Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt

Med en fremtidsfuldmagt kan du på forhånd bestemme, hvem der skal kunne handle på dine vegne og repræsentere dig, hvis du i fremtiden bliver syg, svækket eller mister evnen til selv at håndtere dine økonomiske eller personlige forhold.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et frivilligt og privat alternativ til en almindelig fuldmagt, der i fremtiden kan træde i kraft, hvis du bliver syg, svækket eller på anden vis mister evnen til selv at kunne varetage dine økonomiske eller personlige forhold. Det er op til dig selv, hvad en fremtidsfuldmagt skal indeholde og hvem der skal repræsentere dig, dog med enkelte betingelser.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Alle personer, der er fyldt 18 år og i stand til at handle fornuftsmæssigt dvs. være i stand til at kunne forstå konsekvenserne af at oprette en fremtidsfuldmagt har mulighed for at udpege en eller flere fuldmægtige til at varetage sine personlige forhold som f.eks. pleje, omsorg, indlæggelse, samt økonomiske forhold som bankforretninger og salg af bolig.

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

Hvis en person ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan enten personen selv eller fuldmægtigen bede Familieretshuset om at sætte fuldmagten i kraft. Vurderer Statsforvaltningen, at personen er i den tilstand, som fuldmagten beskriver, træffer Statsforvaltningen afgørelse om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft.

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

  1. Fremtidsfuldmagten skal oprettes digitalt med MitID i Fremtidsfuldmagtsregistret (sker via Digital Tinglysning).
  2. Herefter skal du ved personligt fremmøde for en notar vedkende dig fuldmagten. Notaren er en person ansat ved retten, hvis formål er at sikre, at fuldmagten er et udtryk for ens egne ønsker for fremtiden og ikke oprettet under pres, tvang eller lignende.

Det er til enhver tid muligt at tilbagekalde eller ændre fremtidsfuldmagten indtil det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten træder i kraft.

Du kan læse mere om oprettelse af fremtidsfuldmagt på:

Borger.dk
Danmarks Domstole