7. marts 2019 blev der afholdt generalforsamling

7. marts 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S.

Torsdag aften var godt 120 aktionærer samlet i Vipperødhallen til ordinær generalforsamling i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S.

På generalforsamlingen blev det bl.a. besluttet, at der udbetales et udbytte på 2,50 kr. pr. aktie til aktionærerne.

Du kan læse generalforsamlingens resultater i selskabsmeddelelsen her:

Selskabsmeddelelse nr. 4/2019

Årsrapport 2018

Fuldstændige forslag til dagsordenen