Sparekassen Sjælland-Fyn: godt ud af første halvår

Sparekassen Sjælland-Fyn kommer ud af første halvår 2018 med et overskud efter skat på 115,8 mio. kr. Det er 21 mio. kr. lavere end samme periode sidste år. Men i tallet skal indregnes et fald i kursreguleringer på 22 mio. kr.

Se halvårsrapport
Læs selskabsmeddelelse nr. 16/2018

"På den baggrund synes jeg, at det er et godt og tilfredsstillende resultat, som vi skal glæde os over," siger administrerende direktør Lars Petersson fra Sparekassen Sjælland-Fyn.

Resultatet skyldes blandt andet rekordlave nedskrivninger på kun 4,4 mio. kr. for halvåret samt en vækst i forretningsomfanget på 9,5 pct. i samme periode. Lars Petersson hæfter sig blandt andet ved, at der i andet kvartal blev tilbageført nedskrivninger for 7,6 mio. kr.

"Stigende huspriser, kortere liggetider, et højt beskæftigelsesniveau og det lave renteniveau bidrager alt sammen positivt til, at den samlede kreditkvalitet af sparekassens udlån er væsentligt forbedret," siger Lars Petersson, der fortæller om god økonomisk udvikling på Sjælland og Fyn.

"Vi oplever god økonomisk rygvind i Sparekassen Sjælland-Fyns områder. Vi kan som sagt se, at huspriserne har fået et løft, og der er kommet godt gang i hussalget. Vi kan også konstatere, at stadig flere både private og erhvervskunder vælger Sparekassen Sjælland-Fyn, ligesom vores eksisterende kunder udvider engagementerne med os. Vi har et rigtig godt momentum rundt i hele vores forretning," siger Lars Petersson.

Aktieemission faldt på plads
Han fortæller, at den gennemførte aktieemission faldt endeligt på plads i første halvår 2018. "Aktieemissionen har været en væsentlig del af strategiplanen, hvor en styrkelse af kapitalgrundlaget vil være med til at fremtidssikre sparekassen. Med den veloverståede aktieudvidelse har vi indfriet første vigtige skridt i vores udmeldte strategiplan ’Nye Veje’. Hele organisationen er nu sat ind på at belønne vore aktionærer med et ambitiøst indtjeningsløft," siger Lars Petersson.

Første skridt er, at Sparekassen Sjælland-Fyn netop har fået tilladelse af Finanstilsynet til at indfri gæld for 638 mio. kr. Det betyder en årlig rentebesparelse på 35 mio. kr. med fuld effekt fra 2019. Disse penge vil komme aktionærerne til gode.

På omkostningssiden viser halvårsregnskabet, at der har været en stigning, som følger budgetterne.

"Stigningen er blandt andet et resultat af investeringer i nye filialer og medarbejdere, der på den lange bane skal tegne sparekassens forretning og dermed indtjening," siger Lars Petersson.

Han understreger, at enhver omkostningsstigning skal kunne forklares med, at den vil føre til øget indtjening.

Fortsat positive udsigter
Sparekassen Sjælland-Fyn fastholder den opjusterede forventning, som blev offentliggjort i marts.

"Med et resultat før skat på 130,4 mio. kr. ved halvåret ligger sparekassen inden for de udmeldte forventninger til helårsresultatet på 215-245 mio. kr.," siger Lars Petersson.

Han forklarer, at sommerens tørke ikke kommer til at påvirke forventningerne.

"Så selv om landbruget befinder sig i en barsk situation, så kan sparekassen rumme de nedskrivninger, der må komme, inden for de udmeldte forventninger," siger Lars Petersson.

Pressekontakt
Morten Huse Eikrem-Jeppesen
Mobil: 53 85 07 70
morten@pressconnect.dk