Ratepension

Få din pension udbetalt hver måned i en periode.

Ratepensionen kompenserer for en del af den indtægt, du mister, når du går på pension. Du får udbetalt et månedligt beløb.

Indbetaling og skattefradrag

I 2019 må du indbetale 55.900 kr. på din ratepension. Sparer du op på flere ratepensioner, må du højst indbetale 55.900 kr. i alt.

Du kan fratrække indbetalinger til din ratepension i din indkomst. Hvis du betaler topskat af din indkomst i 2018, kan du få et skattefradrag på ca. 52 % af indbetalingen.


    Udbetaling og skattefradrag på ratepension

    Ratepensionen udbetales månedligt over en periode på mellem 10 og 30 år. Udbetalingen beskattes som almindelig personlig indkomst.

    Påvirker udbetaling af ratepension pensionstillæg eller andre velfærdsydelser?

    Ja, udbetaling kan påvirke dine pensionstillæg og andre velfærdsydelser. Det afhænger af udbetalingens størrelse.

    Kontakt os om din pension