Entrepriseforsikring

I samarbejde med Købstædernes Forsikring tilbyder vi dig en entrepriseforsikring, der er med til at sikre, at dit byggeri kommer godt i mål.

Bygge hus

Bygger du ny bolig, renoverer eller tilføjer ere kvadratmeter til din bolig eller fritidshus, kan der være mange bekymringer: Bliver projektet færdig til tiden? Holder budgettet? Og hvad med kvaliteten?

Med en entrepriseforsikring kan du komme af med nogle af dine bekymringer. Forsikringen dækker nemlig, hvis der sker forskellige uforudsete skader på byggeriet, og det kan i sidste ende være med til at sikre, at byggeriet kommer godt i mål.

Entrepriseforsikringen består af 3 dækninger og dækker skader på selve byggeriet, skader på eksisterende bygninger og en ansvarsforsikring, der dækker skader på ting eller personer, som du som bygherre kan blive gjort erstatningsansvarlig for i forbindelse med byggeriet. 

Forsikringssummen på entrepriseforsikringen er det samme som det totale entreprisebeløb, og der er som minimum en selvrisiko på 10.000 kr. pr. skade.

Godt at vide

  • Hvis du bygger om, renoverer eller bygger til, kan der i entreprisekontrakten være et krav om, at byggeriet skal være dækket ved brand og storm.
  • Har du en parcelhus- eller fritidshusforsikring, er byggeriet allerede dækket.
  • Hvis du bygger nyt hus, skal du være opmærksom på, at du skal tilføje en brandforsikring, når du tegner entrepriseforsikringen.

Kontakt sparekassen
Har du brug for et forsikringstjek, så kontakt din lokale filial eller rådgiver, der i samarbejde med Købstædernes Forsikring sørger for at klæde dig bedst muligt på.

Find filial

Hvad dækker en entrepriseforsikring?

Entrepriseforsikring
Dækning
Dækning af skader på selve byggeriet (uforudsete, fysiske skader på byggeriet, som din parcelhus- eller fritidshusforsikring ikke dækker)
Tjek
Dækning af skader på eksisterende bygninger (uforudsete skader på eksisterende bygninger, der kan opstå i byggeperioden)
Tjek
Ansvarsforsikring
Dækker skader på ting eller personer, som du som bygherre kan blive gjort erstatningsansvarlig for i forbindelse med byggeriet.
Tjek