Børne- eller børnebørnsopsparing

Sætter du 100 kr. ind på en børneopsparing om måneden, fra barnet er født, står der som minimum 21.600 kr. efter 18 år.

Børneopsparing

 • Du kan oprette én børneopsparing per barn.
 • Du kan indsætte op til 6.000 kr. om året (i alt 72.000 kr.).
 • Du har mulighed for at investere børneopsparingen i værdipapirer, så opsparingen kan vokse yderligere.
 • Børneopsparingen kan tidligst udbetales, når dit barn fylder 14 år og senest ved udgangen af det kalenderår, dit barnet fylder 21 år.

 • Du bliver informeret, før aftaledatoen udløber, så du har mulighed for at forlænge den periode, opsparingen er bundet. 
 • Hverken du eller dit barn skal betale skat af beløb eller renter, der bliver sat ind på børneopsparingen. 
   

Børnebørnsopsparing

 • Du kan oprette en børnebørnsopsparing per barn.
 • Forældre, bedsteforældre og oldeforældre kan oprette opsparingskontoen. 
 • Børnebørnsopsparingen kan udbetales, når barnet fylder 18 år. 
 • Der er ikke noget loft for, hvor meget du kan indbetale på en børnebørnsopsparing.
 • Renterne er skattepligtige hos barnet i det år, de bliver tilskrevet.