Logo
Skal I være forældre?

Vi hjælper jer med at få overblikket

Når to bliver til tre, eller tre bliver til fire, kan der blive vendt op og ned på jeres hverdag. Her på siden får I nemt overblikket over alt det, der påvirker jeres økonomi.

Har I spørgsmål?

Skulle I sidde med ubesvarede spørgsmål, så kontakt endelig jeres lokale filial eller rådgiver, som selvfølgelig er klar til at hjælpe jer med at få overblikket over jeres nye økonomi og hverdag som børnefamilie.

Skal I være forældre?

Få overblik over jeres nye økonomi

Ligegyldigt hvor god man er til at spare og købe brugt, ændrer familiens økonomi sig, når der kommer en lille ny.

Artikel_Forældre_Barnlegermedtraktor

For at den store glæde ikke skal forvandle sig til bekymringer, er det selvfølgelig en god idé, at I får et overblik over de forventede indtægter og udgifter – allerede inden den lille melder sin ankomst. Og det er selvfølgelig en stor hjælp for jer at begynde at spare op så tidligt som muligt.

Det er naturligvis individuelt, hvad det koster med et lille barn i familien. Men ifølge beregninger fra Forbrugerrådet får familien samlet set udgifter for mellem 750.000 og 1.000.000 kr., frem til barnet fylder 18 år.

Herunder får I overblikket over de mest almindelige ændringer i familiens økonomi.

De fleste har en lavere indtægt i den periode, de er på barsel. Til gengæld får alle forældre de såkaldte børnepenge hvert kvartal.

Barselsdagpenge

Som lønmodtager har du som udgangspunkt ret til barselsdagpenge fra din kommune. Hvorvidt du kan få barselsdagspenge, og hvor meget du kan få, afhænger af din situation, inden du går på barsel. 

Børnepenge

Uanset indkomst har alle forældre ret til børne- og ungeydelse – også kaldet børnepenge – indtil barnet fylder 18 år. Satsen afhænger af jeres samlede indkomst og barnets alder. Beløbet overføres automatisk – som udgangspunkt til moderen – hvert kvartal og udgør max 17.800 kr. om året. 

Er det jeres første barn, er der en masse babyudstyr som puslebord, barnevogn, autostol og tøj, I får brug for i barnets første tid.

Babyudstyr

En undersøgelse fra Penge- og Pensionspanelet viser, at førstegangsforældre i gennemsnit bruger 13.700 kr. på babyudstyr det første halve år. Men det er ikke ualmindeligt at skulle af med op til 25.000 kr., hvis I køber det hele nyt og ikke vælger de billigste muligheder.  

Barnedåb eller navngivningsfest

Vælger I at holde barnedåb eller navngivningsfest, er der også udgifter forbundet med sådan en fest – i gennemsnit bruger førstegangsforældre 7.500 kr. på barnedåb eller navngivning.

Det er altså som minimum cirka 21.200 kr. i engangsudgifter, I skal regne med følger med den lille ny.

Faste udgifter er udgifter, I skal af med på et fast basis - for eksempel hver måned eller hvert kvartal.

Vuggestue eller dagpleje

Af nye faste udgifter er der blandt andet brugerbetaling for vuggestue og dagpleje. Prisen er forskellig fra kommune til kommune og afhænger af familiens indkomst. Prisen for de 0-2-årige er cirka 2.000 – 4.400 kr. og for 3-6-årige cirka 1.500 kr. – 2.000 kr. Der er forskellige muligheder for at søge om tilskud og friplads. Spørg eventuelt din kommune.

Læs mere om tilskud og friplads

Forsikringer

Med en række forskellige forsikringer kan du sikre dit barn bedst muligt, så det får en tryg start på livet. Det er fx en god ide at tegne en ulykkesforsikring til barnet, da han eller hun ikke automatisk er dækket af din forsikring. Derudover er der mulighed for at tegne en livsforsikring og forsikringer, der sikrer barnet og jeres familie ved eventuel kritisk sygdom. 

Husk, at når I får et barn, bør I – udover at tegne nye forsikringer i den lilles navn – også gennemgå og måske ændre på jeres egne forsikringer.

Ud over de faste udgifter skal I regne med, at der løbende kommer udgifter til for eksempel bleer, mad, tøj, sko, fritidsaktiviteter osv.

En tommelfingerregel er, at I skal lægge ca. 2.500 kr. per barn om måneden oven i jeres normale rådighedsbeløb (det beløb I har til rådighed, når alle faste udgifter er betalt). 

Skal I være forældre?

Husk at forsikre jer selv og det nye familiemedlem

Selvom I er unge og raske og har travlt med at leve livet, er det alligevel nu, I skal sørge for, at hele familien er godt forsikret.

Familieforoegelse

Bliv godt klædt på med nedenstående råd om, hvad I særligt skal være opmærksomme på. Kontakt jeres lokale filial eller rådgiver, hvis vi skal hjælpe jer med at få det hele på plads.

Med tre typer af livs- og sygdomsforsikringer sikrer I jeres barn bedst muligt, hvis det ulykkeligvis skulle blive ramt af en kritisk sygdom, får varige mén som følge af en sygdom eller mister en af jer.

Forsikring ved mistet erhvervsevne

Forsikrer dit barn en livsvarig ydelse, hvis det - på grund af sygdom eller ulykke - mister sin generelle erhvervsevne, inden sin 18 års fødselsdag.

  • Barnet er sikret den månedlige udbetaling, hvis det mister 2/3 af sin erhvervsevne, ligegyldig om det skyldes en ulykke eller sygdom.
  • Mister barnet mellem 1/2 og 2/3 af erhvervsevnen, er det sikret halvdelen af den årlige udbetaling.
  • Udbetalingerne er livsvarige og skattefri.

