Børneopsparing: En god start på livet

Vil du gerne give dit barn eller barnebarn en god start på livet? I Sparekassen Sjælland-Fyn har du mulighed for at oprette en opsparingskonto til børn og børnebørn, der kan være en stor hjælp den dag, barnet fx skal tage kørekort, studere eller flytte hjemmefra.

3 generationer
En børneopsparing er en særlig opsparing til børn. Du kan oprette og indskyde på en børneopsparing, hvis du er forælder, bedsteforælder eller oldeforælder til barnet. Opsparingen skal oprettes inden barnet er 14 år gammelt, og pengene kan udbetales, fra barnet er 14-21 år gammel.

Hvis du sætter 100 kr. ind på en børneopsparing om måneden, fra barnet er født, står der som minimum et beløb på 21.600 kr. efter 18 år. Tilsvarende vil beløbet være 64.800 kr. ved en månedlig indbetaling på 300 kr.

Bliv kontaktet vedr. børneopsparing


Hvor meget kan du indsætte i 2020?

Hvor meget du maksimalt må indbetale og overføre til en børneopsparing om året — samt de øvrige grænser og regler for de to typer af opsparing til børn via sparekassen — kan du se i faktaboksen nedenfor.

Børnebørnsopsparing er et alternativ til børneopsparing

En børnebørnsopsparing (også kaldet bedsteforældrekonto) er en almindelig opsparing til børn, der dog tidligst kan frigives, når barnet fylder 18 år. Der er intet maksimum på de årlige indbetalinger, og kontoen er derfor et godt supplement til børneopsparingen og de regler, den er underlagt.

Overvejer du at investere børneopsparingen?

Renten på børneopsparingskonti er lige nu ikke eksisterende. Og med en inflation, der samtidig æder løs af opsparingen, vil børneopsparingen teoretisk set falde i værdi over årene. Det betyder med andre ord, at barnets børneopsparing stille og roligt bliver mindre værd, og at du derfor ikke får det optimale ud af pengene, der står på kontoen. 

Læs mere om investering af børneopsparing

Fakta og regler om børneopsparing

I nedenstående boks kan du se fakta om børne og børnebørnsopsparing samt finde svar på nogle af de spørgsmål,  du eventuelt måtte have.

Børneopsparing

 • Forældre, bedsteforældre og oldeforældre kan oprette en børneopsparing.
 • Der kan oprettes én børneopsparing per barn.
 • Der kan indsætte op til 6.000 kr. om året (i alt 72.000 kr.).
 • Kontoen er bundet i minimum 7 år og kan tidligst udbetales, når barnet fylder 14 år og senest ved udgangen af det kalenderår, barnet fylder 21 år.
 • Opretter bliver informeret, før aftaledatoen udløber, så du har mulighed for at forlænge bindingsperioden. 
 • Hverken indskyder eller barnet skal betale skat af renter og beløb, der bliver sat ind.
   

Børnebørnsopsparing

 • Der kan oprettes ubegrænset antal konti per barn, dog kun én pr. opretter.
 • Der er ikke noget loft for, hvor meget der kan indbetales på en børnebørnsopsparing.
 • Forældre, bedsteforældre og oldeforældre kan oprette en opsparingskonto. 
 • Børnebørnsopsparingen er bundet indtil kontohaver fylder 18 år.
 • Renterne er skattepligtige hos barnet i det år, de bliver tilskrevet.

Se sparekassens aktuelle indlånsrenter

Skal du investere en børneopsparing?

Det kan være en fordel at investere børneopsparingen i værdipapirer (aktier, obligationer eller investeringsbeviser), så barnet får mere ud af de penge, du sætter til side. Afkastet er skattefrit, hvilket gør det endnu mere attraktivt at investere en børneopsparing.

Til trods for at barnet står som ejer af kontoen, er det kun opretter og indskyder på kontoen, som kan stå for investeringsdelen (indtil barnet fylder 18 år).

Vi ved, at det kan virke besværligt, kompliceret og tidskrævende at investere dit barn eller barnebarns børneopsparing – men det behøver det slet ikke at være. Vi hjælper dig nemlig hele vejen, og du kan selv følge med i din Netbank.

Tag derfor gerne fat i din lokale filial eller rådgiver, så vi sammen kan finde den investeringsløsning, der passer til dine ønsker og risikovillighed i forhold til opsparingen. 

Læs mere om investering i værdipapirer

Hvornår kan du oprette en børneopsparing?

Så snart du kan fremvise en fødselsattest/ personattest med barnets cpr.nr., kan vi oprette en børneopsparing.

Det er vigtigt, at vi efterfølgende får indsendt legitimation i form af sundhedskort og evt. pas, så snart det findes.

Der kan kun oprettes én børneopsparing per barn.

Hvordan kan du se din børneopsparing?

Som udgangspunkt er det kun opretteren af opsparingen, der kan følge med i hvor stor børneopsparingen er blevet.

Kontoen vil som udgangspunkt være "skjult" ind til barnet bliver 18 år, eller der er aftalt andet ved skriftlig fuldmagt. Herefter kan der gives kigge-adgang via barnets Netbank ind til opsparingen udløber.

Er der kommet nye regler for børneopsparing?

I 2018 kom der nye regler for, hvor meget du må sætte ind på børneopsparing. Beløbet blev fordoblet fra 3.000 kr. om året til 6000 kr. om året. Du har altså mulighed for at sætte hele 72.000 kr. ind på en konto, som dit barn kan få glæde af, når voksenlivet melder sig.

De nye regler for beløbsgrænse på børneopsparing betyder med andre ord, at du kan øge din indbetaling fra 250 kr. til 500 kr. om måneden, hvis du allerede plejer at overføre et fast beløb om måneden via din Netbank.

Kan jeg flytte min børneopsparing?

Ja  langt de fleste banker tilbyder børneopsparingkonti. Og du kan derfor let skifte bank, selvom din børneopsparing er oprettet i et andet pengeinstitut. Det er kun opretter af børneopsapringen, der kan godkende flytningen. 

Ønsker du at flytte en børneopsparing, så kontakt din rådgiver. Vi klarer alt det praktiske for dig, så børneopsparingen fortsætter på samme regler og vilkår.

Du skal være opmærksom på, at det kan koste et gebyr til den bank, du flytter fra.

Hvordan får jeg udbetalt min børneopsparing?

Når børneopsparingen har nået den aftalte udløbsdato, tager vi en snak med kontoejer og finder ud af, hvad der skal ske med opsparingen.

Typisk bliver beløbet flyttet over på en ny konto, som du frit kan hæve på eller fortsætte som opsparing til fremtiden - men uden binding.

Kontakt mig vedr. børneopsparing

Send

Felter er obligatoriske og skal udfyldes.