Logo

Generalforsamling 2024

Torsdag den 7. marts 2024 afholder vi generalforsamling i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S.

Lars Petersson taler på generalforsamlingen

Tid og sted

Torsdag den 7. marts 2024 kl. 16.00 i Boxen, Østre Havnevej 11, 4300 Holbæk.

Du kan parkere gratis på Sparekassen Sjælland-Fyns parkeringsplads lige bag ved Boxen – indkørsel fra Isefjords Alle.

Tilmeld dig

Er du aktionær i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, kan du tilmelde dig generalforsamlingen via vores investorportal. Du skal logge ind med dit MitID eller VP-id, hvorefter du modtager dit adgangskort til generalforsamlingen elektronisk via mail. Du har også mulighed for at tilmelde dig via investorportalen uden at logge ind her

Du kan også tilmelde dig via Euronext Securities (tidligere VP Securities) på www.euronext.com/cph-agm  eller printe en tilmeldingsblanket. Tilmeldingsblanketten skal efterfølgende sendes til CPH-investor@euronext.com eller afleveres i din lokale filial – vær dog opmærksom på tilmeldingsfristen.

Tilmeldingsfristen er mandag den 4. marts 2024 kl. 23.59.

Tilmeld dig elektronisk
Hent tilmeldingsblanket

Rådgiver

Har du brug for at have en rådgiver med på mødet, der ikke er aktionær, er det muligt at tilmelde en rådgiver. Markér "Jeg ønsker at deltage med rådgiver" i tilmeldingen og skriv vedkommendes navn.

Dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen:


Dagsordenen inklusive de fuldstændige forslag
Udkast til vedtægtsændringer
Årsrapport 2023
CSR-rapport 2023
Vederlagsrapport 2023
Lønpolitik 2024

Indkaldelse

Se indkaldelsen til generalforsamling

 

Fordeling af stemmer

Sparekassens aktiekapital på nominelt 173.749.730 kr. er fordelt på 17.374.973 aktier á 10 kr. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme, dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær maksimalt afgives stemmer svarende til 7,5 % af den samlede aktiekapital. Vi henviser i øvrigt til sparekassens vedtægter pkt. 12.

Fuldmagt og brevstemme

Har du som aktionær ikke selv mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men gerne vil afgive din stemme alligevel, har du mulighed for enten at give fuldmagt til bestyrelsen eller brevstemme.

Du kan give fuldmagt elektronisk via vores investorportal eller ved at udfylde nedenstående fuldmagtsblanket, der skal sendes til CPH-investor@euronext.com eller afleveres i din lokale filial. Fuldmagten skal afgives senest mandag den 4. marts 2023 kl. 23.59.

Giv fuldmagt elektronisk
Hent fuldmagtsblanket

Ønsker du at brevstemme, kan du gøre dette elektronisk via vores investorportal eller ved at udfylde en brevstemme-blanket, der skal sendes til CPH-investor@euronext.com eller afleveres i din lokale filial. Brevstemmen skal afgives senest onsdag den 6. marts 2024 kl. 12.00.

Brevstem elektronisk
Hent brevstemme-blanket

Persondata

Du kan læse nærmere om vores indsamling og behandling af persondata i forbindelse med indkaldelsen til og afviklingen af generalforsamlingen i vores persondatapolitik for aktionærer:

Sparekassen Sjælland-Fyns persondatapolitik for aktionærer

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til dagsorden, dokumenter eller lignende, kan du stille dem skriftligt via ir@spks.dk eller til Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Investor Relations, Isefjords Alle 5, 4300 Holbæk.