Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamlingen i sparekassen afholdes torsdag den 7. marts 2024.

Lars Petersson taler på generalforsamlingen

Generalforsamling

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i sparekassen. Det er således generalforsamlingen, der kan træffe beslutning om blandt andet vedtægtsændringer og udlodning af udbytte efter indstilling fra bestyrelsen.

Desuden vælges 26 af repræsentantskabets 51 medlemmer af generalforsamlingen. De resterende 25 medlemmer vælges på aktionærmødet.

Alle aktionærer har lige ret til at deltage, tale, stemme og stille forslag til behandling på generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned.

Yderligere informationer om afholdelse af generalforsamling kan findes i sparekassens vedtægter.