Logo
Bestyrelsesmedlemmer

Jakob Nørrekjær Andersson

Formand for bestyrelsen for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Jakob Andersson

Formand for bestyrelsen siden 2023
Næstformand for bestyrelsen i perioden 2013 - 2023
Medlem af bestyrelsen siden 2011
Fødselsår i 1967
Bopæl i Holbæk

Formand for aflønnings- og nomineringsudvalget og medlem af risiko- og revisionsudvalget.

Direktør

 • HM Gruppen A/S
 • HM Gruppen Holding ApS
 • Mana Invest af 2004 ApS
 • Sofievej 4 ApS
 • Safire Holding ApS

Uddannelse

 • Bankuddannet
 • HD i finansiering og kreditvæsen med speciale i kreditscoring modeller

Bestyrelsesmedlem

 • Ejendomsselskabet Sjælland-Fyn A/S
 • Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S
 • Sparekassen Sjælland Fonden
 • HM Gruppen A/S

Særlige kompetencer

 • Bred forretningsmæssig indsigt særligt inden for økonomi, regnskab, kontrol og kreditområdet
 • Bredt kendskab til erhvervsområdet generelt og særligt byggebranchen
 • Opfylder kravet om kvalifikation til revisionsudvalget i finansielle virksomheder
Bestyrelsesmedlemmer

Erik Larsen

Næstformand for bestyrelsen for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Erik Larsen

Næstformand for bestyrelsen siden 2023
Medlem af bestyrelsen siden 2013
Fødselsår i 1958
Bopæl i Dalmose

Formand for revisionsudvalget og medlem af nominerings-, aflønning- og risikoudvalget.

Erhverv

Gårdejer med fem ejendomme, svineproduktion og maskinstationsarbejde.

Uddannelse

 • Grønt bevis, Høng Landbrugsskole
 • Landbrug & Fødevarer, Bestyrelsesuddannelse

Bestyrelsesmedlem

 • Landbrug & Fødevarer
 • OK a.m.b.a., næstformand
 • Danoil II ApS
 • Danoil Exploration A/S
 • Energidata A/S
 • Kamstrup A/S
 • Samfinans A/S
 • Ejendomsselskabet Sjælland-Fyn A/S
 • Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S

Særlige kompetencer

 • Bestyrelsesarbejde, særligt inden for landbrugssektoren
 • Bred indsigt i landbrug og landbrugspolitik
 • Kompetencer inden for økonomi og forretningsudvikling
 • Indsigt i samfundsforhold, erhvervslivets forhold samt den private sektors forhold
Bestyrelsesmedlemmer

Otto Spliid

Medlem af bestyrelsen for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Otto Spliid

Medlem af bestyrelsen siden 2013
Fødselsår i 1961
Bopæl i Odense

Medlem af aflønnings-, nominerings- og revisionsudvalget.

Direktør

 • SLK Advokatanpartsselskab

Advokat/partner

 • Focus-Advokater P/S
 • Focus-Advokater Komplementar ApS

Uddannelse

 • Cand.Jur.

Bestyrelsesformand

 • Chr. P. Holding ApS
 • Gardingruppen Gardinmontøren ApS
 • Henning Ibsen A/S
 • Natex of Scandinavia A/S
 • Wilson Offshore A/S
 • Ejendomsselskabet Sjælland-Fyn A/S
 • Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S

Bestyrelsesmedlem

 • Am Værktøj Odense A/S
 • Autohuset Vestergaard A/S Personvogne
 • Autohuset Vestergaard Personvogne Holding A/S
 • AV Biludlejning A/S
 • Gartneriet Thoruplund A/S, Fraugde
 • Maskinfabrikken H.M.A. Odense A/S
 • Schiang Living A/S
 • Siolit A/S
 • Rehabiler & Busser A/S
 • Hauge Ejendomme A/S
 • Hauge Stål A/S
 • TH-Overfladebehandling ApS

Særlige kompetencer

 • Bestyrelseserfaring
 • Juridiske kompetencer inden for selskabsret, opkøb og rekonstruktioner
 • Bred indsigt i det fynske erhvervslivs forhold samt markedsforhold generelt
Bestyrelsesmedlemmer

Liselotte Munk

Medlem af bestyrelsen for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Liselotte Munk

Medlem af bestyrelsen siden 2023
Fødselsår i 1964
Bopæl på Frederiksberg

Medlem af risiko- og aflønningsudvalget.

