Vilkår for brug af denne hjemmeside

Datapolitik i sparekassen Sjælland-Fyn
I sparekassen tilbyder vi en række digitale services, der forudsætter, at du afgiver nogle bestemte personlige oplysninger i en webformular (eksempelvis telefonnummer, adresse, eller e-mailadresse).

Du kan være sikker på, at dine oplysninger bliver behandlet fortroligt og i fuld overensstemmelse med Lov om behandling af personoplysninger, Lov om Finansiel Virksomhed, Datatilsynets anbefalede retningslinjer samt sparekassens generelle forretningsbetingelser.

Oplysningerne du giver os, vil udelukkende blive brugt til at imødekomme dine henvendelser og forespørgsler og at yde den bedste service over for dig som kunde og bruger. Du kan være sikker på, at vi ikke bruger dine oplysninger til andet, end hvad formålet med afgivelsen tilsigter.

Håndteringen af dine personoplysninger er beskyttet af loven. Det gælder alt fra indsamling, registrering, brug, videregivelse, blokering og sletning.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sparekassen.

Ophavsret (Copyright)
Indholdet på sparekassens hjemmeside er beskyttet af reglerne om ophavsret. Mangfoldiggørelse af indholdet på www.spks.dk må derfor ikke ske uden, at sparekassen forinden har givet sit skriftlige samtykke hertil. Det er dog tilladt at downloade og udskrive materiale til eget brug.

Link til spks.dk
Links til www.spks.dk kan i henhold til lovgivningen finde sted uden sparekassens godkendelse. Derfor er sparekassen ikke ansvarlig for, fra hvilke sider eller i hvilken sammenhæng der linkes til www.spks.dk. 

Links fra spks.dk
På www.spks.dk linkes der til hjemmesider, der drives af tredjemænd. Disse links er kun angivet til brugerens information, og sparekassen er således ikke ansvarlig for indholdet på disse sider. 

Ændringer af vilkår for spks.dk
Sparekassen Sjælland-Fyn forbeholder sig ret til når som helst at ændre i vilkårene for brug af www.spks.dk ved at opdatere denne side. Du bør derfor jævnligt genlæse vilkårene. 

Ansvarsfraskrivelse

Alle former for vurderinger, skøn og anbefalinger af den fremtidige udvikling på de finansielle markeder kan kun betragtes som vores forventninger. 

Derfor er vi ikke ansvarlige for, om markedet udvikler sig i overensstemmelse hermed. Vi er således ikke ansvarlige for tab, som måtte følge af brugerens beslutning om at følge eller benytte anbefalinger, skøn og vurderinger fra hjemmesiden.

Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl på hjemmesiden.

Beregninger
Vi påtager os intet ansvar for beregninger foretaget på hjemmesiden, og er dermed heller ikke ansvarlige for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af dispositioner, der er foretaget på baggrund af disse beregninger. 

Kontakt vores filialer for individuel rådgivning.

Eksterne kilder
Sparekassen bestræber sig på at videregive korrekte oplysninger, og bruger derfor kun kilder, som vores medarbejdere finder pålidelige. 

Vi er dog ikke ansvarlige for eventuelle fejlagtige og manglende oplysninger, som vi har indhentet hos eksterne kilder. 

Tekniske fejl
Vi er ikke ansvarlige for tab og skader som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til vores servere, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer.

Tredjemands misbrug
Vi er endvidere ikke ansvarlige for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til sparekassens, brugerens eller tredjemands data. 

Vi kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, downloading eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af vores hjemmeside.

Brug af cookies

Når du besøger sparekassens hjemmeside, udveksler din browser informationer med vores servere, og på den måde efterlader du visse elektroniske spor kaldet cookies. Disse spor indeholder eksempelvis informationer om, hvilke sider du har kigget på og hvilken browser du benytter.

Hvad bruger vi informationerne til?
Vi bruger cookies til at opsamle 100 % anonym information om brugernes færden på vores website. Vi anvender alene den opsamlede viden til at forbedre og optimere vores website. 

Hvordan vælger du cookies fra?
I de mest almindelige browsere kan du vælge at slå
 

cookies fra. På den måde efterlader du ingen digitale spor. Du skal dog bemærke, at det kan medføre, at forskellige funktioner på hjemmesiden ikke længere fungerer korrekt. 

Læs mere om, hvordan du slår cookies fra hos din browserleverandør via nedenstående links.