Organisation og ledelse

Sparekassens organisation og ledelse

Sparekassen Sjælland-Fyn er det stærke lokale alternativ til de landsdækkende banker på Sjælland og Fyn, men også det digitale alternativ til de store banker i hele landet.

I fanerne herunder kan du læse mere om direktionen, bestyrelsen, repræsentantskabet og organisationen i sparekassens hovedsæde i Holbæk.

Vedtægter for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Governancestruktur og organisationsdiagram

Læs om strategien 'Mod nye mål''
Sparekassen Sjælland-Fyns forretningsmodel

Ledelsespolitikker og Corporate Governance

Corporate Governance er Sparekassen Sjælland-Fyns redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse.

Corporate Governance redegørelse for seneste regnskabsår (2023)
Vederlagsrapport (2023)
Fravalg af politik for aktivt ejerskab

ORGANISATION OG LEDELSE

Lars Petersson

Administrerende direktør

Portræt af Lars Petersson

Administrerende direktør i 2015
Ordførende direktør i 2010
Indtrådt i direktionen i 2009
Ansat i 1986
Fødselsår i 1967
Bopæl i København

59 48 11 11
direktionssekretariatet@spks.dk

Uddannelse

 • Bankuddannet
 • Master i ledelse

Aktiebeholdning

36.159 stk. pr. 21. februar 2024

Bestyrelsesformand

 • Holbæk Kommunes Talentråd
 • Impagt Invest Sjælland A/S
 • Holbæk Alliancen

Bestyrelsesmedlem

 • BI Holding A/S
 • DLR Kredit A/S
 • Bankdata
 • Ejendomsselskabet Sjælland-Fyn A/S
 • Investeringsselskabet Sjælland-Fyn A/S
Følg Lars Petersson på LinkedIn

 

Lars Bolding

Sparekassedirektør

Portræt af Lars Bolding

Sparekassedirektør i 2019
Ansat i 2019
Fødselsår i 1964
Bopæl i Holbæk

59 48 11 11
direktionssekretariatet@spks.dk

Uddannelse

 • Bankuddannet
 • SMB INSEAD

Aktiebeholdning

17.000 stk. pr. 12. august 2021

Bestyrelsesmedlem

 • Nærpension Forsikringsformidling A/S
Følg Lars Bolding på LinkedIn

 

Jan Kolbye Jensen

Sparekassedirektør

Portræt af Jan Kolbye Jensen

Sparekassedirektør i 2022
Ansat i 2016
Fødselsår i 1964
Bopæl i Arnakke

59 48 11 11
direktionssekretariatet@spks.dk

Uddannelse

 • A.P. Møller Maersk – Officers uddannelse
 • MBA fra Henley Business School

Aktiebeholdning

10.646 stk. pr. 12. august 2022

 

Følg Jan Kolbye Jensen på LinkedIn
ORGANISATION OG LEDELSE

Bestyrelsen

Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på fire til ni medlemmer, som herudover består af et antal medarbejdervalgte medlemmer i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

BestyrelsesmedlemAntal aktier*Udløb valgperiodeUafhængig
Jakob N. Andersson, formand18.835 stk.2024X
Erik Larsen, næstformand6.192 stk.2024X
Otto Spliid6.051 stk.2024X
Liselotte Munk63 stk.2024X
Torben Dalby Larsen1.854 stk.2024X
Per Sønderup2.000 stk.2024X
Per Olsen, medarbejdervalgt6.542 stk.2024 
Mads Wallin, medarbejdervalgt1.792 stk.2024 
Helle Lindhof Bjørnøe, medarbejdervalgt3.188 stk.2024 

 *Aktiebeholdning pr. 1. september 2023 - inklusive nærtstående

Sparekassen har fravalgt at udstede aktieoptioner, warrants og konvertible obligationer til direktionen, bestyrelsen og andre væsentlige risikotagere.

