Thomas Kullegaard

Formand for bestyrelsen for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

img

Formand for bestyrelsen siden 2012
Medlem af bestyrelsen siden 2011
Fødselsår i 1953
Bopæl i Holbæk

Medlem af aflønnings-, nominerings-, risiko- og revisionsudvalget.

Direktør

 • Tokasi Holding ApS
 • Tokasi Thomas ApS
 • KasitoApS

Uddannelse

 • Arkitekt M.A.A.

Bestyrelsesmedlem

 • Ejendomsselskabet Sjælland-Fyn A/S
 • Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S
 • Fonden for Sparekassen Sjælland
 • Holbæk Erhvervsforum
 • Tokasi Holding ApS
 • Borgring Fonden

Særlige kompetencer

 • Bestyrelseserfaring
 • Ledelseserfaring, strategi og eksekvering
 • Bred forretningsmæssig indsigt og økonomisk forståelse
Bestyrelsesmedlemmer

Jakob Nørrekjær Andersson

Næstformand for bestyrelsen for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Jakob Andersson

Næstformand for bestyrelsen siden 2013

Medlem af bestyrelsen siden 2011

Fødselsår i 1967

Bopæl i Holbæk

Formand for aflønnings-, nominerings-, risikoudvalget og revisionsudvalget.

Direktør

 • HM Gruppen A/S
 • HM Gruppen Holding ApS
 • Mana Invest af 2004 ApS
 • Sofievej 4 ApS
 • Safire Holding ApS

Uddannelse

 • Bankuddannet
 • HD i finansiering og kreditvæsen med speciale i kreditscoring modeller

Bestyrelsesmedlem

 • Ejendomsselskabet Sjælland-Fyn A/S
 • Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S
 • HM Gruppen A/S

Særlige kompetencer

 • Bred forretningsmæssig indsigt særligt inden for økonomi, regnskab, kontrol og kreditområdet
 • Bredt kendskab til erhvervsområdet generelt og særligt byggebranchen
 • Opfylder kravet om kvalifikation til revisionsudvalget i finansielle virksomheder
Bestyrelsesmedlemmer

Otto Spliid

Medlem af bestyrelsen for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Otto Spliid

Medlem af bestyrelsen siden 2013

Fødselsår i 1961

Bopæl i Odense

Medlem af aflønnings-, nominerings- og revisionsudvalget.

Direktør

 • SLK Advokatanpartsselskab

Advokat/partner

 • Focus-Advokater P/S
 • Focus-Advokater Komplementar ApS

Uddannelse

 • Cand.Jur.

Bestyrelsesformand

 • Chr. P. Holding ApS
 • Gardingruppen Gardinmontøren ApS
 • Henning Ibsen A/S
 • Natex of Scandinavia A/S
 • Wilson Offshore A/S
 • Ejendomsselskabet Sjælland-Fyn A/S
 • Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S

Bestyrelsesmedlem

 • Am Værktøj Odense A/S
 • Autohuset Vestergaard Personvogne
 • Autohuset Vestergaard Personvogne Holding A/S
 • AV Biludlejning A/S
 • El-Team Fyn A/S
 • Gartneriet Thoruplund A/S, Fraugde
 • Maskinfabrikken H.M.A. A/S
 • Schiang Living A/S
 • Siolit A/S
 • Rehabiler & Busser A/S
 • Hauge Ejendomme A/S
 • Hauge Stål A/S
 • Hauge Gruppen A/S
 • Hauge Installationer A/S

Særlige kompetencer

 • Bestyrelseserfaring
 • Juridiske kompetencer inden for selskabsret, opkøb og rekonstruktioner
 • Bred indsigt i det fynske erhvervslivs forhold samt markedsforhold generelt
Bestyrelsesmedlemmer

Erik Larsen

Medlem af bestyrelsen for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Erik Larsen

Medlem af bestyrelsen siden 2013

Fødselsår i 1958

Bopæl i Dalmose

Medlem af revisions og risikoudvalget.

Gårdejer med fem ejendomme, svineproduktion og maskinstationsarbejde.

Uddannelse

 • Grønt bevis, Høng Landbrugsskole
 • Landbrug & Fødevarer, Bestyrelsesuddannelse

Bestyrelsesmedlem

 • Landbrug & Fødevarer
 • OK a.m.b.a., næstformand
 • Danoil II ApS
 • Danoil Exploration A/S
 • Energidata A/S
 • Kamstrup A/S
 • OK Energi Teknik A/S
 • OK Plus A/S
 • OK Plus Butiksdrift A/S
 • Samfinans A/S
 • Ejendomsselskabet Sjælland-Fyn A/S
 • Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S
 • Dansk Varme Service A/S

Særlige kompetencer

 • Bestyrelsesarbejde, særligt inden for landbrugssektoren
 • Bred indsigt i landbrug og landbrugspolitik
 • Kompetencer inden for økonomi og forretningsudvikling
 • Indsigt i samfundsforhold, erhvervslivets forhold samt den private sektors forhold
Bestyrelsesmedlemmer

Torben Dalby Larsen

Medlem af bestyrelsen for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Torben Dalby Larsen

Medlem af bestyrelsen siden 2021
Fødselsår i 1949
Bopæl i Ringsted

Medlem af revisions og risikoudvalget.

Stilling

 • Chefredaktør

Uddannelse

 • Journalist
 • CBS bestyrelsesuddannelse

Bestyrelsesmedlem

 • PFA Brug Livet Fonden

Særlige kompetencer

 • Bestyrelsesarbejde
 • Den finansielle sektor
 • Ledelses- og forretningserfaring
 • Erhvervsforhold og udviklingsstrategier i Øst Danmark
 • Kompetencer inden for økonomi og forretningsudvikling
Bestyrelsesmedlemmer

Per Olsen

Medlem af bestyrelsen for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Per Olsen

Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen siden 1994

Fødselsår i 1963

Bopæl i København

Medlem af risikoudvalget.

Stilling

 • Udviklingschef, Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Uddannelse

 • Bankuddannet
 • HD i organisation med informationsstyring og strategi
Bestyrelsesmedlemmer

Mads Wallin

Medlem af bestyrelsen for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Mads Wallin

Medarbejdervalgt medlem siden 2016

Fødselsår i 1980

Bopæl i Holmegaard

Medlem af aflønnings- og nomineringsudvalget.

Stilling

 • Områdedirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Uddannelse

 • Sparekasseuddannet
 • HD i finansiel rådgivning, speciale i ledelse og projektledelse
 • Master i Ledelse
Bestyrelsesmedlemmer

Helle Lindhof Bjørnøe

Medlem af bestyrelsen for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Helle Bjoernoe

Medarbejdervalgt medlem siden 2015

Fødselsår i 1963

Bopæl i Holbæk

Medlem af aflønnings- og nomineringsudvalget.

Stilling

 • Kunderådgiver Private Banking i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Uddannelse

 • Eksamineret formuerådgiver
 • Bankuddannet