekretær Annette Hallund
Tlf. 59481003, e-mail: ala@spks.dk
Direktionssekretær Lotte Heglund
Tlf. 59481117, e-mail: lpe@spks.dk
Investor Relations
Sparekassedirektør Lars Bolding
Tlf. 59481085, email: ir@spks.dk
Formue og investering
Formuedirektør Kenn Andersen
Tlf. 59481090, email: kan@spks.dk 
HR
HR direktør Bettina T. Krohn
Tlf. 59481010, email: bek@spks.dk
Kredit:
Kreditdirektør Lars Mikkelsen
Tlf. 59482287, email: lmi@spks.dk
IT og Udvikling:
IT-chef Mette R. Mathiasen
Tlf. 59481181, e-mail: mrm@spks.dk 
Udviklingschef Per Olsen
Tlf. 59481031, e-mail: pol@spks.dk
Salg og marketing:
Salgs- og marketingschef Marianne Salling
Tlf. 59482197, e-mail: msal@spks.dk 
Udviklingsdirektør Søren Kjærsgaard
Tlf. 59482127, e-mail: skr@spks.dk
Produkter og vilkår:
Produktchef Søren Fossing
Tlf. 59481116, e-mail: sfo@spks.dk 
Økonomi, Risiko og Compliance:
Koncernøkonomidirektør Jens Trane
Tlf. 59481021, e-mail: jtr@spks.dk
Økonomichef Jan Justesen
Tlf. 59481047, e-mail: jju@spks.dk
Compliance- og klageansvarlig Pia Møller Blæsbjerg
Tlf. 59481013, e-mail: pmb@spks.dk
Risikochef Anette Hjort Hansen
Tlf. 59482079, e-mail: anh@spks.dk
Ejendomme og drift:
Afdelingsdirektør Henrik Middelbo Andersen
Tlf. 63611880, e-mail: hma@sparfyn.dk
Ejendomschef Kim Olsen
Tlf. 59481034, e-mail: kol@spks.dk
Kantineleder Heidi Jørgensen
Tlf. 59481015, e-mail: hjr@spks.dk 
Intern Revision:
Koncernrevisionschef Thomas Sandal
Tlf. 59481086, e-mail: tsa@spks.dk

Filialer

Linjefunktioner

Tab 1

Områdeledelse
Område Fyn
Områdedirektør Privat Jan Klink Andersen
Tlf. 63611819, e-mail: jka@spks.dk
Områdedirektør Erhverv Kim Thykjær
Tlf. 65485135, e-mail: kik@spks.dk
Område Nord/Vest
Områdedirektør Privat Henrik Møllegaard
Tlf. 59481150, e-mail: hmj@spks.dk
Områdedirektør Erhverv Michael Nielsen
Tlf. 59481054, e-mail: mni@spks.dk
Område Syd
Områdedirektør Privat Claus Andersen
Tlf. 56165010, e-mail can@spks.dk
Områdedirektør Erhverv Peter Andreasen
Tlf. 56165160, e-mail: pan@spks.dk 
Område Øst
Områdedirektør Privat Jannik Hindsbo
Tlf. 59482065, e-mail: jhi@spks.dk
Områdedirektør Erhverv Henning Juhl Jessen
Tlf. 56165321, e-mail: hjj@spks.dk