Logo
Børneopsparing

Børneopsparing: En god start på livet

Vil du gerne give dit barn eller barnebarn en god start på livet? I Sparekassen Sjælland-Fyn har du mulighed for at oprette en opsparingskonto til børn og børnebørn, der kan være en stor hjælp den dag, barnet fx skal tage kørekort, studere eller flytte hjemmefra.

3-generationer

En børneopsparing er en særlig opsparing til børn. Du kan oprette og indskyde på en børneopsparing, hvis du er forælder, bedsteforælder eller oldeforælder til barnet. Opsparingen skal oprettes inden barnet er 14 år, og pengene kan udbetales, fra barnet er 14-21 år gammel.

Hvis du fra barnet er født sætter 100 kr. ind på en børneopsparing om måneden, står der som minimum 21.600 kr. efter 18 år. Tilsvarende vil beløbet være 64.800 kr. ved en månedlig indbetaling på 300 kr.

Hvor meget kan du indsætte i 2024?

Du kan højest indbetale 6.000 kr. om året på en børneopsparing i alt maksimalt 72.000 kr.

I faktaboksen nedenfor kan du læse mere om indskudsgrænser og reglerne for opsparing til børn.

Børnebørnsopsparing er også en mulighed

En børnebørnsopsparing (også kaldet bedsteforældrekonto) er en almindelig opsparing til børn, der dog først kan blive udbetalt, når (barne)barnet fylder 18 år. Der er ikke noget maksimum på de årlige indbetalinger, og kontoen er derfor et godt supplement til børneopsparingen og de regler, den er underlagt.

Opret en børnebørnsopsparing

Investering af børneopsparingen?

Der er mange gode grunde til, at det kan være en god ide at investere dit barns eller barnebarns børneopsparing fremfor at have den stående på en konto. Blandt andet lav rente og inflation er to gode grunde til at overveje en investering af børneopsparingen. Afkastet er desuden skattefrit, hvilket også gør det attraktivt at investere børneopsparingen.

Læs mere om investering af børneopsparing

Fakta og regler om børneopsparing

I nedenstående boks kan du se fakta om børne- og børnebørnsopsparing samt finde svar på nogle af de spørgsmål, du eventuelt måtte have om opsparingskonti til børn.

Børneopsparing

 • Forældre, bedsteforældre og oldeforældre kan oprette en børneopsparing.
 • Der kan oprettes én børneopsparing per barn.
 • Der kan indsætte op til 6.000 kr. om året (i alt 72.000 kr.).
 • Kontoen er bundet i minimum 7 år og kan tidligst blive udbetalt, når barnet fylder 14 år og senest ved udgangen af det kalenderår, barnet fylder 21 år.
 • Opretter bliver informeret, før aftaledatoen udløber, og får eventuelt mulighed for at forlænge bindingsperioden (dog højst op til barnets 21 års fødselsdag).
 • Hverken indskyder eller barnet skal betale skat af renter og beløb, der bliver sat ind.

Børnebørnsopsparing

 • Bedsteforældre og oldeforældre kan oprette en børnebørnsopsparing.
 • Der kan oprettes ubegrænset antal konti per barn, dog kun én pr. opretter.
 • Der er ikke noget loft for, hvor meget der kan indbetales på en børnebørnsopsparing.
 • Børnebørnsopsparingen er bundet indtil (barne)barnet fylder 18 år.
 • Barnet skal betale skat af den eventuelle rente i det år, de bliver tilskrevet.

Se sparekassens aktuelle renter på børneopsparing

Skal du investere en børneopsparing?

Det kan være en fordel at investere børneopsparingen i værdipapirer (aktier, obligationer eller investeringsbeviser), så barnet får mere ud af de penge, du sætter til side. Afkastet er skattefrit, hvilket gør det endnu mere attraktivt at investere en børneopsparing.

Selvom det er barnet, der står som ejer af opsparingskontoen, er det – indtil barnet fylder 18 år – kun den/de der opretter kontoen, som kan investere pengene.

Vi ved, at det kan virke besværligt, kompliceret og tidskrævende at investere dit barn eller barnebarns børneopsparing – men det behøver det slet ikke at være. Vi hjælper dig nemlig hele vejen, og du kan selv følge med i din Netbank.

Tag fat i os, så vi sammen kan finde den investeringsløsning, der passer til dine ønsker og risikovillighed i forhold til opsparingen.

Læs mere om investering i værdipapirer

Hvornår kan du oprette en børneopsparing?

Så snart du kan fremvise en fødsels- og dåbsattest eller en personattest med barnets CPR-nummer samt sundhedskort, kan vi oprette en opsparing til barnet.

Får du efterfølgende lavet pas til dit barn, skal du blot sende os en kopi af det.

Der kan kun oprettes én børneopsparing per barn.

Kan barnet selv se sin børneopsparing?

Kontoen vil som udgangspunkt være "skjult" for barnet, ind til det fylder 18 år. Herefter kan barnet få en såkaldt kigge-adgang fra sin egen Netbank, ind til opsparingen udløber.

Er der kommet nye regler for børneopsparing?

I 2018 kom der nye regler for, hvor meget du må sætte ind påen  børneopsparing. Beløbet blev fordoblet fra 3.000 kr. om året til 6000 kr. om året. Du har altså nu mulighed for at sætte hele 72.000 kr. ind på en konto, som dit barn kan få glæde af, når voksenlivet melder sig.

De nye regler for beløbsgrænse på børneopsparing betyder med andre ord, at du kan øge din indbetaling fra 250 kr. til 500 kr. om måneden, hvis du allerede plejer at overføre et fast beløb om måneden via din Netbank.

Kan jeg flytte en børneopsparing til en anden bank?

Ja — langt de fleste banker tilbyder børneopsparingkonti. Og du kan derfor let skifte bank, selvom din børneopsparing er oprettet i et andet pengeinstitut. Det er kun den person, der har oprettet børneopsparingen, der kan godkende flytningen. 

Ønsker du at flytte din børne- eller børnebørnsopsparing til eller fra Sparekassen Sjælland-Fyn, så kontakt din lokale filial eller rådgiver. Vi klarer alt det praktiske for dig.

Du skal være opmærksom på, at du måske skal betale et gebyr til den bank, du flytter opsparingen fra.

Hvordan får jeg udbetalt min børneopsparing?

Når børne- eller børnebørnsopsparingen har nået den aftalte udløbsdato, tager vi en snak med dig og finder ud af, hvad der skal ske. 

Typisk bliver beløbet flyttet over på en "almindelig" konto, som du frit kan hæve penge fra, eller du kan oprette en ny opsparingskonto — dog uden samme bindinger som på børne- eller børnebørnsopsparingen.

Læs Information om behandling af persondata i sparekassen