Bevar roen, selvom de finansielle markeder er i uro

Coronakrisen har for alvor ramt den globale økonomi og har på finansmarkederne resulteret i store kursfald – specielt på verdenens aktie- og kreditobligationsmarkeder. Vores budskab til dig som investor er dog klart: Bevar roen, og hold fast i din investeringsstrategi.

Finansmarkederne er lige nu præget af meget stor usikkerhed ­­- grænsende til det paniske. Markederne er i chok, og det er pt. svært at spå om, hvorvidt der vil komme yderligere fald. Det vi ved er, at:

  • den økonomiske aktivitet i Kina igen stiger, herunder bl.a. kapacitetsudnyttelse i industrien
  • Europa ser ud til at befinde sig midt i ”orkanens øje”
  • virussen er godt på vej til for alvor at tage fat i USA.

Det er umuligt at spå om udviklingen – men det vil vende på et tidspunkt
”I den seneste tid har mange og meget omfangsrige hjælpepakker set dagens lys. Hjælpepakkerne er et klart signal om, at regeringer og centralbankerne tager situationen meget alvorligt og er klar til at gå meget lang for at understøtte økonomien – og indirekte hjælpe de finansielle markeder,” fortæller Kenn Andersen, formuedirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn.

Det betyder, at det på kort sigt er helt umuligt at spå om udviklingen på markederne og i særdeleshed om, hvornår vi vil nå et vendepunkt – det vil dog komme på et tidspunkt.

Store udsving på aktiemarkederne
I skrivende stund er de globale aktiemarkeder faldet med ca. 25 % siden årets start. Det danske C25 indeks er faldet ca. 21 % år til dato, og i Europa er de 50 største aktier faldet ca. 36 % i år. Aktiemarkederne ligger nu på niveauer, der indikerer en global recession i 1. halvår af 2020.

”Udsvingene på aktiemarkedet er steget voldsomt – vi ser i disse dage volatilitet, der matcher det, vi så under finanskrisen,” forklarer Kenn Andersen.

Rentestigninger på obligationsmarkederne og voldsom udvidelse i kreditspænd på virksomhedsobligationer
På obligationsmarkedet har vi i den seneste tid set rentestigninger i de danske realkreditobligationer. Kreditpræmier er steget, og de mange udstedelser af statsobligationer til finansiering af finanspolitiske lempelser har øget varigheden/rentefølsomheden i obligationsmarkedet.

Også i forhold til virksomhedsobligationer har vi også set en voldsom udvidelse i kreditspænd – specielt i

High Yield segmentet. Med den ”nedluknings-strategi” vi har set, og kommer til at se mere til, virker det meget sandsynligt, at vi kommer til at se konkurser i High Yield obligationer. Det kan meget vel presse kurserne længere ned.

Valutamarkederne er også påvirket
Valutamarkederne er også påvirket af coronakrisen, og selvom dollaren er steget ca 4 % i år til dato, forventer markedet, at coronakrisen påvirker den amerikanske vækst og økonomi generelt. Markedsforventningen er, at vi vil se en lavere USD 6-12 måneder frem. Den Svenske og Norske krone er også under pres pga. lav risikoappetit i markedet, og forventningen er, at SEK og NOK forbliver svage gennem det meste af 2020.

Budskab til dig som investor: Hold fast i din investeringsprofil
På trods af den store usikkerhed på de finansielle markeder er vores klare anbefaling, at man som investor bevarer roen og er tro mod sin investeringsstrategi. Føler du dig usikker, kan du kontakte din rådgiver, så I sammen kan vurdere både den og din investeringshorisont.

”Vi kan ikke sige noget om, hvor lang tid markedet vil være negativt påvirket af coronakrisen, men det er givet, at coronavirus ”brænder ud” efter noget tid, og vi vil derefter vende tilbage til normale tilstande og rationelle finansmarkeder. Da der samtidig er en meget bred politisk vilje verdenen over til at understøtte den globale økonomi, vil det ”booste” de finansielle markeder, når vi ser en vending”, fortæller formuedirektør Kenn Andersen og fortsætter:

”Så budskabet er: Hold fast i din investeringsprofil, og sælg ikke ud af din portefølje, medmindre du skal bruge pengene til noget andet”.

Kontakt os
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller lokale filial.

Find kontaktoplysninger her