CEO

 • Fadata

Uddannelse

 • merc. CBS

Bestyrelsesmedlem

 • Ejendomsselskabet Sjælland-Fyn A/S
 • Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S
 • Lautec A/S
 • Lautec Group A/S

Særlige kompetencer

 • Bestyrelseserfaring
 • Digital innovation og teknologi
 • Ledelseserfaring
 • Organisationsudvikling
Bestyrelsesmedlemmer

Torben Dalby Larsen

Medlem af bestyrelsen for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Torben Dalby Larsen

Medlem af bestyrelsen siden 2021
Fødselsår i 1949
Bopæl i Ringsted

Medlem af nominerings-, revisions- og risikoudvalget.

Stilling

 • Chefredaktør

Uddannelse

 • Journalist
 • CBS bestyrelsesuddannelse

Bestyrelsesmedlem

 • PFA Brug Livet Fonden
 • Ejendomsselskabet Sjælland-Fyn A/S
 • Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S

Særlige kompetencer

 • Bestyrelsesarbejde
 • Den finansielle sektor
 • Ledelses- og forretningserfaring
 • Erhvervsforhold og udviklingsstrategier i Øst Danmark
 • Kompetencer inden for økonomi og forretningsudvikling
Bestyrelsesmedlemmer

Per Sønderup

Medlem af bestyrelsen for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Per Sønderup

Medlem af bestyrelsen siden 2023
Fødselsår i 1956
Bopæl i Aalborg

Formand for risikoudvalget.

Erhverv

 • Fhv. adm. direktør

Uddannelse

 • Pengeinstitutuddannet
 • Merkonom i finansiering og kredit

Bestyrelsesformand

 • Hans Jensen Transport A/S
 • HJT Hobro A/S

Bestyrelsesmedlem

 • Idrætshøjskolen i Aarhus
 • Bejstrup Maskinstation A/S
 • Ejvind Nielsen Automobiler, Hobro A/S
 • Ejendomsselskabet Sjælland-Fyn A/S
 • Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S
 • Proark Holding ApS
 • Danske Hoteller A/S

Særlige kompetencer

 • Bestyrelseserfaring
 • Ledelse af finansiel virksomhed på direktionsniveau
 • Har gennem årene siddet i 22 sektor/datterselskabers bestyrelser
Bestyrelsesmedlemmer

Dan Roland Hansen

Medlem af bestyrelsen for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Dan1

Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen siden 2024

Fødselsår i 1974

Bopæl i Høje Taastrup

Medlem af Nomineringsudvalget

 

Stilling

 • Kunderådgiver

Uddannelse

 • Bankuddannet
 • Registreret ejendomsmægler
Bestyrelsesmedlemmer

Mads Wallin

Medlem af bestyrelsen for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Mads Wallin

Medarbejdervalgt medlem siden 2016

Fødselsår i 1980

Bopæl i Holmegaard

Medlem af aflønnings- og nomineringsudvalget.

Stilling

 • Områdedirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Uddannelse

 • Sparekasseuddannet
 • HD i finansiel rådgivning, speciale i ledelse og projektledelse
 • Master i Ledelse
Bestyrelsesmedlemmer

Dorthe Andersen

Medlem af bestyrelsen for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Helle Bjoernoe

Medarbejdervalgt medlem siden 2024

Fødselsår i 1973

Bopæl i Nykøbing Sjælland

Medlem af Aflønningsudvalget

Stilling

 • Produktudvikler

Uddannelse

 • Bankuddannet