Logo

Hvad skal du være opmærksom på, når du køber en andelsbolig?

Når du låner til en andelsbolig, er der en række faldgruber, du skal være opmærksom på. Du skal bl.a. være særligt opmærksom på andelsprisen, den månedlige boligafgift og andelsforeningens økonomi og vedtægter.

Energioptimering

Køber du en andelsbolig, hjælper din rådgiver dig med at sikre, at du ikke køber katten i sækken. Vi gennemgår og godkender andelsforeningens økonomi samt vedtægter og sikrer, at foreningens økonomi er sund og stabil. Vi hjælper dig eventuelt med kontakt til en advokat, der kan læse kontrakten igennem, inden du underskriver.

Læs mere herunder om, hvad du særligt skal være opmærksom på, når du selv ser på andelsbolig.

Andelsboliger er underlagt maksimalpriser, og det betyder, at den enkelte bolig ikke må sælges for mere end den beregnede maksimalpris.

En sælger af en andelsbolig kan derfor ikke frit bestemme prisen. Sælger må heller ikke kræve, at du fx køber et møbel eller andet indbo til overpris i forbindelse med handlen for at hæve den samlede pris, da det betragtes som at give ”penge under bordet”, og det er forbudt.

Overvej, om du vil kunne sælge andelen for den pris, du køber den for

Før du køber en andelsbolig, bør du vurdere, om du kan sælge den til samme pris, du selv giver for den, så du ikke taber penge, hvis du sælger andelen.

Andelsboligforeningen ejer ejendommen, og prisen for ejendommen beregnes med udgangspunkt i Andelsboligloven. Der er tre mulige måder at fastsætte ejendommens værdi på, og det er andelshaverne, der ved generalforsamlingen tager stilling til, hvordan ejendomsprisen skal fastsættes.

Som udgangspunkt er det en god idé at sikre sig, at andelsboligforeningen ikke har sat prisen efter maksimalprisen, da du så ikke er sikker på, at du kan få samme pris for andelen ved et eventuelt salg. Er prisen derimod sat til 80 % af maksimalprisen, er der større mulighed for, at du kan få dine penge igen.

Udover købsprisen for andelsboligen (andelsboliglånet) betaler du som andelshaver boligafgift til andelsboligforeningen hver måned.

Afgiften dækker vedligeholdelse og drift af ejendommen samt afbetaling på  realkreditlån i foreningen. Boligafgiften betales normalt forud hver måned.

Boligafgiften kan stige

Har andelsforeningen taget beslutning om, at der i fremtiden skal lånes penge til for eksempel forbedringer af ejendommen, skal du være opmærksom på, at det kan få betydning for boligafgiften. Derfor skal du også have en kopi af referatet fra den seneste generalforsamling og af en eventuel vedligeholdelsesplan fra foreningen.

Andelsboligforeningens økonomi – herunder om de har taget variable lån – kan også få indflydelse på, om boligafgiften stiger.

Andelsboligforeninger adskiller sig markant fra ejer- og lejerforeninger ved at andelshavere hæfter solidarisk for foreningens gæld.

Det kan derfor få stor betydning for din økonomi, hvis andelsboligforeningen kommer i store økonomiske problemer. Det er forskelligt, hvordan andelshavere hæfter i de forskellige foreninger. Læs i foreningens vedtægter, og vær opmærksom på ordlyden om hæftelse.

Læg mærke til lånene

Du skal derudover være opmærksom på, om andelsboligforeningen har taget variable lån, da du kan risikere, at boligafgiften stiger, hvis renten siger, og lånet dermed bliver dyrere. Har foreningen afdragsfrie lån, kan boligafgiften også risikere at stige, når lånet skal afdrages.