Børne- eller børnebørnsopsparing

Sætter du 100 kr. ind på en børneopsparing om måneden, fra barnet er født, står der som minimum 21.600 kr. efter 18 år.

Børneopsparing

 • Du kan oprette én børneopsparing per barn.
 • Du kan indsætte op til 6.000 kr. om året (i alt 72.000 kr.).
 • Børneopsparingen kan tidligst udbetales, når barnet fylder 14 år og senest ved udgangen af det kalenderår, hvor barnet fylder 21 år.

 • Hvis børneopsparingen skal udbetales efter, barnet er fyldt 14 år, skal det aftales med din rådgiver senest 7 år før, opsparingen ønskes udbetalt. For eksempel, hvis børneopsparingen skal udbetales, når barnet fylder 18 år, skal opsparingen forlænges, inden det fylder 11 år.
 • Før aftaledatoen udløber, bliver du informeret, så du har mulighed for at tage stilling til eventuel forlængelse af opsparingen.
 • Renterne i bindingsperioden skal ikke medregnes i den skattepligtige indkomst.
   

Børnebørnsopsparing

 • Der kan oprettes én konto per barn.
 • Kontoen er bundet, til barnet fylder 18 år. 
 • kan oprettes af forældre, bedsteforældre og oldeforældre.
 • Ingen maks. indskud 
 • Renterne er skattepligtige hos barnet i tilskrivningsåret.
 • Se sparekassens aktuelle indlånsrenter.