Logo
Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamlingen i sparekassen blev afholdt torsdag den 7. marts 2024.

2024 Generalforsamling LQ 08

Generalforsamling

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i sparekassen. Det er således generalforsamlingen, der kan træffe beslutning om blandt andet vedtægtsændringer og udlodning af udbytte efter indstilling fra bestyrelsen.

Desuden vælges 26 af repræsentantskabets 51 medlemmer af generalforsamlingen. De resterende 25 medlemmer vælges på aktionærmødet.

Alle aktionærer har lige ret til at deltage, tale, stemme og stille forslag til behandling på generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned.

Yderligere informationer om afholdelse af generalforsamling kan findes i sparekassens vedtægter.

Næste generalforsamling

Der indkaldes igen til generalforsamling i henhold til vedtægterne i løbet af februar måned 2025.

Sidste frist for indsendelse af dagsordsforslag er den 25. januar 2025.

Kandidater, der ønskes opstillet på generalforsamlingen, skal være indgivet til sparekassen senest den 1. februar 2025.

Forslag til dagsorden samt kandidater skal sendes til [email protected].

 
Resultat af generalforsamling

Resultat af generalforsamling 7. marts 2024
Resultat af generalforsamling 9. marts 2023
Resultat af generalforsamling 10. marts 2022
Resultat af generalforsamling 10. marts 2021
Resultat af generalforsamling 4. marts 2020
Resultat af generalforsamling 7. marts 2019
Resultat af generalforsamling 8. marts 2018
Resultat af generalforsamling 6. april 2017
Resultat af generalforsamling 14. april 2016