Logo
Nyheder

Sparekassen går sammen med Dagrofa i et nyt partnerskab for at støtte lokale købmandsbutikker

19. February 2024

Vi indgår i et nyt partnerskab med Dagrofa med oprettelsen af et fælles investeringsselskab. Dette selskab vil tilbyde finansiering til borgerdrevne købmandsbutikker rundt omkring i landet.

Min købmand i Tuse

Med en investering på 5 millioner kroner fra hver part, vil det nye fælles investeringsselskab styrke lokale fællesskaber og bevare adgangen til dagligvarer i mindre lokalsamfund. 

"I 2016 introducerede vi en forretningsmodel med det formål at understøtte etableringen af flere lokale købmandsbutikker. I takt med, at andre butikker er lukket, er behovet kun blevet større, og vi har siden 2016 været med til at åbne mere end 100 borgerstøttede butikker," siger Brian Videbæk, direktør for Ejendomsudvikling i Dagrofa.

Denne partnerskabsmodel har vist sig vital, især i lyset af lukningen af adskillige lokale dagligvarebutikker gennem årene. Nu, med en stigende tendens til, at lokale ildsjæle går sammen for at bevare disse butikker, ønsker vi sammen med Dagrofa at lette byrden ved at tilbyde økonomisk støtte og ekspertise.

Der skal penge på bordet

Vejen fra idé til åbning af en købmandsbutik er sjældent ukompliceret. Der er helt naturligt en del udgifter forbundet med at åbne en lokal købmand. Der skal købes lokaler m.v., inden hylderne kan fyldes op med dagligvarer, og der vil ofte være behov for enten et realkreditlån eller et lån i banken, hvis enderne skal mødes.

”Med det nye investeringsselskab ønsker vi at fjerne nogle af de sten på vejen, som der kan være, når man ønsker at gå sammen om at åbne en lokal købmandsbutik. Vi baner så at sige vejen på forhånd og sikrer de bedst mulige økonomiske forudsætninger for, at de borgerdrevne dagligvarebutikker kan blive til en realitet," fortæller adm. direktør i sparekassen, Lars Petersson.

Dagrofas ejendomsudviklingsdirektør, Brian Videbæk, understreger vigtigheden af at skabe attraktive butikker: "En af hemmelighederne ved at skabe en levedygtig butik er, at butikken skal være lækker, indbydende og dermed opleves som en topmoderne dagligvarebutik at komme ind i. Derfor skal der ofte en ombygning og en renovering til. På den baggrund er det vigtigt, at borgerne er parate til at støtte op, og det er de. I 2023 har vi åbnet 13 borgerstøttede butikker. Vi forventer mindst 10 i 2024. De første er allerede åbnet, og der er stor interesse for flere," siger han.

Et godt eksempel på dette samarbejde er den nyåbnede butik i Tuse, nær Holbæk, i efteråret 2023. Her gjorde sparekassens bidrag til den borgerstøttede butik projektet muligt, da det ellers var ved at fejle. 

Udvikling i de små byer

Samarbejde mellem Dagrofa og Sparekassen Sjælland-Fyn er drevet af en fælles ambition om at støtte lokal udvikling og bevare livet i mindre samfund.

"Vi ved fra tidligere undersøgelser, at mere end 50 % af befolkningen vægter lokale indkøbsmuligheder højt, når de skal vælge bolig. Derfor vil vi gerne bakke op om butikkernes overlevelse i de små lokalsamfund. Dagligvarebutikken er et samlingspunkt, som skaber liv i byen," siger Brian Videbæk.

Lars Petersson, tilføjer: "Når borgere går sammen om at sikre lokale indkøbsmuligheder, peger det på udvikling fremfor afvikling, og det har på lige fod med f.eks. en lokal skole, stor betydning for, om børnefamilier og andre vil bosætte sig lokalt. Samtidig kan det blive en katalysator for andre borgerdrevne projekter og herved skabe positive ringe i vandet, der bidrager til yderligere udvikling. Den positive udvikling vil vi gerne støtte op om, så vi sætter handling bag ord, når vi siger, at vi vil bidrage til lokal vækst på Sjælland og Fyn."