Aldersopsparing

Få din pension udbetalt på en gang eller i rater.

Hvis du ønsker at spare op til større køb, når du går på pension, er aldersopsparing den rigtige løsning til dig.

Med en aldersopsparing får du typisk hele det opsparede beløb udbetalt på én gang. Men du kan også vælge at få pengene udbetalt ad flere omgange.

Aldersopsparing  Et godt supplement

Det er en god idé at kombinere en aldersopsparing med samlet udbetaling med en pensionsordning, der udbetales løbende, og en aldersopsparing fungerer eksempelvis som et godt supplement til en ratepension, hvis du nærmer dig loftet for indbetalinger.

Indbetaling og skattefradrag

I 2019 må du indbetale op til 5.200 kr. på en aldersopsparing, hvis du har mere end fem år til din folkepensionsalder. Har du mindre en fem år til folkepension eller er på folkepension, må du indbetale 48.000 kr*. Du kan ikke trække indbetalingen fra i skat.

*Ved indbetaling i 2019 og senere år er det en betingelse for at kunne indbetale 48.000 kr., at du ikke er påbegyndt udbetaling efter 1. april 2018 af fx ratepension, indeksordninger før 67 år eller pensionsordninger med løbende udbetalinger eller har foretaget afgiftspligtige dispositioner over sådanne pensionsordninger op til 10 år før folkepensionsalderen.

Udbetaling af aldersopsparing

Hele beløbet udbetales typisk på én gang, men du kan også vælge at få det udbetalt i rater. Udbetalingen er skattefri.

Du kan få hele det opsparede beløb udbetalt, når du når pensionsudbetalingsalderen. Udbetalingen kan udsættes i op til 20 år fra pensionsudbetalingsalderen.

Påvirker udbetaling af aldersopsparingen pensionstillæg eller andre velfærdsydelser?

Nej. Aldersopsparing tæller ikke med, når din formue gøres op. Det betyder, at det ikke påvirker eventuelle pensionstillæg og andre velfærdsydelser, når du får aldersopsparingen udbetalt. 

Kontakt os om din pension