Logo
Nyheder

Sparekassen Sjælland-Fyn styrker igen basisindtjeningen

10. August 2023

Med en fortsat styrket basisindtjening og øgede markedsandele viser sparekassen gode takter i 2023. Det afspejler sig på resultatsiden, hvor vi i første halvår af året leverer et tilfredsstillende resultat før skat på 340,7 mio. kr. Efter skat lyder overskuddet på 265,2 mio. kr.

Læs halvårsrapport 2023

Læs selskabsmeddelelse nr. 16/2023

Fortsat styrket basisindtjening

Sparekassen fortsætter de seneste års positive udvikling i basisindtjeningen, der stiger med 8 % i første halvår af 2023 i forhold til samme periode sidste år. Det er særligt det stigende renteniveau, som bidrager positivt til udviklingen.

”Vi står i en situation, hvor vi efter en lang periode med negative renter igen får et positivt afkast af det relativt store indlånsoverskud, som vi har stående hos Nationalbanken, samtidig med at det forhøjede renteniveau også har sat sig i stigende renteindtægter fra vores udlånsbog. Det giver os naturligt medvind på indtægtssiden. Sammenholdt med at vores kunder har det godt – blandt andet på grund af den fortsat rekordlave arbejdsløshed – fortsætter vi med at styrke vores økonomiske ståsted. Det er positivt, da det bl.a. giver os afsættet for fortsat at investere i tiltag, som kan styrke sparekassen både på den korte og den lange bane,” lyder det fra adm. direktør, Lars Petersson. 

Mens pilen peger opad i forhold til nettorenteindtægterne, så har bl.a. det seneste års lavere aktivitet på boligområdet sat sit præg på gebyrindtægterne, som i årets første seks måneder falder med 8 % i forhold til første halvår af 2022. 

”Efter en årrække med stor travlhed på boligmarkedet har det fundet et mere normalt leje, ligesom de seneste par års store konverteringsaktivitet, hvor mange kunder har omlagt deres realkreditlån på grund af de store rentebevægelser på realkreditområdet, igen har normaliseret sig. Det betyder også, at vi naturligt ser et fald i vores provisions- og gebyrindtægter. Vi ser dog også tegn på, at boligmarkedet allerede har fundet sit fodfæste igen og er ved at tilpasse sig, at det er blevet dyrere at finansiere drømmeboligen. Det viser, at kunderne fortsat er optimistiske omkring fremtidsudsigterne,” uddyber Lars Petersson. 

Samlet stiger sparekassens netto rente- og gebyrindtægter til 718,2 mio. kr. i første halvår af 2023, hvilket svarer til en stigning på samlet 7 %. 

Vækst på erhvervsområdet

Generelt har sparekassens kunder – på trods af en periode med historisk høj inflation og øget økonomisk usikkerhed grundet situationen i bl.a. Ukraine – det godt. Det gælder både på privat- og erhvervsområdet og blandt sparekassens landbrugskunder. Det afspejler sig i et fortsat pænt aktivitetsniveau, herunder særligt på erhvervsområdet. Generelt oplever sparekassen, at stadig flere både mindre og mellemstore virksomheder vælger sparekassen til, ligesom forretningsomfanget med bestående erhvervskunder øges. Det ses bl.a. på udlånssiden, hvor sparekassens erhvervsudlån er øget med 9 % siden årets start.  

”Vi tror på, at vi har potentialet til at udvide vores markedsandele på erhvervsområdet, hvis vi fastholder fokus på vores korte beslutningsveje, hurtige svartider og de gode kunderelationer. Det er blandt vores

styrkepunkter i dag og skal også være det i fremtiden, samtidig med at vi løbende sikrer os, at vi har de produkter og services på hylden, som vores kunder efterspørger,” siger Lars Petersson og uddyber, at det særligt er sparekassens eksisterende erhvervskunder, der agerer ambassadører for sparekassen.

Mod nye mål

Netop det at frigøre endnu mere tid til kundepleje, løbende optimering af sparekassens processer og en styrkelse af sparekassens produkt- og servicetilbud – herunder med fokus på bæredygtighed – er blandt hjørnestenene i sparekassens strategi ”Mod nye mål”.

Afledt heraf stiger sparekassens udgifter til personale og administration i første halvår af 2023 med 4 % Stigningen skyldes bl.a. en række strategiske investeringer, herunder til rekruttering af specialistkompetencer, som skal accelerere den positive udvikling sparekassen er i på bl.a. data- og produktudviklingsområdet. 

”Vi har et unikt ståsted for at styrke sparekassen og gøre os endnu mere attraktive overfor både kunder og medarbejdere. Derfor foretager vi også de nødvendige investeringer i sparekassens menneskelige kapital i form af bl.a. rekruttering af nye kompetencer og uddannelse af vores eksisterende medarbejdere. Samtidig investerer vi løbende i effektiviserings- og optimeringstiltag, hvor vi stiller skarpt på bl.a. ”best practice” og kvalitetsbegreber. Det skal sikre, at vi bruger vores tid bedst muligt, og ikke mindst får frigjort endnu mere tid til at dyrke de gode kunderelationer,” uddyber Lars Petersson.

Som et led i ”Mod nye mål” har sparekassen i andet kvartal af 2023 åbnet en filial i Gilleleje samt offentliggjort, at sparekassen i 2025 slår dørene op til et nyt kraftcenter på 4.500 kvadratmeter i Carlsberg Byen i København. Herved styrkes det forretningsmæssige afsæt for yderligere vækst, ligesom sparekassen stiller sig endnu stærkere i forhold til at kunne tiltrække og fastholde fremtidens kvalificerede arbejdskraft og kompetencer.

Perioden i overskrifter

  • Primo egenkapitalen forrentes svarende til 16,5 % p.a. før skat
  • Kapitalprocenten udgør 24,1 % 
  • Netto rente- og gebyrindtægterne stiger 7 %
  • Basisindtjeningen stiger 8 %
  • Indlån stiger 4 % og udgør 21,1 mia. kr. 
  • Nedskrivningsposten udgør 6,0 mio. kr.    
  • Forventningerne til årets resultat før skat er senest i henhold til selskabsmeddelelse nr. 15 hævet fra niveauet 550-650 mio. kr. til 650-725 mio. kr.

Kontaktinformation
For yderligere information kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen på tlf. 53 85 07 70.