Aldersopsparing

Få din pension udbetalt på en gang eller i rater.

Hvis du ønsker at spare op til større køb, når du går på pension, er aldersopsparing den rigtige løsning til dig.

Hvad er aldersopsparing

Med en aldersopsparing får du typisk hele det opsparede beløb udbetalt på én gang. Men du kan også vælge at få pengene udbetalt i rater. En aldersopsparing er en opsparing, du kan oprette, så du kan sikre dig et større økonomisk råderum ved siden af din almindelige pension.

Hvad får du udbetalt i aldersopsparing?   

Hvad du får udbetalt i aldersopsparing afhænger af, hvor meget du selv har indbetalt. 

Aldersopsparing — et godt supplement

Det er en god idé at kombinere en aldersopsparing med samlet udbetaling med en pensionsordning, der udbetales løbende. En aldersopsparing fungerer eksempelvis som et godt supplement til en ratepension og livslang pension. 

Hvor meget må du indbetale på din aldersopsparing i 2022

I 2022 må du indsætte op til 5.500 kr. på en aldersopsparing, hvis du har mere end fem år til din folkepensionsalder. Har du mindre en fem år til folkepension eller er på folkepension, må du indbetale 54.200 kr*. Du kan ikke trække indbetalingen fra i skat.

*Ved indbetaling i 2022 og senere år er det en betingelse for at kunne indbetale 54.200 kr., at du ikke er påbegyndt udbetaling efter 1. april 2018 af fx ratepension, indeksordninger før 67 år eller pensionsordninger med løbende udbetalinger eller har foretaget afgiftspligtige dispositioner over sådanne pensionsordninger op til 10 år før folkepensionsalderen.

Hvad er forskellen på aldersopsparing og kapitalpension? 

Aldersopsparingen afløste i 2013 kapitalpensionen. 

Hvad er fordelene ved en alderspension? 

Når du vælger en aldersopsparing får du en fordel ved en større engangsudbetaling. Hertil modregnes alderspensionen ikke i folkepensionens tillægsbeløb.

Hvornår kan en aldersopsparing udbetales?

Hele beløbet udbetales typisk på én gang, men du kan også vælge at få det udbetalt i rater. Udbetalingen er skattefri.

Du kan hæve din aldersopsparing, når du når pensionsudbetalingsalderen. Udbetalingen kan udsættes i op til 20 år fra pensionsudbetalingsalderen.

Udbetaling i utide

Hvis du overvejer at få udbetalt din pension før din pensionsudbetalingsalder, er det vores anbefaling, at du kontakter din rådgiver.  

Påvirker udbetaling af aldersopsparingen pensionstillæg eller andre velfærdsydelser?

Nej. Aldersopsparing tæller ikke med, når din formue gøres op. Det betyder, at det ikke påvirker Folkepension og eventuelle pensionstillæg og andre velfærdsydelser, når du får aldersopsparingen udbetalt. 

Kontakt os om din pension