Logo
Livslang pension

Livslang pension

Få din pension udbetalt fast hver måned.

En livslang pension er et supplement til folkepensionen og er et godt supplement til ratepension.

Hvor meget får du udbetalt i livslang pension

Hvor meget du kan få udbetalt i livslang pension afhænger af, hvor meget du har indbetalt i løbet af dit liv.

Udbetalingen beskattes som almindelig personlig indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag.

Indbetaling og skattefradrag

Der er intet loft over, hvor meget du må indbetale, når du indbetaler via din arbejdsgiver. Indbetaler du selv på opsparingen, kan du indbetale op til 58.100 kr. i 2024.

Indbetalinger til livslang pension giver fradrag i din personlige indkomst. Hvis du betaler topskat af din indkomst i 2024, kan du få et skattefradrag på ca. 52 % af indbetalingen.

Hvad er livslang pension

Livslang pensionsopsparing udbetales løbende hver måned, fra du går på pension. Udbetalingen fortsætter hele dit liv.

Hvad forskellen på livslang pension og livrente?

Der er ikke forskel på livslang pension og livrente.

Påvirker udbetaling af livslang pension pensionstillæg eller andre velfærdsydelser?

Ja, udbetaling af livslang pension kan påvirke pensionstillæg og andre velfærdsydelser. Det afhænger af udbetalingens størrelse.