Møder og mødedeltagelse 

Se mødedeltagelsen for bestyrelsen i 2023

Bestyrelsesudvalg

ORGANISATION OG LEDELSE

Valg til repræsentantskab

Regulativ for aktionærmøder

Overgangsordning for repræsentantskabet

Repræsentantskab pr. 29. marts 2023
Advokat Palle Andersen, Vipperød
Glarmester Kim Rørdam Andersen, Kalundborg
Direktør Jakob Andersson, Holbæk
Advokat Per Bjørnsholm, Frederiksberg C
Adm. direktør Ann Rose Bokkenheuser, København K.
Direktør Annette Christensen, Holbæk
Indehaver Michael B. Christensen, Næstved
Direktør Connie Christensen, Slagelse
Autoforhandler Anders Clausen, Holbæk
Cand.-merc. Jørgen Dyhrfjeld, Frederikssund
Direktør og rådgiver Lene Floris, København NV
Senior Lead Auditor Mads Bortiz Grøn, Hillerød
Ejendoms— og økonomikonsulent Finn Hallberg, Vig
Direktør Gert Torben Hansen, Slagelse
Skoventreprenør Michael Henriksen, Holbæk
Ejendomsmægler Mikkel Engly Henriksen, Nykøbing Sj.
Adm. direktør Anders Hestbech, Frederiksberg
Assurandør Lars Horneman, Odense
Adm. direktør Michael Huus, Holbæk
Maskinhandler, Gert Jensen, Hørve
Direktør Jesper I. Justesen, Holbæk
Adm. direktør Allan Kienast, Holbæk
Gårdejer Bent Jeppesen, Herlufmagle
Økonomikonsulent Hans Jørgen B. Kolding, Slagelse
Gårdejer Erik Larsen, Dalmose
El-installatør Erik Vang Larsen, Højby
Murermester Palle Larsen, Kalundborg
Autoforhandler Peter Klarskov Larsen, Kalundborg
Adm. Direktør og Chefredaktør Torben Dalby Larsen, Ringsted
Entreprenør Jan Lorentzen, Sorø
Adm. direktør Rikke Lehmann Lundsbjerg, Roskilde
Direktør Ole Mosbæk, Holbæk
CEO Liselotte Munk, Frederiksberg
Kvalitetschef Marie Bruun de Neergaard, Skævinge
Detailchef Brian Stanislaw Nielsen, Regstrup
Direktør Eva Nielsen, Holbæk
Statsautoriseret revisor Kim Thomas Nielsen, Skælskør
Programdirektør Kirsten Hede Nielsen, København
El-installatør Leif Nielsen, Ringsted
Direktør Sten Grønved Nielsen, Faaborg
Læge Jacob Frimodt Olsen, Høng
Overlærer Jørgen Olsen, Store Fuglede
Tømrermester Boye Pedersen, Holbæk
Reg. revisor Roland Petersen, Vig
Advokat Klaus Rasmussen, Holbæk
Direktør Jakob Schiøtt, Holbæk
Advokat Otto Spliid, Odense C.
Tømrermester Claus Sørensen, Holbæk
Adm. direktør Karina Wellendorph, København
Bedemand Heidi Ørskov, Holbæk
ORGANISATION OG LEDELSE

Stabsfunktioner

Sparekassens Hovedsædet omfatter en direktion og en række serviceområder og afdelinger, som du er velkommen til at kontakte:

Direktionssekretariat:TelefonE-mail
Direktionssekretær Anja Grønning59 48 10 04agr@spks.dk
Direktionssekretær Annette Hallund59 48 10 03ala@spks.dk
Direktionssekretær Lotte Heglund59 48 11 17lpe@spks.dk
Formue og investeringTelefonE-mail
Formue- og Kapitalmarkedsdirektør Steen V. Grøndahl59 48 21 77svg@spks.dk
HRTelefonE-mail
HR direktør Bettina T. Krohn59 48 10 33bek@spks.dk
Kredit:TelefonE-mail
Kreditdirektør Lars Mikkelsen59 48 22 87lmi@spks.dk
IT og Udvikling:TelefonE-mail
IT-chef Mette R. Mathiasen59 48 11 81mrm@spks.dk
Udviklingschef Per Olsen59 48 10 31pol@spks.dk
Salg og marketing:TelefonE-mail
Pressekontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen53 85 07 70morten@pressconnect.dk
Kommunikations- og Marketingdirektør Rikke Thomsen59 48 20 62rit@spks.dk
Kundedirektør Jan Klink Andersen63 61 18 19jka@spks.dk
Produktchef Mee Sofie Kjær Stibolt59 48 10 77sof@spks.dk
Udviklingsdirektør Søren Kjærsgaard59 48 21 27skr@spks.dk
Økonomi, Risiko og Compliance:TelefonE-mail
Underdirektør Jan Justesen59 48 10 47jju@spks.dk
Compliancechef Pia Møller Blæsbjerg59 48 10 13pmb@spks.dk
Risikochef Anette Hjort Hansen59 48 20 79anh@spks.dk
Hvidvaskchef Susanne Bouman59 48 21 91sbo@spks.dk
Ejendomme og drift:TelefonE-mail
Ejendomschef Kim Olsen59 48 10 34kol@spks.dk
Kantineleder Heidi Jørgensen59 48 10 15hjr@spks.dk
Erhvervsområde:TelefonE-mail
Underdirektør Michael Nielsen, Sjælland59 48 10 54mni@spks.dk
Erhvervsdirektør Kim Thykjær, Fyn65 48 51 35kit@spks.dk
Erhvervsdirektør Merete Friis, Sjælland59 48 22 55mri@spks.dk
Intern Revision:TelefonE-mail
Koncernrevisionschef Thomas Sandal59 48 10 86tsa@spks.dk

Filialer

Find din lokale filial

ORGANISATION OG LEDELSE

Linjefunktioner

Områdecentre
Områdedirektør Lene Kragh, Faaborg
Områdedirektør Mette Jevanord, Hillerød
Områdedirektør Allan Markussen, Holbæk
Områdedirektør Torben Nøhr Glud, Hovedstaden
Områdedirektør Rasmus Grundsøe Mikkelsen, Odense
Områdedirektør Kenneth Henriksen, Næstved
Områdedirektør Mads Wallin, Ringsted
Områdedirektør Nicholaj Dyrholm Frimann, Roskilde
Områdedirektør Lisette Jensen, Digital Sparekasse
Erhvervsafdelinger
Erhvervsdirektør Merete Friis, Sjælland
Erhvervschef Allan Olsen, Sjælland Nord
Erhvervschef Helene Kørlund, Sjælland Nord
Erhvervschef Anders Tange, Sjælland Syd
 
Erhvervscentre
Erhvervsdirektør, Lars Pedersen, Sjælland
Erhvervsdirektør Kim Thykjær, Fyn