Logo

Bestyrelsesudvalg

Bestyrelsen for Sparekassen Sjælland-Fyn

Nomineringsudvalg

Bestyrelsen har i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed § 80 a etableret et nomineringsudvalg, der forbereder bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre, at bestyrelsen løbende har den påkrævede viden og erfaring til at varetage sine opgaver.

Kommissorium for Nomineringsudvalg

Udvalget består af:
Direktør Jakob N. Andersson (formand)
Chefredaktør Torben Dalby Larsen
Gårdejer Erik Larsen
Advokat Otto Spliid
Områdedirektør Mads Wallin
Kunderådgiver Dan Roland Hansen

Aflønningsudvalg

Bestyrelsen har i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed § 77 c etableret et aflønningsudvalg, der skal udføre det forberedende arbejde i forhold til bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning i koncernen.

Kommissorium for Aflønningsudvalg

Udvalget består af:
Direktør Jakob N. Andersson (formand)
Gårdejer Erik Larsen
CEO Liselotte Munk
Advokat Otto Spliid
Områdedirektør Mads Wallin
Produktudvikler Dorthe Andersen

Risikoudvalg

Bestyrelsen har i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed § 80 b etableret et risikoudvalg.

Risikoudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre, at bestyrelsen er bevidst om risici, når der træffes forretningsmæssige beslutninger i bestyrelsen.

Kommissorium for Risikoudvalg

Udvalget består af:
Fhv. adm. direktør Per Sønderup (formand)
Direktør Jakob N. Andersson 
Chefredaktør Torben Dalby Larsen
Gårdejer Erik Larsen
CEO Liselotte Munk

Revisionsudvalg

Sparekassen Sjælland-Fyns bestyrelse har nedsat følgende revisionsudvalg.

Bestyrelsen har udpeget økonomichef Jakob N. Andersson til det kvalificerede medlem af revisionsudvalget.

Kommissorium for Revisionsudvalg

Udvalget består af:
Gårdejer Erik Larsen (formand)
Direktør Jakob N. Andersson
Advokat Otto Spliid
Chefredaktør Torben Dalby Larsen