Mistanke om kortmisbrug

Pga. mistanke om, at en gruppe korts oplysninger er kommet uvedkommende til kendskab, foretager sparekassen en præventiv udskiftning af et mindre antal betalingskort. Nogle kunder vil derfor i nærmeste fremtid opleve, at de får afvist deres betalingskort. Læs mere her.

Nets og sparekassen holder lige nu særligt øje med en række VISA-kort og Mastercards, hvor der er fundet klare indikationer på, at kortoplysningerne er kommet uvedkommende til kendskab.

For at undgå muligt misbrug, har vi igangsat en præventiv udskiftning af en mindre portion kort. Alle berørte kunder i sparekassen vil blive forsøgt kontaktet via SMS.

Nets og sparekassen foretager en målrettet overvågning af denne gruppe kort, indtil de berørte kun-der modtager deres nye kort.

Er du en af de berørte, har vi, for at undgå den frustrerende situation det er at få sit kort spærret, sørget for, at du stadig kan bruge dit kort til de mest almindelige kortbetalinger, hvor det fysiske kort benyttes (se hele listen til højre), indtil du får dit nye kort med posten.

Typer af transaktioner, der ikke er mulige at gennemføre:
  • Køb på internettet uden 3D Secure
  • Køb i butik uden brug af chip eller pinkode

Typer af transaktioner, der er mulige at gennemføre (typisk med det fysiske kort i hånden)

  • Alle chip-transaktioner
  • Alle Pin-transaktioner
  • Kontaktløse transaktioner
  • Mobiltransaktioner (fx Wallets og Mobile Pay)
  • Fuldt validerede 3D Secure transaktioner på nettet
  • Online abonnementsbetalinger (fx Netflix-abonnement)