Kritisk sygdom

Denne forsikring sikrer jeres barn, hvis det skulle blive ramt af en alvorlig sygdom. Forsikringen giver for eksempel mulighed for at få privat speciallægebehandling, hvis I ønsker det – I bestemmer selv, hvad forsikringssummen skal bruges til.  

Børnerenter

Som kunde i sparekassen mellem 18 og 60 år kan du tegne en forsikring, der sikrer dit barn eller dine børn årlige, løbende udbetalinger, hvis du dør, inden du fylder 60 år.

Børnepakken: Alle forsikringer samlet i én


Vælger du børnepakken får du 3 forsikringer i en samlet pakke og sikrer jeres barn og jeres familie bedst muligt, hvis han eller hun ulykkeligvis skulle få konstateret en kritisk sygdom, får varige mén som følge af en sygdom eller dør.

Bliv kontaktet eller læs mere om forsikring af børn

Vi anbefaler, at I - når I får det første barn - gennemgår jeres egne pensionsordninger og tilhørende personforsikringer.

Sammen med jeres rådgiver kan I få overblik over, hvordan I er dækket, hvis I som forældre ulykkeligvis skulle komme ud for en ulykke eller blive syge. Samtidig skal I tage stilling til, hvordan en eventuel arv skal fordeles, hvis en af jer mister livet.

Hvilke spørgsmål skal I have svar på?

  • Kan I leve for det erstatningsbeløb, der bliver udbetalt, hvis en af jer ikke kan arbejde på grund af kritisk sygdom eller invaliditet? Måske skal I have justeret jeres personforsikringer, så de matcher jeres nye økonomiske situation som børnefamilie.

  • Hvem får udbetalt erstatning i tilfælde af sygdom eller ulykke? Hvis I ikke er gift, er det særligt vigtigt, at I tager stilling til, hvem der er jeres såkaldte begunstigede. Ellers er det automatisk barnet, der arver ved den ene forældres død. Det kan betyde, at den efterladte forælder ikke har råd til at blive boende i den nuværende bolig.

Få overblik på PensionsInfo

På www.pensionsInfo.dk kan I få overblik over jeres egne personforsikringer og se, hvordan I er dækket. 

Uanset hvor forsigtig man er, kan ulykker ske, og så er det afgørende, at barnet er ordentligt forsikret.

En ulykkesforsikring dækker, hvis dit barn kommer til skade eller er involveret i en ulykke. Ligegyldig om dit barn er i skole, dyrker sport eller kommer til skade derhjemme. Du kan tegne en ulykkesforsikring til dit barn, som også dækker tandskader, som børn ofte kan komme ud for.

Mads Erikstrup
Mads Erikstrup, privatkunde i Ringsted

"I sparekassen har min familie og jeg en rådgiver, der er til at få fat på og en personlig relation, vi har fuld tillid til."

Skal I være forældre?

Det skal I vide om arv og testamente

Selvom I er gift, kan det være en god idé at lave et testamente, når I får et fælles barn. Hvis ikke der er et testamente, træder arveloven i kraft ved den ene forældres død.

Er I gift?

Hvis I er gift og har fælles børn, arver børnene som udgangspunkt halvdelen af arven med det samme, når den ene forælder dør.

Ugift med fælles børn

Er I ugift og har fælles børn, arver børnene automatisk alt efter den forælder, de mister ved et dødsfald. Samleveren – den anden forælder – arver intet og kan blive tvunget til at sælge jeres fælles hjem for at kunne give arven til børnene. I et testamente kan I ændre fordelingen, så den efterladte kan blive boende i hjemmet.

Enlig med børn

Som enlig arver dit barn eller dine børn – ifølge arveloven - automatisk alt efter dig. Hvis du vil fordele din arv anderledes, skal du oprette et testamente.

Værge

I et testamente kan I også skrive, hvem der overtager rollen som værge for jeres barn ved begge forældres død.

Har du brug for juridisk sparring, kan vi henvise dig til en af vores dygtige juridiske samarbejdspartnere.

Læs mere om testamente og få rabat hos vores dygtige samarbejdspartner.

Skal I være forældre?

Sparetips til nybagte forældre

Her får I et par gode råd til at spare penge med en lille ny i familien.

sparegris_logo

Genbrugsguld

Der er mange penge at spare, hvis I arver fra familie og venner eller vælger at købe brugt. Meget børnetøj når ikke at blive brugt særlig mange gange, før den lille er vokset ud af det. Besøg det lokale loppemarked, tag et kig på Den Blå Avis, eller prøv forskellige apps som Reshopper, Tradono eller Facebook grupper. På samme måde er der også penge at tjene ved at sælge ud af jeres eget, når I ikke længere bruger det.

Køb kun det mest nødvendige

Selvom der er en lang liste af ting, I mener, I får brug for, så kan det være en god idé, at I ikke styrter ud og køber det hele lige så snart, graviditietstesten er positiv. I virkeligheden kan man klare sig med ganske få ting den

første tid, og det kan betale sig at afvente og se, hvad I får brug for hen ad vejen. Måske vil lige præcis jeres baby slet ikke bruge sut og sutteflaske eller sove i den dyre voksi-pose, I ikke mente, I kunne leve uden.

Lej en autostol

Der er flere muligheder for at leje udstyr, hvis I ikke selv vil investere – blandt andet i forskellige butikker med børneudstyr. Barnets første autostol kan ofte kun bruges de første ni måneder, inden den skal udskiftes til en større, og det kan derfor være en fordel at leje i stedet for at købe en helt ny.