Sparekassens organisation og ledelse

Sparekassen Sjælland og Sparekassen Fyn udgør sammen Sparekassen Sjælland-Fyn-koncernen. Tilsammen udgør de to sparekasser et stærkt lokalt alternativ på Fyn og Sjælland under et fælles logo.

I fanerne herunder kan du læse mere om direktionen, bestyrelsen, repræsentantskabet og organisationen i sparekassens hovedsæde i Holbæk.

Direktion

Tab 1

portræt af Lars Petersson

Lars Petersson

Administrerende direktør
Født 1967, bor i Holbæk.

Følg Lars Petersson på LinkedIn


Lars Petersson er administrerende direktør og har været i direktionen siden 2009.

Han er bestyrelsesformand i Holbæk Kommunes talentråd, Lokal Puljepension og for Museum Vestsjælland samt næstformand for bestyrelsen i Nærpension. Derudover er han bestyrelsesmedlem i BI Holding A/S, DLR Kredit A/S, Tilskudsfonden for pensionister i DLR, Copenhagen FinTech og Sjælland Ejendomme A/S med tre tilhørende datterselskaber.

Lars Petersson har været ansat i sparekassen siden 1986 og har en Master i Ledelse fra 2008.

Aktiebesidelse pr. 1. december 2018 inkl. nærtstående: 11.590 stk. 

Portræt af Bruno Riis-Nielsen

Bruno Riis-Nielsen

Sparekassedirektør
Født 1953, bor i Holbæk

Følg Bruno Riis-Nielsen på LinkedIn


Bruno Riis Nielsen har været ansat i sparekassen siden 1. oktober 2014. Forud for ansættelsen var Bruno Riis Nielsen i Finanstilsynet og har tidligere bl.a. været administrerende direktør i Totalbanken A/S på Fyn og Lokalbanken i Nordsjælland A/S.

Bruno Riis Nielsen er bestyrelsesmedlem i Leasing Fyn A/S.

Aktiebesidelse pr. 1. december 2018 inkl. nærtstående: 8.024 stk

Bestyrelse

Tab 1

Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på fire til ni medlemmer, som herudover består af et antal medarbejdervalgte medlemmer i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.
 

Bestyrelsesmedlem Antal aktier* udløb
valgperiode
Thomas Kullegaard, formand 14.321 stk. 2020
Jakob N. Andersson, næstformand 10.959 stk. 2019
Bent Andersen 626 stk. 2020
Otto Spliid 400 stk. 2020
Erik Larsen 4.108 stk. 2019
Per Bjørnsholm 1.333 stk. 2019
Per Olsen, medarbejdervalgt 5.348 stk. 2020
Mads Wallin, medarbejdervalgt 768 stk. 2020
Helle Lindhof Bjørnøe, medarbejdervalgt 2.672 stk. 2020

 *Aktiebeholdning pr. 1. december 2018 - inklusive nærtstående

Sparekassen har fravalgt at udstede aktieoptioner, warrants og konvertible obligationer til direktionen, bestyrelsen og andre væsentlige risikotagere

Møder og mødedeltagelse 

Bestyrelsesudvalg

Repræsentantskab

Tab 1

Valg til repræsentantskab.

Repræsentantskab pr. 8. marts 2018
Advokat Palle Andersen, Vipperød
Glarmester Kim Rørdam Andersen, Kalundborg
Økonomichef Jakob Andersson, Holbæk
Direktør Lene Bakgaard, Holbæk
Forretningsindehaver Jeanette Benard, Frederiksberg C
Advokat Per Bjørnsholm, Frederiksberg C
Adm. direktør Christina F. Bustrup, Vedbæk
Direktør Annette Christensen, Holbæk
Bolchekoger Michael B. Christensen, Næstved
Cand,merc. Jørgen Dyhrfjeld, Frederikssund
Kontorleder Finn Hallberg, Vig
Kirkegårdsinspektør Henning Hansen, Kastrup
Direktør Gert Torben Hansen, Slagelse
Skoventreprenør Michael Henriksen, Holbæk
Adm. direktør Anders Hestbech, Frederiksberg
Assurandør Lars Horneman, Odense
Adm. direktør Michael Huus, Holbæk
Direktør Jesper I. Justesen, Holbæk
Direktør Birgitte Kastrup, Sorø
Gårdejer Egon Lund Keinicke, Gørlev
Direktør Allan Kienast, Holbæk
Økonomikonsulent Hans Jørgen B. Kolding, Slagelse
Statsautoriseret revisor Claus Kolin, Odense
Direktør, arkitekt maa Thomas Kullegaard, Holbæk
Gårdejer Erik Larsen, Dalmose
Autoforhandler Peter Klarskov Larsen, Kalundborg
Murermester Palle Larsen, Kalundborg
Adm. Direktør og Chefredaktør Torben Dalby Larsen, Ringsted
El-installatør Erik Vang Larsen, Højby
Entreprenør Jan Lorentzen, Sorø
Anlægsgartnermester Per Malmos, Jyderup
Direktør Ole Mosbæk, Holbæk
Kvalitetschef Marie Bruun de Neergaard, Skævinge
El-installatør Leif Nielsen, Ringsted
Gårdejer Ole Nielsen, Holbæk
Detailchef Brian Stanislaw Nielsen, Regstrup
Direktør Eva Nielsen, Holbæk
Statsautoriseret revisor Kim Thomas Nielsen, Skælskør
Direktør Torben Arnth Nielsen, Espergærde
Overlærer Jørgen Olsen, Store Fuglede
Læge Jacob Frimodt Olsen, Høng
Direktør Ejvind Egebjerg Pedersen, Holbæk
Tømrermester Boye Pedersen, Holbæk
Reg.revisor Roland Petersen, Vig
Advokat Steen Røgilds, Kalundborg
Direktør Jakob Schiøtt, Tølløse
Konsulent Susanne Vang Søgård, Holbæk
Tømrermester Claus Sørensen, Holbæk
HR-chef John Ziegler, Frederikssund
Bedemand Heidi Ørskov, Holbæk

