Lokale investorer opfører Holbæk Sportel

En bred kreds af lokale investorer er gået sammen om at opføre et Sportel – et sportshotel – i tilknytning til Holbæks nye Sportsby. Med Sparekassen Sjælland-Fyn som initiativtager, er 26 lokale investorer og virksomheder blevet enige om at etablere Holbæk Sportel A/S med 38 værelser.

Holbæk Sportel

Det nye Sportel skal som Sportshotel være med til at understøtte og videreudvikle mulighederne og tilbuddene for de flere end hundredetusinde årlige brugere og gæster i Holbæk Sportsby.      

”Vi har inviteret en bred kreds af lokale mennesker med i den konkrete investering. De lokale erhvervsfolk repræsenterer flere forskellige virksomheder og dermed er der sikret en stor bredde i erfaringer og kompetencer. Det afgørende har været, at alle investorer, uanset bankforbindelse, har interesse for udviklingen af Holbæk og vores by”, siger administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Lars Petersson.

Flere overnatningsmuligheder i Holbæk

En af de mange lokale investorer ser frem til realiseringen af Sportellet.

”Det er et rigtigt spændende projekt at blive en del af, der bygger på tanken om at få aktiveret det brede erhvervsliv i byens udvikling. Det tiltaler mig. Samtidig får vi sat gang i et sportel, der kan skabe flere overnatningsmuligheder i Holbæk. Investeringen giver dermed værdi på flere måder”, forklarer en af investorerne, Anders Clausen, Brdr. Clausen.

Sportellet bliver en selvstændig virksomhed med egen ejerkreds og ledelse. Ledelsen udpeges af den nye ejerkreds i forbindelse med en kommende generalforsamling, hvor der skal vælges en bestyrelse på op til 5 personer. Sparekassen bakker som medinvestor op om projektet, hvor ingen aktionærer har majoriteten.

Investeringer i kølvandet på etablering af Sportsbyen

Sportellet er det seneste eksempel på investeringer, der følger i kølvandet på etableringen af Holbæk Sportsby. Byggebranchens projektmagasin omtalte forleden Sportsbyen som ”Skandinaviens største idrætsanlæg”. Den lokale sparekasse og de mange lokale investorer er overbeviste om at hele landet for alvor får øjnene op for det der bliver Danmarks bedste sundheds og idrætsfacilitet, når Sportsbyen slår dørene op den 30. maj.

Lokale investeringer i lokale projekter

Perspektivet med etableringen af det nye selskab rækker videre end Sportellet. Ideen er er at opbygge et lokalt forankret udviklingsselskab. Der er masser af interessante muligheder. Hvis viljen deles af investorer har vi de nødvendige økonomske muskler til at tænke stort. Vores vision er at brede ejerskabet ud og engagerer en bred kreds af lokale investorer, understreger Lars Petersson.

”Vi har forsøgt at ramme mange og været åbne overfor andre, det vil vi arbejde videre med, fastslår Lars Petersson, der oplever, at mange investerer penge i aktier og projekter, der ligger langt fra Holbæk. Vi vil gerne forsøge at åbne muligheden for at investere lokalt og dermed lade investeringen komme de lokale virksomheder til gode, ikke kun i kroner og ører, men også ved at deltage aktivt i udviklingen af vores lokalområde”, slutter Lars Petersson.