Logo
Nedsparing

Har du en langsigtet plan for din formue?

Med en langsigtet plan for din formue ved du, hvordan du får det mest optimale ud af den opsparing, du har opbygget igennem livet, når du når til et senere tidspunkt i livet, hvor den skal bruges - også kaldet nedsparing. Læs mere og få gode råd om nedsparing her på siden.

kvinde og mand i samtale

Hvad er nedsparing?

Når du når pensionsalderen, træder du ind i en tid, hvor du begynder at bruge af de penge, du har sparet op. Som folkepensionist modtager du folkepension fra staten, og din indtægt ud over folkepensionen udgøres af din pensionsopsparing. I denne periode af dit liv er du i gang med nedsparingen — og det er her, den plan, du har lagt, føres ud i livet.

Din formues faser består overordnet set af tre perioder:

  1. En periode, hvor du sparer op til din pension,
  2. en periode, hvor du vedligeholder din formue - via investering og formuepleje - og
  3. en periode, hvor du bruger af den formue, du har opbygget - nedsparingsfasen.

Når du nedsparer, er du typisk nået til pensionsalderen og er begyndt at bruge af dine forskellige økonomiske midler. I sparekassen anbefaler vi, at du laver en plan for, hvordan du bruger

dine midler i den mest hensigtsmæssige rækkefølge, så du får det bedst mulige ud af de penge, du har lagt til side livet igennem.

Rækkefølgen i din nedsparing er afgørende

Nedsparingsfasen kan med fordel planlægges i god tid, da den rækkefølge, du bruger din opsparing i, har indflydelse på skatten og muligheden for afkastet på dine indeståender. Oftest anbefaler vi en prioriteret rækkefølge af:

  1. Frie midler
  2. Fast ejendom (hus, andelsbolig eller ejerlejlighed)
  3. Pensioner (uanset hvilket pengeinstitut eller pensionsselskab, de er i).

Vi er klar til at hjælpe dig med at få lagt en god plan for dine økonomiske muligheder. Kontakt os i dag, og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig med en nedsparing, der passer til dig, dit liv og din økonomi.