Sparekassens organisation og ledelse

Sparekassen Sjælland og Sparekassen Fyn udgør sammen Sparekassen Sjælland-Fyn-koncernen. Tilsammen udgør de to sparekasser et stærkt lokalt alternativ på Fyn og Sjælland under et fælles logo.

I fanerne herunder kan du læse mere om direktionen, bestyrelsen, repræsentantskabet og organisationen i sparekassens hovedsæde i Holbæk.

Direktion

Tab 1

Lars Petersson

Administrerende direktør
Født 1967, bor i Holbæk.

Lars Petersson er administrerende direktør og har været i direktionen siden 2009.

Han er bestyrelsesformand i Holbæk kommunes talentråd samt næstformand for bestyrelsen i Nærpension og Lokal Puljepension. Derudover er han bestyrelsesmedlem i BI Holding A/S, DLR Kredit A/S, Tilskudsfonden for pensionister i DLR, Copenhagen FinTech og Sjælland Ejendomme A/S med tre tilhørende datterselskaber.

Lars Petersson har været ansat i sparekassen siden 1986 og har en Master i Ledelse fra 2008.

Aktiebesidelse pr. 7. december 2016 inkl. nærtstående: 6.821 stk. 

Bruno Riis-Nielsen

Sparekassedirektør
Født 1953, bor i Holbæk

Bruno Riis Nielsen har været ansat i Sparekassen Sjælland siden 1. oktober 2014. Forud for ansættelsen i Sparekassen Sjælland var Bruno Riis Nielsen i Finanstilsynet og har tidligere bl.a. været administrerende direktør i Totalbanken A/S på Fyn og Lokalbanken i Nordsjælland A/S.

Bruno Riis Nielsen er bestyrelsesmedlem i Leasing Fyn A/S.

Aktiebesidelse pr. 7. december 2016 inkl. nærtstående: 5.700 stk.

Flemming Bisgaard Nielsen

Sparekassedirektør
Født i 1959, bor i Roskilde

Udover at være sparekassedirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn er Flemming Bisgaard Nielsen bestyrelsesmedlem i Regional Invest Fyn med et tilhørende  datterselskab.
 
Flemming Bisgaard Nielsen har en HD (Udenrigshandel) fra CBS.

Aktiebesiddelse pr. 7. december 2016 inkl. nærtstående: 1.000 stk.

Bestyrelse

Tab 1

Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på fire til ni medlemmer, som herudover består af et antal medarbejdervalgte medlemmer i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.
 

Bestyrelsesmedlem Antal aktier* udløb
valgperiode
Thomas Kullegaard, formand 8.757 stk. 2018
Jakob N. Andersson, næstformand 3.977 stk. 2017
Bent Andersen 235 stk. 2018
Otto Spliid 300 stk. 2018
Allan Nørholm 1.000 stk. 2017
Erik Larsen 2.300 stk. 2017
Per Bjørnsholm 860 stk. 2017
Per Olsen, medarbejdervalgt 2.000 stk. 2020
Mads Wallin, medarbejdervalgt 480 stk. 2020
Helle Lindhof Bjørnøe, medarbejdervalgt 1.576 stk. 2020
Michael Agergaard, medarbejdervalgt 0 stk. 2018

 *Aktiebeholdning pr. 7. december 2016 - inklusive nærtstående

Sparekassen har fravalgt at udstede aktieoptioner, warrants og konvertible obligationer til direktionen, bestyrelsen og andre væsentlige risikotagere

Møder og mødedeltagelse 

Bestyrelsesudvalg

Repræsentantskab

Tab 1

Valg til repræsentantskab.

