Logo
Om pensionsforsikringer hos Nærpension

Information til kommende forsikringskunder

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S formidler forsikringer for Nærpension A/S, og i den forbindelse er vi forpligtet til at oplyse dig om nedenstående, inden du tegner en forsikring via sparekassen.

Om vores samarbejde

Sparekassen Sjælland-Fyn har indgået en aftale om kun at formidle personforsikringer fra Nærpension til vores kunder. Vores rådgivere handler på vegne af Nærpension, og dine forsikringer bliver tegnet hos dem.

Sparekassen rådgiver om og sælger forsikringer på baggrund af en objektiv analyse af den enkelte kundes behov. Vores rådgivere har gennemgået en lovreguleret uddannelse, der gør dem i stand til at kunne yde denne rådgivning.

Hverken Nærpension A/S eller Sparekassen Sjælland- Fyn A/S (eller øvrige selskaber, der er forbundet med koncernerne) har en direkte eller indirekte andel af stemmerettigheder eller kapitalandele på 10 % eller mere i hinandens virksomheder.

Provision

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S modtager provision fra Nærpension. Provisionen bliver beregnet af den forsikringspræmie, man betaler som kunde, samt administrationsgebyr pr. forsikring. Sparekassens rådgivere modtager ikke provision eller anden direkte aflønning for at sælge forsikringer fra Nærpension.

Registret forsikringsformidler

Sparekassen Sjælland-Fyn er (iht. gældende regler) optaget i Finanstilsynets register over forsikringsformidlere. Registreret er offentligt tilgængeligt og findes via Finanstilsynets hjemmeside.

Mere om Nærpension

Nærpension A/S et datterselskab, som er 100 % ejet af AP Pension. AP Pension er et kundeejet dansk forsikringsselskab med hovedkontor på Østbanegade 135, 2100 København Ø.

Læs mere om Nærpension

Klage

Skulle det blive nødvendigt at indgive en klage, kan dette ske ved at følge klagevejledningen her på vores hjemmeside.

IPID produktark

Læs mere om de enkelte forsikringer i IPID produktarkene

Mere information og IPID-ark

Læs mere vores samarbejdsaftale og find IPID-produktark for hvert produkt nedenfor.