Ejerskifteforsikring

I samarbejde med Købstædernes Forsikring tilbyder vi dig en ejerskifteforsikring, der sikrer dig, hvis der viser sig skjulte skader i årene efter et huskøb.

flot villa forsikret hos Købstædernes Forsikring

Det er en stor beslutning og som regel en lige så stor glæde at købe ny bolig. Uanset hvor grundig du er, kan skjulte fejl desværre dukke op, efter du er flyttet ind. En ejerskifteforsikring sikrer, at du ikke behøver at bekymre dig om uforudsete udgifter til at reparere ukendte fejl og mangler, der dukker op i årene efter dit boligkøb.

Vi tilbyder dig forsikringen i samarbejde med Købstædernes Forsikring og Frida Forsikring, der er eksperter i ejerskifteforsikring.

Standdækninger - 5 år
Forsikringen dækker skader eller udgifter til

 • at udbedre skjulte skader, der var til stede på det tidspunkt, hvor du overtog huset
 • at udbedre el- og VVS-installationer, der ikke fungerer, har nedsat funktion eller er ulovlige
 • at udbedre fysiske forhold ved bygningen, der giver risiko for skader på bygningen eller bygningsdelene
 • at udbedre skader, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed væsentligt i forhold til tilsvarende bygninger med samme alder
 • at reparere skader eller ulovligheder for at leve op til nutidens regler i byggelovgivningen (forøgede byggeudgifter)
 • genhusning i op til 12 måneder, hvis udbedringen af en skade gør det umuligt at bo i din bolig, og du er nødt til at flytte.

Udvidet dækning – 5 eller 10 år
Du kan vælge en udvidet dækning, som dækker skader og udgifter til

 • at udbedre en indretning i boligen, som er ulovligt udført, for eksempel manglende vådrumssikring
 • skimmelafrensning af indbo i godkendte beboelsesrum efter en dækningsberettiget skade på ejerskifteforsikringen
 • udbedring af forhold ved grunden, der skader boligen
 • genhusning ud over 12 måneder
 • flytning og opbevaring af indbo udover 12 måneder.

Kontakt sparekassen
Har du brug for et forsikringstjek, så kontakt din lokale filial eller rådgiver, der i samarbejde med Købstædernes Forsikring sørger for at klæde dig bedst muligt på.

Find filial