Repræsentantskab pr. 14. april 2016
Advokat Palle Andersen, Vipperød
Glarmester Kim Rørdam Andersen, Kalundborg
Økonomichef Jakob Andersson, Holbæk
Direktør Lene Bakgaard, Holbæk
Forretningsindehaver Jeanette Benard, Frederiksberg C
Advokat Per Bjørnsholm, Frederiksberg C
Autoforhandler Arne Busk, Faxe
Adm. direktør Christina F. Bustrup, Vedbæk
Entreprenør John Ravn Christensen, Holbæk
Direktør Annette Christensen, Holbæk
Bolchekoger Michael B. Christensen, Næstved
Cand,merc. Jørgen Dyhrfjeld, Frederikssund
Kontorleder Finn Hallberg, Vig
Kirkegårdsinspektør Henning Hansen, Kastrup
Direktør Gert Torben Hansen, Slagelse
Skoventreprenør Michael Henriksen, Holbæk
Adm. direktør Anders Hestbech, Frederiksberg
Adm. direktør Michael Huus, Holbæk
Direktør Peter Klynge Ilsøe, Roskilde
Maskinhandler Gert Jensen, Hørve
Direktør Jesper I. Justesen, Holbæk
Direktør Birgitte Kastrup, Kerteminde
Gårdejer Egon Lund Keinicke, Gørlev
Direktør Allan Kienast, Holbæk
Økonomikonsulent Hans Jørgen B. Kolding, Slagelse
Direktør, arkitekt maa Thomas Kullegaard, Holbæk
Gårdejer Erik Larsen, Dalmose
Autoforhandler Peter Klarskov Larsen, Kalundborg
Murermester Palle Larsen, Kalundborg
El-installatør Erik Vang Larsen, Højby
Entreprenør Jan Lorentzen, Sorø
Anlægsgartnermester Per Malmos, Jyderup
Direktør Ole Mosbæk, Holbæk
Kvalitetschef Marie Bruun de Neergaard, Skævinge
El-installatør Leif Nielsen, Ringsted
Gårdejer Ole Nielsen, Holbæk
Detailchef Brian Stanislaw Nielsen, Regstrup
Direktør Torben Arnth Nielsen, Espergærde
Overlærer Jørgen Olsen, Store Fuglede
Læge Jacob Frimodt Olsen, Høng
Direktør Ejvind Egebjerg Pedersen, Holbæk
Tømrermester Boye Pedersen, Holbæk
Reg.revisor Roland Petersen, Vig
Advokat Steen Røgilds, Kalundborg
Direktør Jakob Schiøtt, Tølløse
Tømrermester Claus Sørensen, Holbæk
Bedemand Heidi Ørskov, Holbæk

Organisation

Tab 1

Hovedsædet i Holbæk omfatter en direktion og en række serviceområder og afdelinger, som du er velkommen til at kontakte:

Direktionssekretariat:
Presse- og direktionsrådgiver Jan Løve
Tlf. 40107644, e-mail: jal@spks.dk
Direktionssekretær Lis Daugaard
Tlf. 59481003, e-mail: lda@spks.dk
Compliance- og klageansvarlig Pia Møller Blæsbjerg
Tlf. 59481013, e-mail: pmb@spks.dk
Investor Relations Manager Jan Justesen
Tlf. 59481047, e-mail: ir@spks.dk
Erhverv:
Sparekassedirektør Bruno Riis-Nielsen
Tlf. 59481005, e-mail: bri@spks.dk
HR
HR-chef Bettina T. Krohn
Tlf. 59481010, email: bek@spks.dk
Kredit:
Kreditchef Lars Mikkelsen
Tlf. 59482287, email: lmi@spks.dk
Organisation og IT:
Organisationschef Annette Hallund
Tlf. 59481108, e-mail: ala@spks.dk
Kundechef Kim Kjølsen Jensen
Tlf. 59481114, e-mail: kkj@spks.dk
Udviklingschef Per Olsen
Tlf. 59481031, e-mail: pol@spks.dk
Formue og Investering:
Fondschef Kenn Andersen
Tlf. 59481090, e-mail: kan@spks.dk
Kommunikation:
Kommunikationschef Jørgen Thomassen Hybler
Tlf. 53355853, e-mail: jth@spks.dk
Økonomi:
Koncernøkonomidirektør Jens Trane
Tlf. 59481021, e-mail: jtr@spks.dk
Ejendomme og inventar:
Ejendomschef Kim Olsen
Tlf. 59481034, e-mail: kol@spks.dk
Intern Revision:
Koncernrevisionschef Thomas Sandal
Tlf. 59481086, e-mail: tsa@spks.dk

Filialer