Logo

Investering og værdipapirer i depoter

Hvis afdøde har værdipapirer, der skal sælges eller overføres, skal vi bruge en række oplysninger, uanset om der skal sælges eller overføres til et andet depot. Klik på nedenstående overskrifter og læs mere.

Har du spørgsmål til boets depot i forbindelse med salg eller overførsel af værdipapirer samt det videre forløb af investeringsaftaler, formuepleje eller Privat Banking porteføljepleje , kan du kontakte afdødes rådgiver og aftale møde.

 

For en god ordens skyld vil vi gøre dig opmærksom på, at vi opkræver gebyr for behandling af dødsboet. Gebyrerne opkræves i henhold til vores prisliste over serviceydelser.

Når du ønsker, at boets værdipapirer skal sælges, bedes du give os skriftlig besked. Samtlige værdipapirer vil blive solgt med mindre andet er oplyst.

Ønsker du et specifikt depot/værdipapir solgt, bedes du oplyse dette i din henvendelse.

Provenu vil blive indsat på depotets afkastkonto.

Bemærk: Hvis du sælger alle værdipapirer, lukker vi automatisk depotet.

Angiv det depot, som værdipapirerne skal overføres til:

  • Depotnummer og 5-cifret CD-ident på modtagers pengeinstitut (kontakt pengeinstituttet, hvis du ikke kender CD-ident)
  • Modtagers navn og efternavn
  • Modtagers pengeinstitut
  • Angiv specifikt fordeling af værdipapirer mellem hver arving.

Vær opmærksom på, at aktier kun deles i hele styk.

Indberetning til skat

Når du får overført værdipapirer til et depot i dit navn, skal du selv indberette dine anskaffelseskurser på værdipapirerne til skattestyrelsen.

Oplysninger afgives via indtastning til Skattestyrelsen via TastSelv.

Har boet et depot med en investeringsaftale eller formueplejeaftale, bedes du kontakte afdødes rådgiver/filial og aftale nærmere vedr. salg.