Stabsfunktioner

Tab 1

Sparekassens Hovedsædet omfatter en direktion og en række serviceområder og afdelinger, som du er velkommen til at kontakte:

Direktionssekretariat:
Vicedirektør Jan Kolbye Jensen
Tlf. 59481043, e-mail: jkj@spks.dk 
Direktionssekretær Anja Grønning
Tlf. 59481004, e-mail: agr@spks.dk
Direktionssekretær Annette Hallund
Tlf. 59481003, e-mail: ala@spks.dk
Investor Relations Manager Jan Justesen
Tlf. 59481047, e-mail: ir@spks.dk
HR
HR direktør Bettina T. Krohn
Tlf. 59481010, email: bek@spks.dk
Kredit:
Kreditdirektør Lars Mikkelsen
Tlf. 59482287, email: lmi@spks.dk
IT og Udvikling:
IT-chef Mette R. Mathiasen
Tlf. 59481181, e-mail: mrm@spks.dk 
Udviklingschef Per Olsen
Tlf. 59481031, e-mail: pol@spks.dk
Salg og marketing:
Salgs- og marketingschef Marianne Salling
Tlf. 59482197, e-mail: msal@spks.dk 
Udviklingsdirektør Søren Kjærsgaard
Tlf. 59482127, e-mail: skr@spks.dk
Produkter og vilkår:
Produktchef Søren Fossing
Tlf. 59481116, e-mail: sfo@spks.dk 
Økonomi, Risiko og Compliance:
Koncernøkonomidirektør Jens Trane
Tlf. 59481021, e-mail: jtr@spks.dk
Økonomichef Kenneth Bering
Tlf. 59481042, e-mail: keb@spks.dk
Compliance- og klageansvarlig Pia Møller Blæsbjerg
Tlf. 59481013, e-mail: pmb@spks.dk
Risikochef Jan Justesen
Tlf. 59481047, e-mail: jju@spks.dk
Ejendomme og inventar:
Ejendomschef Kim Olsen
Tlf. 59481034, e-mail: kol@spks.dk
Kantineleder Heidi Jørgensen
Tlf. 59481015, e-mail: hjr@spks.dk 
Afdelingsdirektør Henrik Middelbo Andersen
Tlf. 63611880, e-mail: hma@sparfyn.dk
Intern Revision:
Koncernrevisionschef Thomas Sandal
Tlf. 59481086, e-mail: tsa@spks.dk

Filialer

Linjefunktioner

Tab 1

Områdeledelse
Område Fyn
Områdedirektør Privat Jan Klink Andersen
Tlf. 63611819, e-mail: jka@spks.dk
Områdedirektør Erhverv Kim Thykjær
Tlf. 65485135, e-mail: kik@spks.dk
Område Nord/Vest
Områdedirektør Privat Henrik Møllegaard
Tlf. 59481150, e-mail: hmj@spks.dk
Områdedirektør Erhverv Michael Nielsen
Tlf. 59481054, e-mail: mni@spks.dk
Område Syd
Områdedirektør Privat Claus Andersen
Tlf. 56165010, e-mail can@spks.dk
Områdedirektør Erhverv Peter Andreasen
Tlf. 56165160, e-mail: pan@spks.dk 
Område Øst
Områdedirektør Privat Jannik Hindsbo
Tlf. 59482065, e-mail: jhi@spks.dk
Områdedirektør Erhverv Henning Juhl Jessen
Tlf. 56165321, e-mail: hjj@spks.dk